กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
3 เดือน
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿30,000 – 90,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿15,000 – 45,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Mr. Krit Photo
แสดงข้อมูลติดต่อ