Nakarin Hotel (โรงแรมนครินทร์)

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿150

1 พื้นที่ในอาคาร 25 คน

86/1 หมู่ 10 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000, Amnat Charoen
+66 90 245 4567
+66 45 511 226
https://www.facebook.com/Nakarinhotel/
@Centerwedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน