- ปิดหน้าต่างนี้ -
 
ทำลูกโป่ง รถมอเตอร์ไซต์ balloon
ขั้นตอนการทำล้อรถ


1. เป่าลูกโป่งดังรูป นวดให้นิ่ม


2. ใช้ลูกโป่งสีส้มทำล้อ โดยผูกเป็นวงกลม

3. ใช้ลูกโป่งสีขาว 2 ใบ ทำตะเกียบหน้า

4. นำปากลูกโป่งสีขาวผูกกัน

5. นำลูกโป่งสีแดงผูกตรงรอยต่อ
ของลูกโป่งสีขาว เพื่อทำเป็นคุมล้อ

6. บิดรวมลูกโป่งสีขาวแบบเขาสุนัข
ยาว 5 นิ้ว

7. นำล้อใส่ระหว่างตะเกียบ

8. บิดรวมกับล้อ

9. ทำหูลิงตรงตำแหน่งบิดรวมกับล้อ
ทั้งสองด้าน

10. บิดรวมตะเกียบที่ระยะ 6 นิ้ว แล้ว
เก็บไว้ก่อน

11. ทำล้อหลัง เป่าลูกโป่ง ดังรูป

12. ทำล้อโดยใช้ลูกโป่งสีส้ม

13. ทำตะเกียบหลัง โดยใช้ลูกโป่งขาว

14. นำลูกโป่งสีขาวมาผูกกัน


15. ทำหูลิงที่ตำแหน่งผูกทั้งสองข้าง


16. บิดรวมตะเกียบแบบขาสุนัขขนาด5นิ้ว

17. นำล้อใส่ในตะเกียบ

18. บิดรวมกับล้อ

19. ทำหูลิงทั้งสองด้านตรงตำแหน่ง
ที่บิดรวมกับล้อ

20. ทำสริงอาร์มด้วยลูกโป่งสีเขียว

21. นำลูกโป่งสีเขียวมาผูกกัน

22. นำตำแหน่งผูกเบียดใส่กับหูลิง
ของตะเกียบหลัง

23. บิดรวมลูกโป่งสีเขียวแบบขาสุนัข
โดยหุ้มล้อไว้ด้วย

24. ลูกโป่งสีเขียวอันบนพับไปบิดรวมกับ
ตะเกียบหลัง

25. บิดรวมตะเกียบสีขาวรวมกับสีเขียว
พร้อมกันทั้ง 3 ลูก

26. ตัดปลายลูกโป่งสีขาวปล่อยลม
และผูกยึดกันให้แน่น

27. ลูกโป่งสีเขียวที่เหลือทำเบาะนั่ง โดย
บิดแบบกลีบดอก ตัดปลายปล่อยลมและ
เหลือตัวล็อคไว้ 1 ลูป

28. ผลที่ได้เป็นดังรูป
ขั้นตอนการทำตัวรถ


1. ทำส่วนของตัวถัง โดยใช้ลูกโป่ง
สีเขียวอีก 1 ใบ


2. นำปลายลูกโป่งสีเขียวใบใหม่ พันกับ
สริงอาร์ม

3. ลูกโป่งสีเขียวใบใหม่ เริ่มด้วยการทำ
หูลิงทั้งสองด้าน

4. ที่ระยะ 8 นิ้ว บิดแบ่งแล้วไปพันรวม
กับตัวล็อคที่เบาะ แล้วพันกลีบลงมา


5. บิดพันรวมกับหูลิง ด้านล่าง


6. ตัดปล่อยลม นำปลายลูกโป่งพันกับหูลิง
2 - 3 รอบ

7. ผลที่ได้เป็นดังรูป

8. ทำตัวถัง และถังน้ำมัน โดยใช้ลูกโป่ง
สีเหลือง 2 ใบ

9. นำลูกโป่งสีเหลืองมาผูกกัน

10. นำรอยผูกของลูกโป่งสีเหลืองไปพันกับ
ตัวล็อคเบาะ

11. ทำหูิลิงทั้งสองด้าน

12. บิดเป็นขาสุนัขยาว 9 นิ้ว

13. นำไปรวมกับตะเกียบล้อหน้า

14. นำปลายทั้งสองลูกโป่งสีเหลืองย้อน
กลับไปสอดเข้ากับลูกโป่งสีเหลืองเดิม


15. ดึงปลายลูกโป่งสีเหลืองให้ลงมาสุด
ตัดปล่อยลมพันปลายเข้ากับส่วนของตัวถัง
ด้านล่าง


16. ผลที่ได้เป็นดังรูป

17. ทำเสื้อสูบ โดยใช้ลูกโป่งสีชมพู

18. ทำกลีบดอกลูปที่ 1 เป็นเสื้อสูบที่ 1

19. บิดเป็นลูปเล็กและบิดเป็นกลีบดอก
เพื่อเป็นเสื้อสูบที่ 2

20. บิดเป็นลูปเล็กและบิดเป็นกลีบดอก
เพื่อเป็นเสื้อสูบที่ 3

21. ทำท่อไอเสีย ด้วยลูกโป่งสีชมพู

22. นำลูกโป่งสีชมพูไปผูกกับเสื้อสูบ

23. นำเสื้อสูบสวมกับตัวถังสีเขียว

24. สอดปลายลูกโป่งสีเขียวเข้าไป
ระหว่างลูกโป่งสีเหลือง

25. บิดแบ่งลูกโป่งสีเขียว

26. รวมกับลูกโป่งสีขาว ซึ่งต่อไปจะทำ
หน้าที่เป็นแฮนด์

27. ท่อไปเสียพับมาแนบกับสริงอาร์ม

28. ใช้เศษลูกโป่งผูกไว้

29. ตัดปลายลูกโป่งท่อไอเสียทิ้ง

30. ปลายท่อไอเสียทำแบบปากหมู

31. ทำไฟหน้า ใช้ลูกโป่ง 3 นิ้ว

32. เป่าเป็นลูกโป่งกลม

33. กดดันปากลูกโป่งไปด้านตรงข้าม

34. จับล็อคผูกให้แน่นด้วยเศษลูกโป่ง

35. ตัดลูกโป่งสีเขียว

36. นำไปผูกกับใบหน้า

37. ลูกโป่งสีขาวทำแฮนด์ โดยบิดหูลิง
ให้งอกลายเป็นแฮนด์
     
 
 
 
 
- ปิดหน้าต่างนี้ -
....................................................................................................................................................................................................................................................................................