กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
2 อาทิตย์
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
-1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวันราคาเริ่มต้น ฿50,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมงราคาเริ่มต้น ฿25,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Anon Photography
แสดงข้อมูลติดต่อ