- ปิดหน้าต่างนี้ -
 
พื้นฐานการบิด ดัดลูกโป่ง

1. การสูบลมเข้าลูกโป่ง
         ควรดึงยืดลูกโป่ง 2 - 3 ครั้ง เป็นการกระตุ้นเตือนลุกโป่ง แล้วสวมเข้าปากสูบ
ประมาณ 1 - 2 ของปากสูบ

 

2. การดึงลูกโป่งออกจากที่สูบ
          ให้จับด้วยมือซ้าย โดยเหลือจุก ลูกโป่งยาวพอสมควร เพื่อความสะดวกในการผูก3. การผูกแบบที่ 1

3.1 ดึงปากลูกโป่งให้ยืดออก

3.2 นำนิ้วกลางวางชิดนิ้วโป้งดึงปาก
      ลูกโป่งพันนิ้วกลาง

3.3 พันนิ้วโป้ง ลอดใต้ลูกโป่ง

3.4 ผ่านนิ้วชี้ อย่าพันนิ้วชี้ แล้วนำปาก
   ลูกโป่งไปไว้ ระหว่างนิ้วโป้งและ
    กลาง  และหนีบไว้

3.5 ดึงห่วงออกจากนิ้วโป้งและ
    นิ้วกลางระวังอย่าให้ปากลูกโป่งหลุด

3.6 การผูกเสร็จสิ้น และควรรูดปมที่ผูก
     ไปชิดกับตัวลูกโป่งด้วย

 
4. การผูกแบบที่ 2

4.1 จับลูกโป่งด้วยมือซ้าย มือขวาดึง
     ปากลูกโป่ง

4.2 นำปากลูกโป่งพันนิ้วชี้ และนิ้วกลาง
    ดันปากลูกโป่งเข้าใต้คอลูกโป่ง
    ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง

4.3 ดึงปากลูกโป่ง และดึงห่วงออกจาก
    นิ้วชี้และนิ้วกลาง

4.4 การผูกเสร็จสิ้น อย่าลืมรูดปมที่ผูกไป
    ให้ชิดตัวลูกโป่งด้วย
5. การบิดลูกโป่ง

5.1 จับลูกโป่งด้วยมือขวา

5.2 นิ้วทั้ง 4 คือ นิ้วชี้ กลาง นาง ก้อย
    ของมือขวาจิกตัวลูกโป่ง โดยมีนิ้วโป้ง
    รองรับด้านล่าง มือซ้ายจับเฉย ๆ แล้ว
    บิดออกด้วยมือขวา

5.3 มื่อขวาบิดลูกโป่งเพิ่ม 2 - 3 รอบ
    ได้ลูกที่ 1

5.4 นำลูกที่ 1 ไปมา้ีระหว่างนิ้วชี้ และ
    นิ้วกลางของมือซ้าย

5.5 ใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางมือซ้ายจับ
    ลูกโป่ง มือขวาจิกลูกโป่งแบบเดียวกับ
    ข้อ 2 และบิดเพิ่ม 2 - 3 รอบ ได้ลุกที่2

5.6 นิ้วชี้ของมือซ้ายยังคงหนีบลูกที่ 1
    มือขวาจับลูกโป่งที่เหลือ โดยไม่ต้องจับ
    ลูกที่2

5.7 ใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางของมือซ้าย
    จับลูกโป่ง มือขวาจิกลูกโป่งที่ระยะ
    1 1/2 นิ้ว บิดเพิ่ม 2-3 รอบ
    ได้ลูกที่ 3

5.8 ทำแบบเดียวกันอีก จะได้ลูกที่
4 -5 -6 ไปเรื่อย ๆ

     
6. การบิดขาสุนัข

6.1 บิดลูกที่ 1 ขนาด 1 1/2 นิ้ว
    ลูกที่ 2 ขนาด 3 นิ้ว พื้นฐานเดียวกับ
    ข้อ 5

6.2 บิดลูกที่ 3 ขนาด 3 นิ้ว

6.3 นำลูกที่ 1 และลูกโป่งที่เหลือมา
    แนบกัน

6.4 จับลูกที่ 1 และลูกโป่งที่เหลือด้วย
    มือซ้าย มือขวาจับลูกที่ 2 ,3 แล้วบิด
    รวมกัน

6.5 ได้เป็นขาสุนัข
     
7. การบิดกลีบดอก (Loop twist )

7.1 ปิดเป็นตัวล็อค 1 ลูป

7.2 พับลูกโป่ง ยาวประมาณ 3 นิ้ว

7.3 บิดแบ่ง

7.4 บิดรวม

7.5 จะได้เป็นกลีบดอก
     
8. การบิดกลีบดอก (Loop twist )

8.1 บิดเป็นตัวล็อค 1 ลูป

8.2 พับลูกโป่ง ยาวประมาณ 1 นิ้ว
      แล้วบิดแบ่ง

8.3 บิดรวม

8.4 จะได้เป็นหูลิง
9.การบิดหูลิงวิธีลัด (Pinch twist)

9.1 บิดเป็นตัวล็อค 1 ลูป

9.2 บิดเป็นลูปยาว 2 นิ้ว

9.3 ก่อนจะบิดล็อคขาดจากกัน ให้บีบไล่
    ลมออกไปเล็กน้อย แล้วค่อยบิดให้ขวด
    แยกจากกัน

9.4 ลูปที่ 2 จะยาวลดลงเหลือเพียง 1 นิ้ว
    และนิ่มกว่าลูปปกติ

9.5 พับลูกโป่ง เอามือซ้ายจับรวมลูปที่1
    กับลูกโป่งที่เหลือมือขวาจับลูปที่ 2
    ดึงและบิด

9.6 จะได้หูลิงตามต้องการ


10. การบิดตัวนก (bubble role twist)

10.1 Դٻ 1 1/2 1 ٻ
5 2 ٻ

10.2 ٻ 2,3 ºԴẺعѢ

10.3 Դٻ 4 Ҵ 5

10.4 ٻ 4 ṺѺٻ 2,3

10.5 ٻ 4 عٻ 2 ٻ 3
鹨ٻ 4 áŧٻ 2,3

10.6 繵ǹ
   
11. การบิดแนบปากหมู (Tulip twist ทิวลิป ทวิสด์)

11.1 เป่าลุกโป่งประมาณ ครึ่งใบ

11.2 ใช้นิ้วมือซ้าย กดปากลูกโป่ง
    ดันเข้าไปในลูกโป่ง

11.3 มือขวาบีบลูกโป่ง จับปากลูกโป่ง
    ภายในเอาไว้

11.4 เอานิ้วมือซ้ายออกมาจะเห็น
    เป็นดอกทิวลิป

11.5 มือซ้ายจับดอกทิวลิปมือขวาบิด
    เพื่่อล็อคลูกโป่งภายในไว้ไม่ให้หลุด

11.6 จะได้เป็นดอกทิวลิป ซึ่งมีลักษณะ
    เหมือนปากหมู
   
 
 
 
 
- ปิดหน้าต่างนี้ -
....................................................................................................................................................................................................................................................................................