กรุงเทพมหานคร
สวนอาหารบ้านจิตประภัสสร
แสดงข้อมูลติดต่อ