กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
1 อาทิตย์
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
2 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿28,900
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿15,000 – 28,900
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
PhostorieS
แสดงข้อมูลติดต่อ