Please wait...
แหวเพชร,ซื้อเพชร
ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน กระทู้หลากหลาย ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน กระทู้หลากหลาย โฆษณากับcenterwedding.com หน้าหลัก centerwedding.com ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน กระทู้หลากหลาย

ชวด ปีชวด
ฉลู ปีฉลู
ขาล ปีขาล
เถาะ ปีเถาะ
มะโรง ปีมะโรง
มะเส็ง ปีมะเส็ง
มะเมีย ปีมะเมีย
มะแม ปีมะแม
วอก ปีวอก
ระกา ปีระก
จอ ปีจอ
กุน ปีกุน

ปีมะแม
 
ปีมะแม

อุปนิสัยชาวแพะ
          ในจักรราศีทั้งหมดของบรรพชนจีน แกะถูกจัดเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงโดยตรง ด้วยคุณสมบัติที่สุภาพอ่อนโยน คิดถึงแต่ คนอื่น
และแสดงความรู้สึกส่วนตัวค่อนข่างง่าย ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม จะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ รอบข้างอยู่ตลอด
เวลา ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าปัญหาของชาวจักรราศีนี้อยู่ที่ เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเอาตัวเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ จากการที่เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน จึงยากที่จะตัดใจหรือตัดใครได้ขาด และถ้าสักครั้งหนึ่งชาวจักรราศีนี้ได้พบคู่ที่เหมาะ แน่นอน
ความจริงใจ ความละเอียดอ่อน อย่างลึกล้ำแลtความรักย่อมผูกมัดคนสองคนเข้าด้วยกัน ชีวิตทั้งที่ทำงานและที่บ้านของคน
          จักรราศีแกะ จัดเป็นบุคคลที่ค่อนข้างชอบออกคำสั่ง ทำอะไรมีแบบแผนทุกอย่าง ต้องอยู่เข้าที่เข้าทาง การทำอะไร เป็นแบบแผน
สม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของพวกเขา ปกติบ้านของชาวจักรราศีนี้ มักมีห้องโชว์แยกต่างหากเป็ห้องส่วนตัวเพื่อได้แยกตนเอง
ห่างจากโลกภายนอก
           ชาวจักรราศีนี้จำนวนไม่น้อย มีอุปนิสัยรักงานศิลปะ สนใจศิลปะบ้าง รักธรรมชาติ จำนวนไม่น้อยรักดนตรี ชอบไปปรากฎตัว
ตามพิพิธภัณฑ์ จำนวน ไม่น้อยชอบเล่นดนตรีบ้างเขียนหนังสือบ้าง วาดรูป พวกเขาชอบทำงาน พวกนี้ แบบงานอดิเรกเท่านั้นหรือทำเพื่อความสนุกสนานมากกว่าเอาดีเด่น อย่างไรก็ดี ชาวจักรราศีนี้ที่มีความรักทางศิลปะ ควรปล่อยอารมณ์กับงานศิลปะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบางทียึดเป็นคนเข้มแข็ง ชาวจักรราศีนี้ชอบคบคนทั่วไป ในขณะที่คนทั่วๆ ไปอยากหลบหายไปในกลุ่มชน แต่ชาวจักรราศีนี้กลับชอบเอาผลประโยชน์จากกลุ่มชน ในหลายๆ ทาง ชาวจักรราศีนี้มีความตั้งใจในการแสดงอุปนิสัยที่เด่นชัดส่วนตัวออกมากกว่าแค่คำว่า แกะเฉยๆ อย่างไรก็ตาม คำว่า Sheep ตาม ตำนานจีนยังหมายถึงแพะได้ด้วย

ปีมะแม

บุคคลที่เหมาะสมของชาวแพะ

          บางครั้งคู่ครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใครคนหนึ่ง ควรเป็นคนที่อุปนิสัยทุกอย่างในทางบวก ในกรณีนี้ คนทั้งคู่สามารถจะแชร์
ความคิด คุณสมบัติ และสมรรถภาพต่อกันได้บ่อยครั้ง เช่นกันสำหรับเขาเหล่านั้น ที่สนใจในสิ่งเดียวกัน จะดึงดูดกันเหมือนแม่เหล็ก
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะ ถ้าแกะเป็นเพศหญิงเธอจะมีเสน่ห์ดึงดูดคู่ครองเพศตรงข้ามได้อย่างดี แต่มิได้หมายความว่า
จะเหมาะสมกับชาวราศีนี้เสมอไปทุกกรณี นอกจากจะมีอะไรเป็นรากฐานแสดงถึงความมั่นคงปลอดภัย แต่ในไม่ช้าอารมณ์รักอาจชาเย็นลง
          ชาวแกะทำอะใรสิ่งที่นอกเหนืออุปนิสัย แล้วมาเสียใจภายหลัง ความสัมพันธ์กับชาวสุนัข ซึ่งจัดเป็นหนึ่งของความซื่อสัตย์และมั่นคง
อาจจะแปลกอยู่บ้าง ยกเว้นแต่เขาสองคนจะสนใจในสิ่งเดียวกัน
          ความสัมพันธ์ระหว่างม้ากับแกะอาจเป็นไปได้อย่างดีโดยเฉพาะถ้าฝ่ายแกะเป็นเพศหญิง ความจริงแล้วสองจักรราศีนี้ม้ากับแกะ
จัดเป็นจักรราศีที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน อย่างแน่นแฟ้นและเมื่อเขาทั้งสองได้ตกลงแก่กันแล้ว ยากมากที่จะแยกจากกันได้ โดยปกติธรรมดา
ชาวแกะชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคนคนหนึ่งที่สามารถอ่านใจกันออกได้ง่าย ในขณะที่บางคนอาจชอบใช้ ชีวิตให้เต็มไปด้วยความ
ประหลาดใจ
         ชาวจักรราศีนี้จะยินดีมากที่รู้ว่ามีใครคนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนกันได้อย่างสม่ำเสมอนั้นยังมี ชาวกระต่าย หมู จักรราศีใดจักรราศีหนึ่่ง
จะให้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงชาวแกะได้อย่างดี


อุปนิสัยของแต่ละจักรราศีเข้ากับแพะได้อย่างไร?

แพะกับหนู

          ขนบธรรมเนียมของชาวจีนดั้งเดิมได้เตือนว่า สองจักรราศีหนูกับแกะค้านกัน เพราะอุปนิสัยของทั้งสองตรงข้ามกัน จนกระทั่งเพื่อนๆ
อาจสงสัยว่า อะไรทำให้เขาเข้ากันได้ ถ้าหากเกิดมีความสัมพันธ์กันได้อย่างดี อาจเป็นไปได้ที่เป็นเพราะว่าแกะ อาจตกอยู่ในสถานการณ์
ที่จำเป็น บางทีมีความรู้สึกต้องการใครคนหนึ่งเพื่อสนับสนุนปลอบใจ บางทีการมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน อาจดึงคนคู่นี้เข้ากันได้อย่างดี
แต่ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นจริงๆ ต้องใช้เวลามากสักหน่อยในการปลูกสร้างความสัมพันธ์ให้มีต่อกัน เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งของคู่ชีวิต


แพะกับวัว

          แกะอาจเสียใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวกับชาววัว ซึ่งจัดเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะแข็งกว่า และอย่างน้อยสุดถ้าฝ่าย
แกะมีความยินยอมอย่างเต็มใจที่จะอยู่ใต้บังคับบัญชา และอาจมีความลำบากในการรักษาความสามัคคี สถานการณ์จะดีขึ้นมากถ้า
ฝ่ายแกะเป็นเพศชาย แต่แม้ว่าเป็นเช่นนี้ ความอดทนต่อวัวอาจลดน้อยลงในระยะเวลาอันสั้น ความไม่พอใจกับวัวคู่ครองอาจระเบิดออกมา
จากสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ อันไร้สาระ
          เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคู่นี้ประสบความสำเร็จ แกะคู่ครองต้องเรียนรู้ถึงการยอมรับ ละยินยอมฝ่ายตรงข้าม แล้วตัดความกลัวที่จะ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ แก่วัวออก


แพะกับเสือ

          นำความตื่นเต้นมาสู่ชีวิตประจำวัน เสือมักเป็นที่ดึงดูดใจแก่ฝ่ายแกะ ถึงแม้ว่าคนคู่นี้จะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่งรวมกัน ความสัมพันธ์
จะอยู่รอดได้ ถ้าทั้งสองยอมรับ กฎเกณฑ์ส่วนตัวของกันและกัน และบางครั้งยอมให้ใช้ชีวิต อิสระส่วนตัวในบางกรณี ความผูกพันจะมั่นคง
ยาวนาน และประสบความสำเร็จด้วยดี ถ้าฝ่ายเสือเป็นเพศชาย
          บางทีอาจเป็นหน้าที่การงานที่ทำให้เสือต้องจากบ้านทีละนานๆ จะดีมากถ้าทั้งคู่แยกกันได้ในบางโอกาส จะทำให้ทั้งคู่ระลึกถึง
ความดี ของกันและกันได้บ้าง แน่นอน เสือย่อมเล่นเป็นผู้นำ ในความสัมพันธ์ของคนคู่นี้


ัแพะกับกระต่าย

          จัดเป็นคู่ที่มีพันธมิตรอันดีเยี่ยมต่อกัน และถึงแม้ว่าไม่จัดเป้นคู่ที่มีความต่นเต้นโลดโผนก็ตามที ยอมรับกันว่า จัดเป็นคู่ที่มีความสุข
มากอีกคู่หนึ่ง ทั้งคู่เต็มไปด้วยความรัก บทรักต่อกันมีความเมตตาห่วงใยซึ่งกันและกัน ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าความมั่นคงและความปลอดภัย
ในบ้านต้องสำคัญกว่าทุกสิ่ง เป็นคู่รักกันมาก และรักกันยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาที่มีบุตรร่วมกัน

แพะกับมะโรง

         ปัญหาอยู่ที่ว่า บ่อยครั้งที่มังกรประสบความสำเร็จทุกอย่างและเป็นทุกอย่างที่ชาวแกะต้องการ แต่ถ้าเป็นเพียงแกะ เพียง
หาหนทางหรือแหล่งที่มาของทรัพย์สมบัติ ในกรณีนี้แกะย่อมมองเห็นมังกร เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ซึ่งตามจริงแล้วแกะผู้มีนัยน์ตา
ซื่อดึงดูดในมังกร ถึงแม้ว่าแกะอาจเริ่มมองเห็นได้ชัดว่าคู่ครองมังกรนั้นก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง อย่างไรก็ตามมังกรผู้มีมนต์พิเศษ
ดูจะเล่นเป็นผู้นำ ระหว่างคนคู่นี้ มีความสัมพันธ์ กันด้านอารมณ์โรมานซ์พอสมควร แต่ทั้งหมดอยู่ฝ่ายแกะเสียเป็นส่วนมาก

แพะกับงู (ปีมะเส็ง)

         งูอาจเป็นคู่ที่เข้ากันได้ไม่ดีนักกับชาวราศีแกะ แต่ก็มีความไว้วางใจ เข้าใจกันได้อย่างเดียวพอทั้งสองฝ่าย พอที่ทั้งคู่จะอยู่กันได้
ด้วยความสามัคคี
         ทั้งคู่มีอารมณ์โรแมนติกให้กันเป็นชีวิตจิตใจทั้งคู่มีความรู้จักกันครั้งแรกจากสิ่งที่น่าสนใจร่วมกัน แกะมักพบได้ว่า งูพิจารณาและ
ระลึกถึงนิสัยช่างห่วงใยของแกะ ความผูกพัน กันด้านจิตใจ ไม่ได้เป้นสิ่งที่ลืมกันได้ง่ายๆ ของราศีนี้

แพะกับมะเมีย

          ถ้าแกะเป็นเพศหญิง ความสัมพันธ์ของคู่นี้จะมั่นคง เข้มแข็ง เน้นทางด้านจิตใจ ผูกพันกันดีมาก ซึ่งทั้งคู่จะพบว่ามีความสุขความสำเร็จ
ในชีวิต ถึงแม้ว่าระหว่างสองราศีนี้จะมีสัตว์ที่น่า ดึงดูดใจอยู่ระหว่างสองบุคคลนี้ เมื่อแรกพบกัน พวกเขาก็จะใช้เวลาที่พบปะกันอย่างคุ้มค่า
คู่ครองม้าฝ่ายชายอาจผูกมัดตนเองอยู่กับธุรกิจหรือรับราชการ ซึ่งต้องจากบ้านไปเป็นเวลานาน และถ้ากลับกันถ้าฝ่ายชายเป็นแกะ
นิสัยความรักสนุกตื่นเต้นของม้าเพศหญิง อาจไม่ปรากฎให้เห็นบ่อยนัก
         ชีวิตของทั้งคู่และการสนใจต่อสิ่งภายนอกของทั้งคู่แตกต่างกันมาก ซึ่งเหมือนกับใช้ชีวิต แยกกันโดยปริยาย แต่ไม่ว่าจะมีสถานการณ์
เช่นใด เกิดขึ้น ม้ามักเป็นฝ่ายนำอย่างเห็นได้เด่นชัดในความสัมพันธ์ของคนคู่นี้

แพะกับแพะ

          ความสุข คามเจริญ ความร่ำรวย จะมีอย่างมากในจักรราศีเดียวกันของคนคู่นี้ อุปนิสัยที่คล้ายคลึงกันของคนคู่นี้จะติดกันมาก
ชีวิตของพวกเขา คาดเดาได้ง่าย แต่แทนที่จะเป็นจุดอ่อนของคนคู่นี้ กลับเป็นแหล่งหาพละกำลังให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อกันยิ่งขึ้น
          ทั้งคู่มองชีวิตในแง่เดียวกัน และมีสิ่งน่าสนใจภายนอกบ้านร่วมกัน ซึ่งตามจริงอาจพบกันจากกิจกรรมพิเศษหรือการเป็น สมาชิก
ในกลุ่มสังคมต่างๆ กัน ความรักที่มีให้กัน ลึกซึ้ง และสำเร็จสู่จุดมุ่งหมาย มีความเข้าใจ รู้ความต้องการของกันและกันอย่างสมบูรณ์

แพะกับลิง

          จัดเป็นคู่ที่มีอุปนิสัย ยากที่จะเข้ากันได้ จะพูดว่าเป็นปรปักษ์ต่อกันก็ไม่ผิดนัก สำหรับชาวแกะกับลิง มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ไม่มีอะไรเพียงพอจะดึงสองจักรราศีนี้เข้ากันได้ ลิงอาจเสนอให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่แกะอย่างเพียงพอ แต่เรียกร้องกลับคืนมา
อย่างมากมายเช่นกัน ผลออกมา แกะมักจะสงสัยอยู่บ่อยๆ ว่าชีวิตตนเองจะดีขึ้นมากกว่าเก่า ถึงแม้ว่าการแยกกันอยู่อาจสร้างความเจ็บปวด
ในท้ายสุดแกะจะคิดได้ว่าปัญหาเหล่านี้ ขออยู่ลำพังคนเดียวดีกว่า
          ความรักของทั้งคู่มักเกี่ยวพันกับอารมณ์มากกว่าโรมานซ์ ที่จริงจัดเป็นคู่ที่มีความรักต่อกันมากยากที่จะอธิบาย

แพะกับไก่

         อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก เมื่อคิดเลือกเอาไก่มาเป็นคู่ครองแต่ยิ่งเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ยิ่งให้ประสบการณ์ และความสำเร็จ
สุดยอดต่อกันทั้งสองฝ่าย
        อาจมีปัญหาบ้างระหว่างทางของคนทั้งคู่ แกะมักเป็นผู้ฉลาดเฉลียวเพียงพอต่อการแก้ปัญหา ไก่กับแกะส่วนมากพบกันเพราะ
สถานการณ์ บางอย่าง มากกว่าการเลือกด้วยการจงใจ แล้วก็ใช้เวลาพอสมควรในการปลูกดอกรักให้แก่กัน
        ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์นานๆ อาจเป็นความคิดที่ไม่เลว อย่างไรก็ตาม มันย่อมให้เวลาแก่เขาทั้งสอง เพื่อค้นหาความจริงว่า
เหมาะสมกันหรือไม่
         ที่น่าเศร้าก็คือ ไก่มักเป็นฝ่ายแสดงอุปนิสัยเอาแต่ใจออกมา บางทีอาจเป็นแกะที่เป็นผู้นำของคนคู่นี้ แกะเป็นผู้ยอมให้ไก่
ใช้อุปนิสัยดั้งเดิม และไก่ยอมเข้าใจถึงคุณค่าที่แกะยอมให้ เป็นได้เช่นนี้ ทั้งคู่ย่อมมีชีวิตคู่ที่มีความสุขด้วยกันอย่างมาก

แพะกับสุนัข

          จะจัดเป็นคู่ที่แย่ที่สุดแกะเลือกเป็นคู่ชีวิต หรือสุนัขอาจมีอุปนิสัยดูแลสิ่งที่แกะสนใจอย่างดีที่สุด แต่ก็มีกฎอยู่ว่า อุปนิสัยของแกะ
ไม่ค่อยระลึกในบุญคุณนัก มีการสนใจในสิ่งที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่าย มีความเชื่อว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคู่ครอง แต่ก็ยากต่อการสนับสนุนกัน
ให้ได้ตามเหตุการณ์ แม้แต่ด้านความรัก ก็เข้ากันได้ยาก มักเข้าใจกันผิดบ่อยๆ ความรักง่ายกับการนอกใจกัน ความต้องการทางด้านจิตใจ
ก็ไม่ตรงกันกับคู่ครอง ถ้าความสัมพันธ์ของคนคู่นี้จะประสบความสำเร็จ ฝ่ายสุนัขต้องให้ความเข้าใจต่อแกะอย่างมาก

แพะกับหมู

          อุปนิสัยของแกะผู้ซึ่งต้องการความสุข ความมั่นคงกับชีวิตห่วงใยกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและบ้านที่สุขสบาย จะหาคู่ที่
เหมาะสมเช่นชาวหมูไม่มีอีกแล้ว ด้วยชื่อที่เด่นดังทางดูแลคู่ครองของทั้งสองฝ่าย หมูมีความคิดจัดสร้างบ้านช่อง ผู้ทำให้แกะหายห่วง
วิตกกังวลกับทุกสิ่ง คู่นี้จัดเป็นคู่ที่ค้นพบ ความสุขของชีวิตที่ทำงานหนักและชีวิตที่สุขสบาย ความรักของคนคู่นี้ลึกซึ้งและมั่นคง

...................................................................................................................................................
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก :: คุณวารุณี พิทักษ์สินากร
ผู้เรียงเรียง
นำเสนอข้อมูล :: Centerwedding.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม ::
48214821482148214821
ครั้ง
 

   [ -กลับหน้าแรก- ]
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เยี่ยมชม ::
48224822482248224822
ครั้ง

Copyright © 2009 Centerwedding.com All rights reserved
Contact : Centerwedding@Gmail.com