Please wait...

แหวเพชร,ซื้อเพชร
ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน กระทู้หลากหลาย ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน กระทู้หลากหลาย โฆษณากับcenterwedding.com หน้าหลัก centerwedding.com ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน กระทู้หลากหลาย

ช่อดอกไม้แห่งความสุข centerwedding.com
 
ชุดแต่งงาน ชุดไทย ชุดวิวาห์ ชุดเจ้าสาว
 
ถ่ายภาพแต่งงาน สตูดิโอ ถ่ายภาพ
 
ช่างถ่ายรูป ช่างภาพ ช่างภาพวันงาน ถ่ายรูปวันงาน
 
สถานที่จัดเลี้ยง สถานที่แต่งงาน สถานที่จัดงานแต่งงาน
 
งานแต่งงาน จัดงานแต่งงาน organizer
 
โต๊ะจีน รับจัดเลี้ยง จัดเลี้ยง
 
พานขันหมาก พานพุ่ม พานพิธี จัดขันหมาก
 
จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ลูกโป่ง ซุ้มดอกไม้ ซุ้มลูกโป่ง
 
ช่างแต่งหน้า แต่งหน้าเจ้าสาว รับแต่งหน้า ทำผมเจ้าสาว
 
presentation wedding cartoon พรีเซ็นเทชั่น
 
ดนตรี ดนตรีงานแต่งงาน music wedding
 
แหวน แหวนแต่งงาน ของชำร่วย ของรับไหว้
  การ์ดแต่งงาน
แหวน แหวนแต่งงาน ของชำร่วย ของรับไหว้
  เครื่องเสียงและไฟประดับตกแต่ง
แหวน แหวนแต่งงาน ของชำร่วย ของรับไหว้
  รับสอนจัดดอกไม้
แหวน แหวนแต่งงาน ของชำร่วย ของรับไหว้
  อุปกรณ์จัดเลี้ยงและตกแต่งสถานที่ให้เช่า
แหวน แหวนแต่งงาน ของชำร่วย ของรับไหว้
 

รวมรูปภาพ ร้านชุดวิวาห์,ชุดไทย สูทเจ้าบ่าว,สตูดิโอ,ถ่ายภาพแต่งงาน,ช่างภาพวันงาน,กล้องวิดีโอ,สถานที่จัดเลี้ยง,สโมสร,โรงแรม,organizer,รับจัดงานแต่งงาน,โต๊ะจีน,รับจัดเลี้ยง,พานขันหมาก,พานพิธีแต่งงาน,ขนมไทย,ตกแต่งสถานที่,จัดดอกไม้,ลูกโป่ง,ช่างแต่งหน้า,ทำผมเจ้าสาว,การ์ตูน,พรีเซ็นเทชั่น,ดนตรี,แหวน,ของชำร่วย,ของรับไหว้,ขนมเค็ก
ช่อดอกไม้แห่งความสุข centerwedding.com
สอนการใช้ miltiply.com สำหรับลูกค้าของ centerwedding.com
ช่อดอกไม้แห่งความสุข centerwedding.com

   
 
                                                ผลของการหย่า

          ๑. ผลของการหย่าโดยความยินยอม
           การหย่าโดยความยินยอมนั้น ถ้าการสมรสเป็นการสมรสที่ไม่ต้องจดทะเบียน (การสมรสตาม
กฎหมายลักษณะผัวเมีย) การหย่าโดยความยินยอมก็มีผลทันทีที่ทำเป็นหนังสือถูกต้อง และลงลายมือ
ชื่อทั้ง ๒ ฝ่าย พร้อมทั้งมีพยานรับรอง ๒ คน แต่ถ้าการสมรสนั้นเป็นการสมรสที่ต้องจดทะเบียน
(ตามบรรพ ๕) การหย่าโดยความยินยอมนั้นนอกจากจะต้องทำเป็นหนังสือแล้ว ยังต้องไปจดทะเบียนหย่า
ที่อำเภออีกด้วย การหย่าจึงจะมีผลตามกฎหมาย

           ๑.๑ ผลของการหย่าต่อบุตร คือ
               (๑) ใครจะเป็นผู้ปกครองบุตร ตามกฎหมาย ให้ตกลงกันเองได้ ถ้าตกลงกันไม่ได้ หรือ
ไม่ได้ตกลง ก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
               (๒) ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ใครจะเป็นคนจ่ายก็เช่นกันคือให้ตกลงกันเองว่า ใครจะเป็นผู้จ่าย
ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด

           ๑.๒ ผลเกี่ยวกับสามีภริยา ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาสิ้นสุดลงทันที และไม่มีหน้าที่ใด ๆ
ต่อกันเลย

           ๑.๓ ผลเกี่ยวกับทรัพย์สิน   ให้แบ่งทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสระหว่างสามีภริยาคนละครึ่ง
โดยเอาจำนวนทรัพย์ที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนหย่าเป็นเกณฑ์

           ๒. ผลของการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
           การหย่าโดยคำพิพากษาของศาลนั้นมีผลตั้งแต่เวลาที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด แม้จะยังไม่
จดทะเบียนหย่าก็ตาม ดังนั้น ความเป็นสามีภริยาจึงขาดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป
           ๒.๑ ผลเกี่ยวกับบุตร
                (๑) ใครเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ปกติแล้วฝ่ายชนะคดีจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง แต่
ศาลอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
                (๒) เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู ศาลเป็นผู้กำหนด

           ๒.๒ ผลเกี่ยวกับคู่สมรส แม้กฎหมายจะถือว่า การสมรสสิ้นสุดลงนับแต่ ศาลมีคำพิพากษา
ถึงที่สุดก็ตาม แต่ในระหว่างคู่สมรสก็เกิดผลทางกฎหมายบางประการคือ
                (๑) มีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้
                           - ค่าทดแทนจากสามีที่อุปการะหญิงอื่นหรือจากภริยาที่มีชู้และ จากชายชู้หรือ
หรือหญิงอื่นแล้วแต่กรณี
                           - ค่าทดแทนเพราะเหตุหย่าตามข้อ ๓.๒ (๓), (๔), (๘) โดยเป็นเพราะความผิด
ของอีกฝ่ายหนึ่ง
                (๒) มีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ ต้องเข้าหลักเกณฑ์คือ
                           - เหตุแห่งการหย่านั้นเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงอย่างเดียว
                           - การหย่านั้นทำให้อีกฝ่ายยากจนลง เพราะไม่มีรายได้จากทรัพย์สิน หรือการงาน
ที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิเรียกค่าเลี้ยงชีพนี้กฎหมาย กำหนดว่า จะต้องฟ้องหรือ
ฟ้องแย้งมาในคดีที่ฟ้องหย่าด้วย มิฉะนั้นก็หมดสิทธิ
........................................................
ข้อมูลจาก:: กฎหมายกับความรัก โดย ศาสตร์ตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ

   [ -กลับหน้าแรก- ]
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Copyright © 2009 Centerwedding.com All rights reserved
Contact : Centerwedding@Gmail.com