กรุงเทพมหานคร
Jubilee Diamond (Thailand)
แสดงข้อมูลติดต่อ