กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
3 สัปดาห์
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวันราคาเริ่มต้น ฿15,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมงไม่เกิน ฿3,500
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Box Box Photo
แสดงข้อมูลติดต่อ