กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
1 เดือน
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿6,000 – 7,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿1,000 – 1,500
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Phai Photographer
แสดงข้อมูลติดต่อ