กรุงเทพมหานคร
สามารถเดินทางได้
ได้
เทคโนโลยี
ดิจิตอล, แอนะล็อก
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
ตามคิวว่าง สามารถติดต่อเช็คคิวได้
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿25,000 – 45,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Eight Visual Wedding
แสดงข้อมูลติดต่อ