ห้างทองอุเทน

แหวนและเครื่องประดับ, กรุงเทพมหานคร

+66 35 32 4 233

กรุงเทพมหานคร, 8/8-9 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
8/8-9 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
+6635324233
https://www.facebook.com/UTGGOLD/
http://www.utggold.com/