กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี
ดิจิตอล
ส่งภาพทั้งหมด
ได้
ควรติดต่อผู้จัดบริการล่วงหน้านานเท่าใด
แล้วแต่ตกลง
เวลาส่งเฉลี่ยสำหรับรายงานภาพถ่าย
1 เดือน
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿9,000 – 15,000
การถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง฿5,000 – 10,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Baz066 Wedding Photographer
แสดงข้อมูลติดต่อ