กรุงเทพมหานคร

Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ)

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
13 พื้นที่ในอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ห้องประชุม Prince Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
1500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
1000 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
400 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Racha Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
800 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
800 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
240 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องเพนท์เฮ้าส์ Penthouse
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿9,900
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Patcharawadee Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
250 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
220 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
90 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Patcharapa Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
180 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Patchpimarn
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ China Palace
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
120 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Palace I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Palace II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Palace III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Prince Cafe
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Shinsen Sushi Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Krua Mahanak Sky Lounge & Karaoke
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Coconut Pool Bar & Sunset Beer Garden
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ)

โรงแรม คือสถานที่จัดงานแต่งงานที่เรามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรก และแน่นอนว่า Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ) คือโรงแรมยอดนิยมอีกแห่งใจกลางกรุงเทพฯ ที่ไม่เพียงมอบบริการที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังมอบบรรยากาศแบบที่เรายากจะหาได้จากที่ไหนในใจกลางกรุง

หากใครที่ชื่นชอบและศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ อาจจะรู้ได้ว่าที่นี่มีที่ไปที่มาที่น่าสนใจไม่น้อย และหากใครที่ยังไม่เคยสันทัดในเรื่องนี้มาก่อน ประวัติศาสตร์แห่ง Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ) ก็เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจสำหรับคุณ เพราะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนสายประวัติศาสตร์ นั่นก็คือถนนดำรงรักษ์ ในพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่ง ได้เคยเป็นพระราชวังมหามนตราแห่งจอมพลเจ้าชายกรมหลวงนครสวรรค์นครชัยศรีสุรเดช และจากด้านบน ของโรงแรมปริ๊นพาเลซ ก็ทำให้เรามองเห็นคลองมหานาคได้อย่างชัดเจน ซึ่งคลองแห่งนี้ ก็เป็นคลองที่มีชื่อเสียง เป็นสายน้ำอันกว้างใหญ่และมีความยาวพอดู จนทำให้เป็นที่กล่าวขานและเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ดังนั้นแล้ว การจัดงานแต่งงานในโรงแรมแห่งนี้ ไม่เพียงแค่เราได้ใช้สถานที่ แต่ยังได้ดื่มด่ำไปกับประวัติศาสตร์อันงดงาม ทำให้สถานที่จัดงานแต่งงานของเรา มีเรื่องราวที่น่าจดจำเพิ่มขึ้นอีกด้วย มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าหลายท่านเริ่มรู้สึกแล้วว่า นี่คือโรงแรมที่มีความน่าสนใจอีกแห่ง ฉะนั้นแล้ว เราไปทำความรู้จัก Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ) ในอีกแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้พร้อมกันเลย

Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ) โรงแรม 4.5 ดาว บริการห้องพัก ห้องประชุม ครบวงจร ที่ได้รางวัลการันตีมากมายแทบทุกฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นสมาชิกหลายสถาบัน ทำให้ได้การการันตีคุณภาพในการให้บริการอีกทั้งในเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการที่ดีสำหรับผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้ว หากจะถามหารางวัล เชื่อได้เลยว่า เราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน และข้อนี้ ก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้ทุกท่านสามารถวางใจและสบายใจถูกช่วงเวลาที่อยู่ในโรงแรมแห่งนี้ ได้อย่างไม่มีข้อกังขา

สำหรับใคร ที่กำลังมองหาห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ที่นี่ตอบโจทย์ทางด้านการจัดประชุมและจัดสัมมนามากมาย กว่า 10 ห้องประชุม ด้วยรูปแบบของการประดับตกแต่งสถานที่ ที่เหมาะสมกับทุกงานรูปแบบ ขนาดของห้องประชุมที่หลากหลาย สามารถรองรับความต้องการตั้งแต่จำนวนน้อย ไปจนถึงจำนวนมากกว่า 1,000 ท่าน ทำให้กลายเป็นโรงแรมที่มีผู้เลือกใช้บริการจัดประชุม จัดสัมมนา มากที่สุดอีกแห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้ เราจะพาไปดูสถานที่จัดงานแต่งงาน และห้องประชุมที่ว่านี้พร้อมกัน

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม

• ห้องประชุม Prince Grand Ballroom

ห้องประชุมความจุใหญ่ที่สุดของทางโรงแรม ตั้งแต่ 400 ถึง 1,500 ท่าน ห้องนี้จึงสามารถจัดสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส และงานเลี้ยงทุกประเภท

• ห้องประชุม Racha Grand Ballroom

ห้องประชุมขนาดใหญ่ไม่แพ้กัน รองรับความต้องการ 240 ถึง 800 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานแต่งงานแบบตะวันตก งานเลี้ยงองค์กร จัดประชุม จัดสัมมนา

• ห้องเพ้นท์เฮ้าส์ Penthouse

Penthouse ที่สวยงามและหรูหรา พร้อมวิวเมืองให้เราได้สัมผัสบรรยากาศ และดื่มด่ำความสวยงามอีกมุมของมหานคร ได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา สำหรับการนั่งพักผ่อนทอดอารมณ์ที่ดีที่สุด และเหนือกว่านั้น กับการเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานยอดนิยม เหมาะสำหรับพิธีสู่ขอ พิธีหมั้น พิธีสวมแหวน พิธีหลังน้ำพุทธมนต์ และทั้งหมด ของการจัดงานแต่งงานแบบไทย

• ห้องประชุม Patcharawadee Room

สำหรับการจัดสัมมนา จัดประชุม ที่มีผู้เข้าร่วม 90 ถึง 250 ท่าน สามารถใช้ห้องนี้ได้แบบสบายๆ

• ห้องประชุม Patcharapa Room

ความพิเศษของห้องนี้คือความเรียบง่าย เหมาะสำหรับพิธีสู่ขอ พิธีหมั้น พิธีสวมแหวน

• ห้องประชุม Patchpiman

การจัดประชุมผู้นำองค์กร ที่ต้องการความเงียบสงบเป็นส่วนตัวและใช้สมาธิ เหมาะที่สุดกับการใช้ห้องนี้ด้วยจำนวน 30-50 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ China Palace

ไม่ว่าจะเป็นวิวเมือง วิวคลองมหานาค ก็ไม่ไกลกว่าสายตาจะมองเห็นจากมุมนี้ บนพื้นที่ ห้องที่มีความยาวไปตามตัวอาคาร และผนังกระจกจากพื้นจรดเพดาน ไม่มีสิ่งกีดขวางและบดบังสายตาใดๆ รองรับผู้ใช้บริการ 120 ถึง 150 ท่าน สำหรับรับประทานอาหารเลิศรส

• ห้องประชุม Palace I

ห้องที่เหมาะสำหรับการจัดประชุม จัดสัมมนา และ workshop รองรับจำนวน 25 ถึง 60 ท่าน

• ห้องประชุม Palace II

อีกรูปแบบของห้องประชุมที่มีความกว้าง รองรับผู้ใช้บริการ 100-150 ท่าน เหมาะกับการจัดประชุม ตลอดจน ประดับตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีหมั้น พิธีสวมแหวน

• ห้องประชุม Palace III

สำหรับห้องนี้รองรับผู้ใช้บริการ 20-50 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดประชุม

• ห้องอาหารและบาร์ Prince Cafe

อาหารบุฟเฟ่ต์ หลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟ จากเชฟฝีมือดี สำหรับผู้ใช้บริการ 80-150 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Shinsen Sushi Bar

ห้องอาหารสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นล้วน สำหรับ 60-100 ท่าน กับบรรยากาศการตกแต่งแบบญี่ปุ่น

• ห้องอาหารและบาร์ Krua Mahanak Sky Lounge & Karaoke

ห้องอาหารไทยพร้อมคาราโอเกะที่มีความเป็นส่วนตัวที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ 60-80 ท่าน สามารถจัดงานเลี้ยงเกษียณ งานเลี้ยงวันเกิด ปาร์ตี้

• ห้องอาหารและบาร์ Coconut Pool Bar & Sunset Beer Garden

Rooftop ที่พร้อมมอบทั้งบรรยากาศ วิวเมืองมหานครอันกว้างไกล ความเย็นสบายในยามค่ำคืน และอาหารหลากหลายเมนู พร้อมเครื่องดื่มหลายรสชาติ กับการจิบเบียร์เย็นๆ ในสไตล์การดื่มเบียร์ในสวนท่ามกลางแสงจันทร์ จึงเหมาะกับการจัดปาร์ตี้ มากกว่าทุกพื้นที่

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, คาเฟ่, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, โรงแรม / รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ดาดฟ้า/ระเบียง

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 150 คน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 744 ห้อง, ฿1,800 – 2,400 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ไม่มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม2
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
5
Wedding at Prince Palace Hotel
14
Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์ พาเลซ)
488/800 โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1