กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล, แอนะล็อก
ส่งภาพทั้งหมด
ไม่ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
1 เดือน
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿20,000 – 55,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿2,000 – 4,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Sun12 Photo Design
แสดงข้อมูลติดต่อ