The Chef Catering

แคเทอริ่ง, กรุงเทพมหานคร

+66 2 747 2265

5/2 ถนนเฉลิมพระเกียรติพระราม 9 ซอย 6 หนองบน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
+6627472265
+66924932693
https://www.facebook.com/thechefcatering/
http://www.thechefcatering.com/home.php
nantaphan.w@thechefcatering.com
info@thechefcatering.com

จัดเลี้ยงงานแต่งงาน The Chef Catering ในกรุงเทพมหานคร

บริการ

ตัวอย่างผลงาน

 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
 • ถูกใจ
  0
ดูผลงานทั้งหมด (ภาพ - 54, วิดีโอ - 2)