แทน ปัตตายะโส

พิธีกร, กรุงเทพมหานคร

+66 64 269 5354

171 กรมยุทธศึกษา
+66642695354