- ปิดหน้าต่างนี้ -
 
ฺลูกโป่งรูปหมูอ้วน
ขั้นตอนการทำหัว


1. เป่าลูกโป่งเหลือปลาย 6 นิ้ว
แล้วนวดให้นิ่ม


2. ดันปากลูกโป่ง ด้วยนิ้วชี้ซ้าย


3. ดันเข้าไปในลูกโป่ง

4. มือขวาบีบลูกโป่ง และจับปากลูกโป่งไว้

5. ดึงนิ้วชี้มือซ้ายออก

6. บิดลูกโป่งให้เป็นลูปที่ 1


7. จะได้ปากหมูเป็นรูบุ๋ม


8. บิดลูปที่ 2 เป็นส่วนต่อของปาก ลูปที่3
เป็นหน้า ลูปที่ 4 เป็นว่าที่หูลิง ลูปที่ 5
เป็นหน้า ลูปที่ 6 เป็นว่าที่หูลิง
ลูปที่ 7 เป็นหน้า

9. นำลูปที่ 3 และลูปที่ 7 มารวมกัน

10. บิดลูปที่ 3 และลูปที่ 7 เข้าด้วยกัน
คล้ายห่วง

11. นำปากและส่วนต่อของปากสอด
เข้าไปในห่วง

12. ปากและส่วนต่อของปากจะค้าง
อยู่ในห่วง

13. เมื่อมองอีกด้านหนึ่ง

14. บิดลูปที่ 4 แบบหูลิง

15. ได้หูหมู่ข้างที่ 1

16. บิดลูปที่ 6 แบบหูลิง ได้หูหมู
ข้างที่ 2

17. วาดลูกตา และคิ้ว
 

 

 
ขั้นตอนการทำตัว และขา


1. บิดลูปที่ 8,9 เพื่อทำขาหน้า


2. นำลูปที่ 8,9 มารวมกัน

3. บิดรวมแบบที่ 8,9 ได้ขาหน้ามา

4. บิดลูปที่ 10 เพื่อทำตัว ลูปที่ 11,12
เพื่อทำขาหลัง


5. นำลูปที่ 11,12 มารวมกัน


6. ได้ขาหลัง


7. บิดลูปที่ 13,14 เพื่อทำลำตัวให้
อ้วนขึ้น

8. รวมลูปที่ 13,14 เข้าด้วยกัน

9. นำลูปที่ 13,14 มาไว้ใต้ลูปที่ 10

10. ทำการบิดแบบตัวนก นำลูปที่ 10
เข้าไปในลูปที่ 13,14

11. จะได้เป็นตัวหมูที่อ้วนขึ้นสมกับเป็นหมู
 
 
 
 
 
- ปิดหน้าต่างนี้ -
....................................................................................................................................................................................................................................................................................