กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ไม่ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
ติดต่อได้ตลอด
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿15,000 – 30,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿1,000 – 3,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Naitod Photography
แสดงข้อมูลติดต่อ