กรุงเทพมหานคร
บริการ
การทำผมเจ้าสาว฿6,000 – 8,000
การแต่งหน้าเจ้าสาว฿6,000 – 8,000
แต่งหน้า +  ทำผมเจ้าสาว฿12,000 – 15,000
การทำผมแขก฿3,000 – 5,000
การแต่งหน้าแขก฿3,000 – 5,000
ดูแลหน้าผมระหว่างวันจนจบพิธี฿6,000 – 8,000
ทำผม + แต่งหน้าซ้อมพิธีก่อนวันจริง฿12,000 – 15,000
ทำผมซ้อมพิธีก่อนวันจริง฿6,000 – 8,000
แต่งหน้าซ้อมพิธีก่อนวันจริง฿6,000 – 8,000
PRO
Premna Make Up Artist
แสดงข้อมูลติดต่อ