กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
แอนะล็อก
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
2 เดือน
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿12,000 – 20,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Photo Glory By Angun
แสดงข้อมูลติดต่อ