กรุงเทพมหานคร
Punchy Tri-Lingual MC
พิธีกร, กรุงเทพมหานคร
แสดงข้อมูลติดต่อ
ผลงาน