หาฤกษ์แต่งงาน เว็บแต่งงาน สารพัน เรื่องแต่งงาน วางแผนการแต่งงาน การจัดงานแต่งงาน
       สถานที่จัดเลี้ยง  
     โต๊ะจีน รับจัดเลี้ยง
     พานขันหมาก พานพุ่ม
     จัดดอกไม้ ลูกโป่ง เค้ก
     สตูดิโอ ถ่ายภาพแต่งงาน
     ช่างภาพวันงาน - วีดีโอ
     ของชำร่วย
     การ์ดูน Presentation
     ชุดไทย ชุดวิวาห์
     แต่งหน้าเจ้าสาว ทำผม
     ดนตรี
     Organizers รับจัดงาน
     เครื่องประดับ
     เวปแต่งงาน
     ..
   
- ประวัติโรงพยาบาลสงฆ

- กำหนดการประกอบพิธีต่าง ๆ
   ณ โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์
การสั่งจองถวายภัตตาหาร พระอาพาธ และ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
 

การจองถวายภัตตาหารพระอาพาธ
  ( บริการได้ 2 เวลา )
     
 เวลาเช้า    เริ่ม 06.30  น.
      เวลาเพล    เริ่ม 10.30  น.

ค่าภัตตาหารพระอาพาธ    รูปละ   40.- บาท
** กรณีที่เจ้าภาพต้องการนำอาหารถวายพระอาพาธเอง  
กรุณา ติดต่อโภชนาการของ โรงพยาบาลสงฆ์

การสั่งจอง พิธีมงคลสมรสหมู่  (เวลาเช้า 06.30 น. )
      รับบริการได้วันละไม่เกิน   20  คู่
      รับจัดพิธีหลั่งน้ำสังข์วันละ     5   คู่
      แขกเชิญหลั่งน้ำสังข์ คู่ละไม่เกิน  30  คน

อัตราค่าบริการพิธีมงคลสมรสหมู่
      ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าจัดสถานที่ ( ไม่รดน้ำสังข์ )  1,200 .-  บาท
      ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าจัดสถานที่ และหลั่งน้ำสังข์ ที่หอฉัน  1,700 .- บาท
      ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าจัดสถานที่ และหลั่งน้ำสังข์ ที่อาคารมูลนิธิ  3,000 .- บาท

อุปกรณ์ที่ใช้ใน พิธีหลั่งน้ำสังข์
      ดอกไม้ ธูป เทียน พร้อมซองปัจจัยถวายพระ 9 ชุด ( บ่าว-สาว เตรียมมาเอง )
      มงคลแฝด (โรงพยาบาลสงฆ์มีจำหน่าย )    ชุดละ      50 .- บาท
      พวงมาลัย คู่บ่าว - สาว 1 คู่  ( โรงพยาบาลรับสั่งทำ )  คู่ละ       600 .-บาท
      พานดอกไม้รองรับน้ำสังข์ 2 พาน ( โรงพยาบาลรับสั่งทำ ) ชุดละ      600 .-บาท
                                                                                          รวมเป็นเงิน 1,250 .-บาท

อาหารเช้าสำหรับเลี้ยงแขก  มีเฉพาะกาแฟ  หรือโอวัลติน และขนม  2  อย่าง   30.- บาท (สั่งล่วงหน้า 15 วัน )
      กรุณาชำระเงินค่าบริการให้เรียบร้อยในวันสั่งจอง ( เมื่อชำระเงินแล้ว ทางโรงพยาบาล
จะไม่คืนเงินให้ กรณียกเลิก )

      โปรดแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยึด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
      สำหรับ บ่าว-สาวที่ทำพิธีหลั่งน้ำสังข์ ถ้าต้องการป้ายชื่อต้องจัดเตรียมมาเอง

การจัดพิธีสะเดาะเคราะห์บังสุกุลต่ออายุ
     1. ดอกไม้ ธูปเทียน  พร้อมซองปัจจัยถวายพระ  9  ซอง

     2. เทียนขาว  หนัก  4  บาท  1  คู่
     3. ผ้าขาวยาว  2  เมตร  1  ผืน


การจัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ (อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีที่เจ้าภาพ
ต้องเตรียมมา)
     1. ดอกไม้ ธูปเทียน  พร้อมซองปัจจัยถวายพระ  9  ซอง

     2. โกฐอัฐิ รูปถ่าย หรือชื่อผู้ล่วงลับ (อย่างใด อย่างหนึ่ง )

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การจัด พิธิเจริญพระพุทธมนต์ (เพล เวลา 10.00 น.)
     ทางโรงพยาบาลสงฆ์มีพื้นที่จัดพิธีไว้ 2 แห่งคือ
      หอฉัน
      ห้องพิธีสงฆ์ อาคารมูลนิธิ และอาคารพิธีสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์

อัตราค่าบริการเฉพาะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ รพ.สงฆ์
หอฉัน
ห้องพิธีสงฆ์
บำรุงค่าภัตตาหารถวายพระอาพาธ  25  รูป ๆ ละ  40 .- บาท
1,000
1,000
ค่าสถานที่เจริญพระพุทธมนต์
800
2000
ค่าอาหารถวายภัตตาหารพระในพิธี  9  รูป
1,350
2,250
ค่าไทยธรรมถวายพระในพิธี  9  รูป
900
900
ค่ารถ รับ - ส่งพระในพิธี
300
300
รวมค่าใช้จ่ายใน พิธีสงฆ
4,350
6,450
ค่าจัดทำพิธีหลั่งน้ำสังข์
500
800
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์และ หลั่งน้ำสังข์
4,850
7,250
ค่าอุปกรณ์หลั่งน้ำสังข์
1,250
1,250
รวมค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์และ หลั่งน้ำสังข์ ทั้งสิ้น
6,100
8,500


*** หมายเหตุ ***
     - ถ้าต้องใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อบันทึกเทป ต้องเสียค่าบำรุง  200 .- บาท
     - เจ้าภาพต้องเตรียมดอกไม้และปัจจัยถวายพระ  9  ชุด

การสั่งจองอาหารเลี้ยงแขก ( รับเลี้ยงเฉพาะเวลากลางวัน )

อัตราค่าบริการอาหาร      ( จัดเลี้ยงแขกตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป คนละ 180 .-บาท   / 30 - 49 คน  คนละ 200 .-บาท )

อัตราค่าห้องจัดเลี้ยง    ที่หอฉัน   600 .- บาท ห้องมูลนิธิฯ (ชั้น 2 ) ห้องธรรมรักษา 500 .- บาท
                        , ห้องพุทธรักษา 800 .- บาท, ห้องรับรอง 2,000 .- บาท

**การจองห้องพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเลี้ยงแขก โรงพยาบาลสงฆ์จะไม่รับสั่งจองทางโทรศัพท์

**กรุณาติดต่อด้วยตนเองพร้อมชำระเงินในวันที่มาจอ

** ทางโรงพยาบาลสงฆ์ "ไม่อนุญาต" ให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องพิธีสงฆ์

      หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติตต่อสอบถาม ที่แผนกรับรอง ณ อาคารพิธีสงฆ์ (ห้องกระจก) โรงพยาบาลสงฆ์
** ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 16.00 น. *** โทรศัพท์ 02-354-4271 - 2 หรือ 02-354-4310
   ต่อ 3501 ,3502

  

จำนวนผู้เยี่ยมชม ::
18641864186418641864
ครั้ง