wedding animation

หน้าหลัก centerwedding ฤกษ์แต่งงาน วางแผนแต่งงาน กระทู้หลากหลาย

ฤกษ์แต่งงาน ประจำปี 2553 แบบไทย
เป็นฤกษ์มงคลที่เลือกเฟ้นเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับ
จัดงานแต่งงานตามพิธีมงคลประเพณี


คนไทยแต่โบราณเชื่อว่า หากเราจะกระทำการใด ๆ อันเป็นมงคล ให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้นั้น
ฤกษ์มงคลช่วงเวลาที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นแทบทั้งสิ้น   ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน การปลูกบ้าน การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
และยังมีอีกหลาย ๆฤกษ์ที่เกี่ยวกับงานมงคลทั้งหลายที่ฤกษ์งามยามดีได้เข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดวันเวลา
กันตั้งแต่ต้นจนจบทีเดียว

            ตามตำราโบราณนั้น การด ูฤกษ์แต่งงาน ของคู่บ่าวสาว จะต้องมีการนำดวงชะตาของทั้งสองมาวางฤกษ์ แล้วหาเดือน
วัน เวลาที่ดีที่มีร่วมกัน โดยที่ต้องระวังไม่ให้ดวงชะตาของทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกัน และเป็น อริต่อกันจึงจะถือว่าได้ฤกษ์แต่งงานที่ดี

           ส่วนวันและเดือนที่ห้ามให้ฤกษ์มงคลก็จะประกอบด้วย
             
เดือน 6 เดือน 3      ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 4 ค่ำ
                   เดือน 7 เดือน 10    ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 8 ค่ำ
                   เดือน 5 เดือน 8      ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 6 ค่ำ
                   เดือน 11 เดือน 2    ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 12 ค่ำ
                   เดือน 9 เดือน 12    ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 10 ค่ำ
                   เดือน 1 เดือน 4      ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือแรม 2 ค่ำ
              สำหรับคู่บ่าวสาวที่ใจร้อนอยากเข้าพิธีแต่งงานโดยเร็ว หรือมีข้อจำกัดอื่น ๆ ไม่อยาก รอปรึกษาฤกษ์มงคลกับ
อาจารย์ที่ไหนก็ลองหา " ฤกษ์สะดวก " ตามปฏิทินวันมงคลซักวันก็ถือว่า ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

มกราคม 2553   ปีฉลู
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
จันทร์ที่ 4 แรม 4 ค่ำ เดือน 2 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมาฆะ วันทักทิน จม ดิถีเรียงหมอน อัคนิโรธลง 10  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
อังคารที่ 5 แรม 5 ค่ำ เดือน 2 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุณี วันปลอด 11  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 7 แรม 7 ค่ำ เดือน 2 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะหัสตะ วันมหาสิทธิโชค ลอย ภาณฤกษ์ 13  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 10 แรม 10 ค่ำ เดือน 2 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะวิสาขา วันดิถีเรียงหมอน 16  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
อังคารที่ 12 แรม 12 ค่ำ เดือน 2 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันอัคนิโรธลง 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
พุธที่ 20 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันกาลสูร ภาณฤกษ์ 25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์ วันอธิบดี
เสาร์ที่ 23 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี วันทินสูร  อัคนิโรธลง 1  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 24 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภรณี วันมฤตยู  ฟู  อัคนิโรธลง 2  สมโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
จันทร์ที่ 25 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะกฤตติกา วันทินสูร  พิลา  ดิถีเรียงหมอน 3  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
อังคารที่ 26 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันชัยโชค  จม 4  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 28 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอารทรา วันดิถีเรียงหมอน 5  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์  
เสาร์ที่ 30 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุษยะ วันมหาสิทธิโชค  8  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 31 แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันทักทิน ทินกาล ฟู  กทิงวัน 9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  

กุมภาพันธ์ 2553   ปีฉลู
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
พุธที่ 3 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะหัสตะ วันมหาสิทธิโชค ภาณฤกษ์  ดิถีเรียงหมอน 13  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์ วันอธิบดี
อาทิตย์ที่ 7 แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันอำมฤคโชค  ชัยโชค  ฟู  อัคนิโรธลง 7  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์
ดิถีเรียงหมอน
จันทร์ที่ 8 แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันอัคนิโรธลง 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์
พุธที่ 10 แรม 11 ค่ำ เดือน 3 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมูละ วันปลอด 19  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์ วันอธิบดี
พฤหัสบดีที่ 18 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเรวดี วันทักทิน ทินสูร  กทิงวัน 27  สมโณฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน
เสาร์ที่ 20 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี วันทักทิน กาลทิน  ลอย  ดิถีเรียงหมอนกทิงวัน 1  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 21 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะภรณี วันอำมฤคโชค  ชัยโชค  อัคนิโรธลง 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์
จันทร์ที่ 22 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะกฤตติกา วันฟู  อัคนิโรธลง 3  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์
พุธที่ 24 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมฤคศิระ วันจม 5  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันอธิบดี
พฤหัสบดีที่ 25 ขึ้น 12  ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุนรวสุ วันพิลา  อัคนิโรธลง 7  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์
เสาร์ที่ 27 ขึ้น 14  ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันลอย  อัคนิโรธลง 9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมาฆะ วันปลอด 10  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์

มีนาคม 2553   ปีฉลู / ขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
อังคารที่ 2 แรม 2 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตรผลคุณี วันภาณฤกษ์  อัคนิโรธลง 12  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 7 แรม 7 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันบอด 17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
จันทร์ที่ 8 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันบอด  ฟู  ดิถีเรียงหมอน  อัคนิโรธลง 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
อังคารที่ 9 แรม 9 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมูละ วันราชาโชค  อำมฤคโชค  อัคนิโรธลง 19  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
พุธที่ 10 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ดี ดาวจันทร์เกาะปุรพาษาฒ วันสิทธิโชค  ชัยโชค  จม  ดิถีเรียงหมอน 20  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ วันอธิบดี
พฤหัสบดีที่ 11 แรม 11 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตราษาฒ วันปลอด 21  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
เสาร์ที่ 13 แรม 13 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะธนิษฐา วันลอย 23  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 14 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศตภิเษก วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน อัคนิโรธลง 24  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 18 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเรวดี วันอัคนิโรจน์  จม  อัคนิโรธลง 27  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
เสาร์ที่ 20 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภรณี วันอำมฤคโชค  ราชาโชค    กทิงวัน 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 21 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะกฤตติกา วันราชาโชค  พิลา  ลอย 3  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
จันทร์ที่ 22 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันดิถีเรียงหมอน 4  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อังคารที่ 23 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมฤตศิระ วันพิลา  ฟู  อัคนิโรธลง 5  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 25 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุนรวสุ วันราชาโชค  กาลทิน  จม  ดิถีเรียงหมอน 7  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
เสาร์ที่  27 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันพิลา  อัคนิโรธลง 9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุณี วันลอย  ภาณฤกษ์  ดิถีเรียงหมอน 11  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
อังคารที่ 30 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะหัสตะ วันทินสูร  ฟู  ภาณฤกษ์ 13  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
พุธที่ 31 แรม 1 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะจิตรา วันปลอด 14  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันอธิบดี

เมษายน 2553   ปี ขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
เสาร์ที่ 3 แรม 4 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันสิทธิโชค  ดิถีเรียงหมอน อัคนิโรธลง 17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์ วันธงชัย
อาทิตย์ที่ 4 แรม 5 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันกาลทิน  ลอย    กทิงวัน 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
พุธที่ 7 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตราษาฒ วันทินสูร  กาลทิน  ดิถีเรียงหมอน  อัคนิโรธลง 21  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ วันอธิบดี
พฤหัสบดีที่ 8 แรม 9 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศรวณะ วันสิทธิโชค  จม  อัคนิโรธลง 22  ภูมิปาโลฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน  
เสาร์ที่ 10 แรม 11 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะธนิษฐา วันชัยโชค  บอด 23  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันธงชัย
จันทร์ที่ 12 แรม 13 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันภาณฤกษ์  25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
อังคารที่ 13 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตรภัทรบท วันสิทธิโชค  ฟู  ภาณฤกษ์  ดิถีเรียงหมอนอัคนิโรธลง 26  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 15 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี วันอัคนิโรธลง 1  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
ศุกร์ที่ 16 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภรณี วันทักทิน กาลสูร  ฟู  อัคนิโรธลง 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 18 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันกาลทิน  จม 4  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 22 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะปุษยะ วันสิทธิโชค  อัคนิโรธลง 8  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
ศุกร์ที่ 23 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันมหาสิทธิโชค   ฟู   ภาณฤกษ์  ดิถีเรียงหมอน 9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
อังคารที่ 27 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะหัสตะ วันสิทธิโชค  อัคนิโรธลง 13  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 28 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะสวาติ วันลอย 15  เทวีฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน  
ศุกร์ที่ 30  แรม 2 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันฟู  อัคนิโรธลง 17  ราชาฤกษ์  (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน  

พฤษภาคม 2553    ปี ขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
พุธที่ 5 แรม 7 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตราษาฒ วันทักทิน พิลา  บอด  ลอย 21  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 9 แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันสิทธิโชค  จม  ภาณฤกษ์ 25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
อังคารที่ 11 แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะเรวดี วันมหาสิทธิโชค 27  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 12 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี วันลอย  ดิถีเรียงหมอน อัคนิโรธลง 1  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 13 แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภรณี วันปลอด 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ วันอธิบดี
อาทิตย์ที่ 16 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมฤคศิระ วันอัคนิโรธลง 5  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 20 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันมหาสิทธิโชค  ลอย  ดิถีเรียงหมอน  9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันอธิบดี
        กทิงวัน    
อาทิตย์ที่ 23 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตรผลคุณี วันดิถีเรียงหมอน  12  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
อังคารที่ 25 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะจิตรา วันอัคนิโรธลง 14  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 26 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะสวาติ วันดิถีเรียงหมอน  15  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 27 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะวิสาขา วันลอย  อัคนิโรธลง 16  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
ศุกร์ที่ 28 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันปลอด 17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 30 แรม 2 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมูละ วันอัคนิโรธลง 19  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
จันทร์ที่ 31 แรม 3 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพาษาฒ วันอำมฤคโชค  ชัยโชค  ราชาโชค  จม 20  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ วันอุบาทว์
        อัคนิโรธลง    

มิถุนายน 2553   ปีขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
พุธที่ 2 แรม 5 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศรวณะ วันกาลสูร  ภาณฤกษ์ 22  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 6 แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันมฤตยู  อัคนิโรธลง 25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
อังคารที่ 8 แรม 11 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะเรวดี วันชัยโชค 27  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 9 แรม 12 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี วันอัคนิโรธลง 1  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 10 แรม 13 ค่ำ เดือน 7 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะภรณี วันลอย 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ วันอธิบดี
พุธที่ 16 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันกาลสูร 9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะหัสตะ วันมฤตยู  ฟู  อัคนิโรธลง 13  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อังคารที่ 22 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะสวาติ วันชัยโชค  จม 15  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ วันธงชัย
พฤหัสบดีที่ 24 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันดิถีเรียงหมอน  17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์ วันอธิบดี
อังคารที่ 29 แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศรวณะ วันจม  อัคนิโรธลง  กทิงวัน 22  ภูมิปาโลฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน วันธงชัย

สิงหาคม 2553   ปีขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
พฤหัสบดีที่ 5 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันราชาโชค  กาลทิน  ดิถีเรียงหมอน 4  ภูมิปาโลฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 6 แรม 11 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมฤคศิระ วันสิทธิโชค  ลอย 5  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
พุธที่ 11 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมาฆะ วันจม 10  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 12 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุณี วันอัคนิโรธลง 11  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ วันอธิบดี
อาทิตย์ที่ 15 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะจิตรา วันกาลทิน  ภาณฤกษ์ 14  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 19 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันสิทธิโชค  อัคนิโรธลง  กทิงวัน 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันอธิบดี
อังคารที่ 24 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะธนิษฐา วันสิทธิโชค  อัคนิโรธลง   23  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 25 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศตภิเษก วันจม 24  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 26 แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันทินกาล  บอด 25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 27 แรม 2 ค่ำ เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตรภัทรบท วันอัคนิโรธลง 26  ราชาฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน  

กรกฎาคม 2553   ปีขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
พฤหัสบดีที่ 1 แรม 5 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะธนิษฐา วันทักทิน  ทินสูร  กทิงวัน 23  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันอธิบดี
พุธที่ 7 แรม 11 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะภรณี วันปลอด 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 8 แรม 12 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะกฤตติกา วันพิลา  อัคนิโรธลง 3  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 9 แรม 13 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันลอย 14  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อังคารที่ 13 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุษยะ วันจม  อัคนิโรธลง 8  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์ วันธงชัย
พฤหัสบดีที่ 15 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมาฆะ วันอำมฤคโชค  ชัยโชค  อัคนิโรธลง 10  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์ วันอธิบดี
พุธที่ 21 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันสิทธิโชค  ชัยโชค  ดิถีเรียงหมอน 17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 22 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันปลอด 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 23 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมูละ วันลอย  อัคนิโรธลง 19  ทลิทโทฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน  
อาทิตย์ที่ 25 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพาษาฒ วันมหาสิทธิโชค  ฟู  อัคนิโรธลง 20  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
อังคารที่ 27 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศรวณะ วันทรทึก  อัคนิโรจน์  กาลโชค  จม 22  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 28 แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะธนิษฐา วันอำมฤคโชค  อัคนิโรธลง 23  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
ศุกร์ที่ 30 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันลอย  ดิถีเรียงหมอน  อัคนิโรธลง 25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  

กันยายน 2553   ปีขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
อาทิตย์ที่ 5 แรม 11 เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุนรวสุ วันสิทธิโชค 7  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
อังคารที่  7 แรม 13 เดือน 9 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันมหาสิทธิโชค 9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันธงชัย
ศุกร์ที่ 10 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะหัสตะ วันภาณฤกษ์  อัคนิโรธลง 13  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อังคารที่ 14 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันทักทิน  วินาศ  ฟู 17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 15 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันทินกาล  พิลา  บอด  ดิถีเรียงหมอน 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 19 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะศรวณะ วันสิทธิโชค  ลอย 22  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อังคารที่ 21 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะศตภิเษก วันมหาสิทธิโชค  ฟู  ดิถีเรียงหมอน 24  เทวีฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน วันธงชัย
พฤหัสบดีที่ 23 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันจม 25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 24 แรม 1 เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอุตตรภัทรบท วันอำมฤคโชค  ชัยโชค ราชาโชค  ภาณฤกษ์ 16  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
อังคารที่ 28 แรม 5 เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะกฤตติกา วันฟู 3  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 29 แรม 6 เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันราชาโชค  วินาศ 4  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  

ตุลาคม 2553   ปีขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
อาทิตย์ที่ 3 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุษยะ วันลอย  ดิถีเรียงหมอน  กทิงวัน 8  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
อังคารที่ 5 แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมาฆะ วันฟู  อัคนิโรธลง 10  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 6 แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุณี วันปลอด 11  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 7 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตรผลคุณี วันจม  ดิถีเรียงหมอน  อัคนิโรธลง 12  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ วันอธิบดี
อังคารที่ 12 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันบอด  อัคนิโรธลง 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
พุธที่ 13 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมูละ วันกาลสูร  ฟู 19  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศรวณะ วันมฤตยู   22  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 21 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตรภัทรบท วันภาณฤกษ์   ดิถีเรียงหมอน 26  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์ วันอธิบดี
อาทิตย์ที่ 24 แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภรณี วันทักทิน  ทินกาล  กทิงวัน 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
อังคารที่ 26 แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันอัคนิโรธลง  กทิงวัน 4  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
พุธที่ 27 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมฤคศิระ วันมหาสิทธิโชค  ฟู  ฉ 5  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
        อัคนิโรธลง  กทิงวัน    
พฤหัสบดีที่ 28 แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอาทรา วันทักทิน  ทินสูร  กทิงวัน 6  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 29 แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุนรวสุ วันทินกาล  จม  กทิงวัน 7  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 31 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอาศเลษา วันอำมฤคโชค  ชัยโชค  ดิถีเรียงหมอน 9  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์  
        อัคนิโรธลง    

พฤศจิกายน 2553   ปีขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
พุธที่ 3 แรม 11 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุณี วันฟู  กทิงวัน 12  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
ศุกร์ที่ 5 แรม 13 ค่ำ เดือน 11 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะจิตรา วันจม  ภาณฤกษ์ 14  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
อังคารที่ 9  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเชษฐะ วันลอย  ภาณฤกษ์  อัคนิโรธลง  กทิงวัน 18  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 10  ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมูละ วันมหาสิทธิโชค  ภาณฤกษ์  อัคนิโรธลง   19  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
        กทิงวัน    
พฤหัสบดีที่ 11  ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพาษาฒ วันทักทิน  ทินสูร  ฟู  กทิงวัน 20  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 12  ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตราษาฒ วันทินกาล  กทิงวัน 21  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 14  ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะธนิษฐา วันอำมฤคโชค  ชัยโชค  อัคนิโรธลง 23  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์  
พุธที่ 17  ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอุตตรภัทรบท วันปลอด 17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
             
พฤหัสบดีที่ 18  ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะเรวดี วันพิลา  ฟู  อัคนิโรธลง  กทิงวัน 27  สมโณฤกษ์ต่อด้วยทลิทโทฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 19  ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ดี ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี วันดิถีเรียงหมอน   1  ทลิทโทฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน  
อาทิตย์ที่ 21  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภรณี วันปลอด 2  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
อังคารที่ 23 แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโรหิณี วันลอย  ภาณฤกษ์  อัคนิโรธลง   4  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์ วันธงชัย
พฤหัสบดีที่ 25 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอารทรา วันอำมฤคโชค  ชัยโชค  ฟู  ภาณฤกษ์ 6  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ วันอธิบดี
        ดิถีเรียงหมอน  อัคนิโรธลง      
อาทิตย์ที่ 28 แรม 7 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ดี ดาวจันทร์เกาะมาฆะ วันบอด 1  ทลิทโทฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน  
อังคารที่ 30 แรม 9 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุณี วันราชาโชค  ลอย  อัคนิโรธลง  12  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ วันธงชัย

ธันวาคม 2553   ปีขาล
วัน
ขึ้น / แรม
ประเภท
ฤกษ์บน
ฤกษ์ล่าง
นักษัตรฤกษ์ที่
กาลโยค
พฤหัสบดีที่ 2 แรม 11 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะจิตรา วันฟู 14  เทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยเทวีฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 3 แรม 12 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะสวาติ วันอัคนิโรธลง  กทิงวัน 15  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 5 แรม 11 ค่ำ เดือน 12 ประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยม ดาวจันทร์เกาะอนุราธา วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน อัคนิโรธลง   17  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
อังคารที่ 7 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมูละ วันทรทึก  อัคนิโรธลง กาลโชค  กทิงวัน 19  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์ วันธงชัย
พุธที่ 8 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุรพผลคุณี วันอำมฤคโชค  ลอย  อัคนิโรธลง 20  มหัทธโณฤกษ์ต่อด้วยโจโรฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 9 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอุตตราษาฒ วันอัคนิโรจน์  อัคนิโรธลง 21  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ วันอธิบดี
ศุกร์ที่ 10 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศรวณะ วันฟู  อัคนิโรธลง 22  ภูมิปาโลฤกษ์ต่อด้วยเทศาตรีฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 12 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะศตภิษก วันราชาโชค  พิลา  จม 24  เทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตฤกษ์  
อังคารที่ 14 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปูรพาภัทรบท วันพิลา  อัคนิโรธลง 25  เพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์ วันธงชัย
ศุกร์ที่ 17 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี วันสิทธิชัยโชค  ฟู  ภาณฤกษ์ 1  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 19 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะกฤตติกา วันจม  ดิถีเรียงหมอน 3  โจโรฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์  
ศุกร์ที่ 24 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะปุษยะ วันทักทิน  กาลสูร  ฟู  อัคนิโรธลง 8  ราชาฤกษ์ต่อด้วยสมโณฤกษ์  
อาทิตย์ที่ 26 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมาฆะ วันกาลทิน  จม 10  ทลิทโทฤกษ์ต่อด้วยมหัทธโณฤกษ์  
พฤหัสบดีที่ 30 แรม 9 ค่ำ เดือน 1 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะสวาติ วันสิทธิชัยโชค  ภาณฤกษ์  อัคนิโรธลง 15  เทวีฤกษ์ (บูรณฤกษ์) ตลอดวัน วันอธิบดี

ข้อมูล ฤกษ์แต่งงานปี 2553 โดย :: www.Centerwedding.com
Copyright@Centerwedding.com

ตำนานเลือกรักจากจักรราศี
 
การดูเนื้อคู่ตามราศีที่เกิด เป็นศาสตร์โบราณของชาวจีนที่ตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
.
ปีชวด ปีฉลู ปีขาล ปีเถาะ
ปีมะโรง ปีมะเส็ง ปีมะเมีย ปีมะแม
ปีวอก ปีระกา ปีจอ ปีกุน
 


การดูฤกษ์แต่งงาน

       ฤกษ์การแต่งงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต ซึ่งเป็น การตัดสินใจ ระหว่างคน 2 คน ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกัน การที่คู่แต่งงาน จะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ นอกจากการ
ประคับประคอง การปรับตัว และดำเนินชีวิตอย่างถูกหลักของชีวิตแล้ว คนไทยแต่โบราณ ยังเชื่อกันว่าฤกษ์มีส่วนทำให้ การกระทำกิจใด ๆราบรื่นและประสบความสำเร็จ
ไปได้ด้วยดี เรื่อง ฤกษ์แต่งงาน ก็เช่นเดียวกัน ตามตำราโหราศาสตร์ กล่าวถึงการหาฤกษ์ ตั้งแต่ สู่ขอ ยกขบวนขันหมาก ไปจนถึงฤกษ์ส่งตัว

    การหาฤกษ์แต่งงาน จะดูทั้งวัน เดือน ปี ที่สมพงศ์กันระหว่าง บ่าว - สาว คำว่า "สมพงศ์" นั้น หมายความว่า การร่วมวงศ์ตระกูลกัน หรือการแต่งงานนั่นเอง 

  • คนไทยนิยมจัดพิธีแต่งงานในเดือนคู่ ตามปฏิทินจันทรคติ และวันที่เหมาะสำหรับ จัดพิธีแต่งงานมากที่สุด คือ วันศุกร์ เพราะมีเสียงพ้องกับคำว่า "สุข"
    เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัว มีความสุข ความเจริญ และยิ่งถ้าได้จัดในวัน อธิบดี และ วันธงชัย ก็จะยิ่งดี

  • วันที่คนไทยห้ามจัดแต่งงานคือวันอังคาร และ วันเสาร์ เพราะถือว่าเป็น "วันแรง" และวันพุธ ก็ถือว่าชื่อของวันมีความหมายเป็นวันแรงเช่นเดียวกัน 
    อย่างไรก็ตาม วันที่มีฤกษ์ดีเลิศเหล่านี้ มีเพียงไม่กี่วัน ใน 1 ปี สำหรับคู่แต่งงานบางคู่ ที่ไม่อยากรอฤกษ์นาน ก็อาจจะถือเอา "ฤกษ์สะดวก" คือ ปลอดจากฤกษ์ไม่ดีทั้งหลาย

รายละเอียดของฤกษ์แต่งงาน

ฤกษ์แต่งงาน เป็นฤกษ์ที่มีพิธีรีตองมากกว่า ฤกษ์มงคล อื่นๆ เริ่มตั้งแต่ ฤกษ์หมั้น, ฤกษ์วันแต่งงาน, บางรายต้องหา ฤกษ์ขันหมากตอนเช้าก่อนเที่ยง, ฤกษ์รดน้ำ, เรียงหมอน ฯลฯ
การด ูฤกษ์แต่งงาน ของคู่บ่าวสาว จะต้องมีการนำดวงชะตาของทั้งสอง มาวางฤกษ์ไม่ให้จันทร์จร เป็นอริ มรณะ และวินาศกับ ดวงชะตาและจันทร์เดิมและไม่วางลัคนา ดวงฤกษ์ต้องไม่เป็นอริ มรณะ กับดวงชะตาเดิม และ วินาศกับคู่บ่าวสาว

โบราณท่านแสดงถึงการให้ ฤกษ์มงคล ที่ดี

  • ให้ใช้ดิถี 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 ดี

  • เดือนให้ใช้เดือน 1, 2, 5, 6

  • ฤกษ์ที่ให้ได้ ฤกษ์ 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21

  • ลัคนาฤกษ์ ให้อยู่ในราศี พฤษภ เมถุน กันย์ ตุลย์ ธนู กุมภ์ ดี และต้องให้พระจันทร์เป็นชอบแก่ลัคนา คือ ไม่เป็นอริ มรณะ และ วินาศแก่ลัคนา

เดือนที่ห้ามให้ฤกษ์แต่งงาน

เดือน   6

เดือน   3 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม   4 ค่ำ
เดือน   7 เดือน   10 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม   8 ค่ำ
เดือน   5 เดือน   8 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม   6 ค่ำ
เดือน   11 เดือน   2 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 12 ค่ำ
เดือน   9 เดือน   12 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 10 ค่ำ
เดือน   1 เดือน   4 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม   2 ค่ำ

วันที่ห้ามให้ฤกษ์แต่งงาน

วันอาทิตย์ ห้าม ขึ้น / แรม 12 ค่ำ
วันจันทร์ ห้าม ขึ้น / แรม 11 ค่ำ
วันอังคาร ห้าม ขึ้น / แรม   7 ค่ำ
วันพุธ ห้าม ขึ้น / แรม   3 ค่ำ
วันพฤหัสบดี ห้าม ขึ้น / แรม   6 ค่ำ
วันศุกร์ ห้าม ขึ้น / แรม 12 ค่ำ
วันเสาร์ ห้าม ขึ้น / แรม 12 ค่ำ

วันจมไม่ดี

เดือน  5, 10 วันพฤหัสบดี วันจม
เดือน  1, 6 วันอาทิตย์ วันจม
เดือน  7, 2 วันจันทร์ วันจม
เดือน  8, 3 วันอังคาร วันจม
เดือน  9, 4 วันพุธ วันจม
เดือน  11 วันศุกร์ วันจม
เดือน  12 วันเสาร์ วันจม

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก :: www.klothailand.com

ที่มา: อาจารย์วีณา  แสนอิสระ
< สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ >

จำนวนผู้เยี่ยมชม ::
287442874428744287442874428744
ครั้ง