ทองใบเยาวราช

แหวนและเครื่องประดับ, กรุงเทพมหานคร

+66 2 226 1235

กรุงเทพมหานคร, 374-378 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
374-378 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
+6622261235
https://www.facebook.com/thongbaiyaowaraj/
http://www.thongbai.com/