กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
แล้วแต่ตกลง
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน
ราคาเริ่มต้น ฿8,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น ฿800
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Fotolyric Wedding Photography
แสดงข้อมูลติดต่อ