- ปิดหน้าต่างนี้ -
 
balloon เสือเจ้าเล่ห์
ขั้นตอนการทำหัว


1. เป่าลูกโป่งเหลือปลาย 4 นิ้ว นวดให้นิ่ม


2. บิดลูปที่ 1 เป็นตัวล็อค ลูปที่ 2,3 เป็น
จมูก และปากเสือ


3.นำลูปที่ 2,3 มารวมกัน


4. บิดรวมลูปที่ 2,3 แบบขาสุนัข

5. บิดลูปที่ 4,5 เพื่อทำแก้มเสือ

6. บิดลูปที่ 4,5 พาดทับ ลูปที่ 2,3
ให้รอยบิดตรงกัน

7. บิดรวม 2,3,4,5 เข้าด้วยกัน

8. บิดลูปที่ 6 ทำตา ลูปที่ 7 เป็นว่าที
หูลิง ลูปที่ 8 ทำตา

9. นำลูปที่ 6 และ 8 รวมกัน

10. บิดรวมลูปที่ 6 กับลูปที่ 8

11. ลูปที่ 6 กับลูปที่ 8 ที่รวมเรียบร้อย
แล้ว 1 ข้าง

12. ทำข้างที่ 2 อีก 1 ข้าง โดยบิดลูป
ที่ 9 ทำตา ลูปที่ 10 ทำว่าที่หูลิง
ลูปที่ 11 ทำตาลูกโป่งที่เหลือเป็นคอ
ขั้นตอนการทำแว่นตา

1. ใช้ลูกโป่งสีเข้มทำแว่นตา

2. บิดลูปที่ 7 เป็นหูลิง

3. ได้หูของเสือ และตาของเสือข้างที่ 1

4. นำปากลูกโป่งทำแว่นพันกับหูเสือ

5. บิดลูกโป่งทำแว่น 1 ลูป

6. บิดรวมกับตาของเสือ


7. ได้ตากพร้อมแว่น 1 ข้าง


8. บิดลูปที่ 10 แบบหูลิงใต้ตา และหู
ของเสืออีก 1 ข้าง

9. บิดลูกโป่งทำแว่นอีก 1 ลูป แล้วบิด
รวมกับตาเสือข้างที่สองที่หูเสือ

10. ตัดปลายของลูกโป่งทำแว่น

11. นำปลายลูกโป่งทำแว่นพ้นไว้กับหู

12. วาดจมูก และหนวดเสือ

13. ตัดต่อลูกโป่งที่เหลือ จะเป็นคอเสือ
ที่เหลือขนาดประมาณ 3 นิ้ว

14. ผูกปลายให้เรียบร้อย

 

 
ขั้นตอนการทำตัว

1. ทำตัวโดยใช้ลูกโป่งสีเดียวกันกับ
หัวลูกโป่งที่ใช้ทำหน้าอกเสือสีขาว

2. นำปากลูกโป่งมาผูกกัน


3. จับลูกโป่งแนบกัน


4. ที่ระยะ 7 นิ้ว บิดรวมกันแบบขาสุนัข

5. พับลูกโป่งทำตัวมาแนบกัน วัดระยะ
เท่ากันแล้วบิดแบ่ง

6. นำปลายสอดเข้าไปในลูกโป่งทำตัว
และหน้าอก

7. ดันให้รอยบิดไปอยู่รวมกัน

8. ตัดปล่อยลมลูกโป่งสีขาว

9. นำปลายลูกโป่งสีขาวไปผุกรวมคอเสือ

10. ได้ตัวเสือที่ยังไม่มีแขน ขา
   
ขั้นตอนการทำแขน

1. ทำแขนโดยใช้ลูกโป่งสีเดียวกับลำตัว
เป่าให้เหลือปลาย 4 นิ้ว แล้วนวดให้นิ่ม

2. บิดเป็นลูปเล็ก ๆ 5 ลูป ลูปที่ 1
เป็นตัวล็อค

3. นำลูปที่ 2 กับลูปที่ 5 มารวมกัน


4. บิดลูปที่ 2 กับลูปที่ 5 ได้เป็นมือเสือ
ข้างที่ 1


5. เว้นระยะ 7 นิ้ว บิดลูปเล็ก ๆ 1 ลูป
เป็นลูปที่ 6

6. บิดลูปที่ 6 แบบหูลิง

7. เรียกหูลิงนี้ว่า ตัวล็อคหลัง

8. เว้นระยะอีก 7 นิ้ว บิดเป็นลูปเล็ก ๆ
4 ลูป เป็นลูปที่ 7,8,9,10

9. รวมลูปที่ 7 กับลูปที่ 10 เข้าด้วยกัน

10. บิดรวมลูปที่ 7 กับลูปที่ 10 ได้มือ
ข้างที่ 2

11. ลูกโป่งที่เหลือตัดปล่อยลมเหลือเป็น
ตัวล็อคไว้อีก 1 ลูป

12. ผูกปลายให้เรียบร้อย

13. นำแขนที่ได้ไปติดกับตัว

14. ค่อย ๆ เบียดแขนเข้าไปตรงคอให้
ตัวล็อคหลังอยู่ด้านหลังคอ

15. แขนที่ติดกับลำตัวแล้วมีลักษณะดังรูป

16. เพื่อกันไม่ให้หลุด จึงควรไขว้แขนซ้าย
และแขนขวา

17. แขนที่ไขว้กันเรียบร้อยแล้ว
     
ขั้นตอนการทำขา

1. นำลูกโป่งสีเดียวกับลำตัวมาทำขา
วิธีการคล้าย ๆ กับการทำแขน

2. บิดลูกโป่งเป็น 5 ลูป ลูปที่ 1 เป็นตัว
ล็อค ลูปที่ 2,3,4,5

3. รวมลูปที่ 2 กับลูปที่ 5 เข้าด้วยกัน


4. บิดรวมลูปที่ 2 กับลูปที่ 5 ได้เท้า
ข้างที่ 1


5. เว้นระยะ 8 นิ้ว บิดแบ่งออกจากกัน

6. นำไปรวมกับหาง

7. บิดรวมกับหาง

8. วัดระยะอีกด้านหนึ่งให้เท่ากับขาข้างที่1
แ้ล้วบิดเป็นลูป 4 ลูป คือลูปที่ 6,7,8,9

9. รวมลูปที่ 6 และลูปที่ 9 เข้าด้วยกัน

10. บิดรวมลูปที่ 6 และลูปที่ 9

11. ลูกโป่งที่เหลือ ตัดปล่อยลมเหลือ
ตัวล็อคไว้ 1 ลูป

12. หางที่ยาวเกินไป ต้องการยาวแค่ไหน
ให้บิดแบ่งตามต้องการ

13. ตัดปล่อยผมที่เหลือผูกให้เรียบร้อย

14. ดัดหางให้งอตามต้องการ
   
 
 
 
 
- ปิดหน้าต่างนี้ -
....................................................................................................................................................................................................................................................................................