กรุงเทพมหานคร
The Peninsula Bangkok Hotel (โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ)
สถานที่จัดงานแต่งงาน, กรุงเทพมหานคร
แสดงข้อมูลติดต่อ
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน