กรุงเทพมหานคร

Anantara Riverside Bangkok Resort (อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
12 พื้นที่ในอาคาร, 2 พื้นที่นอกอาคาร, 2 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร, 1 พื้นที่ดาดฟ้า/รูฟท็อป และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
Trader Vic's Garden
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Grand Sala
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Chaophraya Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
400 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Garden Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
180 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Charoennakorn Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Thonburi Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Benihana Japanese Steakhouse
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Riverside Terrace
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
SEEN Restaurant & Bar Bangkok
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
ดาดฟ้า/รูฟท็อป
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Trader Vic’s
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Spice & Barley
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Brio
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Manohra Cruises
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
8 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
8 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
6 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Mocha & Muffins Riverside
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
35 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Longtail by The River
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
35 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Elephant Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
12 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Lost & Found
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Swimming Pool
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ต (Anantra Riverside Bangkok Resort)

ที่ถนนเจริญกรุง เขตธนบุรี โดยตัวรีสอร์ทนั้นอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ซึ่งในการเดินทางเพื่อมาเข้าพักในโรงแรมนั้น ทางโรงแรมมีบริการโดยเรือท้องแบนของทางโรงแรม ซึ่งได้บูรณะเรือท้องแบนบรรทุกข้าวให้เป็นเรือสำหรับบริการแขกที่จะมาเข้าพัก โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาที จนถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่สะพานตากสิน โดยเรือนั้นจะออกเดินทางทุกๆ 30นาที ระหว่างท่าเรือตรงรีสอทร์ทกับท่าเรือสาทร ทางโรงแรมจะมีรถลีมูซีนให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาเดินทาง 45 นาทีและจากดอนเมืองมายังโรงแรมไม่ถึง 1 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ที่สนามบินจะมาคอยต้อนรับเมื่อแขกมาถึงสุวรรณภูมิประตู 5 ฝั่งผู้โดยสารขาเข้า

ในส่วนของห้องพักนั้น ภายในโรงแรมมีห้องพักรองรับแขกถึง 281 ห้อง มีห้องสวีท 95 ห้อง โดยในแต่ละห้องนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระเบียงหันไปชมทิวทัศน์ประเภทไหนระหว่างสวนเขตร้อนเขียวขจีกับบรรยากาศริมแม่น้ำ โดยสร้างมาเน้นสไตล์ความเป็นไทยแนวร่วมสมัย และมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ อาทิ ห้องดีลักซ์, ห้องดีลักซ์ จูเนียร์ สวีท ที่มีเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่เพิ่มเติมเข้ามา และมีอ่างอาบน้ำฟองสบู่ เพิ่มเติมมาจากฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ในห้องดีลักซ์ มองออกไปจะเห็นวิวสวนสีเขียวของทางรีสอร์ต, ห้องดีลักซ์ ริเวอร์ วิว ภายในห้องจะมีตู้หนังสือขนาดย่อมเพิ่มเติมเข้ามาอีกทั้งมองออกไปจะเห็นวิวริมแม่น้ำที่ติดกับสวนสีเขียวของทางรีสอร์ท, ห้องดีลักซ์ ริเวอร์ ฟร้อนท์ เป็นห้องขนาดใหญ่มีแบ่งแยกประตูบานเลื่อนสำหรับเข้าห้องนอนและสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโดยตรง, ห้องแฟมิลี่ สวีท เป็นห้องขนาดใหญ่สำหรับพักแบบครอบครัว มีห้องนั่งเล่น มีสิ่งบันเทิงสำหรับเด็กรวมถึงเกมคอนโซล Wii

ห้องอาหาร โดยส่วนใหญ่แล้วห้องอาหารของทางอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ทนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีหลากหลายห้องอาหารให้เลือกสรร อาทิ

 • นูเมโรอูโน คาเฟ่ เป็นร้านคาเฟ่สวรรค์สำหรับคนชอบรับประทานช็อกโกแลต มีให้เลือกนับร้อยแบบ ทั้งขนมเค้ก ขนมอบสดใหม่ อาหารเอเชียและอาหารตะวันตก โดยสามารถสั่งซื้อกลับไปบ้านหรือทำเป็นของขวัญได้โดยทางโรงแรมได้จากมุมของขวัญไว้ภายในคาเฟ่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น.
 • เบบิฮานา เบบิฮานาเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นสเต็กเฮ้าส์เทปันยากิ โดยมีการแสดงให้ชมระหว่างรอเชฟหั่นอาหารพร้อมเสิร์ฟ โดยเมนูเทปันยากินี้จะเสิร์ฟพร้อมซุปหัวหอม สลัด กุ้ง ผัดผัก และข้าวสวย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 22:30 น.
 • เทรเดอร์ วิคส์ ห้องอาหารนี้มักจะบริการเสิร์ฟอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เน้นอาหารรสชาติชายฝั่งตะวันตก โปลินีเซียและเอเชีย มีอาหารทะเลสด ไปจนถึงสเต็กหมูพอร์คชอปสูตรฮาวายที่ปรุงด้วยเตาถ่านไม้จีนและมีที่เดียวในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีซาซิมิเลิศรสพร้อมเสิร์ฟ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 23:00 น.

ไฮไลท์ของห้องอาหารนี้ คือ ซี่โครงหมูบาร์บีคิวสไตล์เซนต์หลุยส์ เคจุน ลูอาอุ อาหารทะเลรวมมิตรสำหรับ 2 ท่านพร้อมเครื่องปรุงและ ชาโตบริยองด์สูตรเด็ดเป็นเนื้อออสเตรเลียชั้นดี เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งบดผสมทรัฟเฟิล เบบี้แครอทและซอสแบร์เนสเอสพูม่า

 • มโนราห์ ครุยส์ ห้องอาหารที่ล่องเรือรับประทานอาหารจิบค็อกเทล ชมพระอาทิตย์ตกดินกับอาหารไทยเต็มรูปแบบและอาหารประจำภาค เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 19:30 น. ถึง 21:30 น. โดยไฮไลท์ของทางร้านมโนราห์ ครุยส์คือแกงมัสมั่นเนื้อแก้มวัวที่ใส่กะทิและมันเทศ

ลอยน้ำ บาร์ หรือที่เรียกกันว่า swim up Bar ร้านอาหารบนเตียงนอนริมสระว่ายน้ำ บริการของว่างแบบไทยและนานาชาติ เปิดบริการตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 19:00 น.

 • ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ ห้องอาหารที่มีการแสดงสดในเรื่องการผจญภัยของหนุมานให้แขกได้รับชมระหว่างรับประทานอาหาร ซุ้มปรุงอาหารแบบสดๆโดยบริการอาหารไทย อาหารทะเลแบบคลาสสิค มีสลัดบาร์ที่เก็บจากฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ของโรงแรม ลิ้มรสของหวานโฮมเมดสไตล์ไทย เปิดบริการตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 22:00 น.
 • ลองเทล บาร์ ห้องอาหารนี้จะอยู่ติดกับท่าเรือของร้านโดยในส่วนของตรงท่าเรือจะมีบาร์ยื่นออกไปเหนือแม่น้ำเน้นเมนูบาร์บีคิวตามสั่ง ท้าให้คุณลองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13:00 น ถึง 1:00 น.
 • บริโว ห้องอาหารอิตาเลียนทรงคล้ายวิลล่าเก่าแก่ขนาดใหญ่ นำเสนอรสชาติดั้งเดิมของอาหารอิตาเลียนแท้ตั้งแต่พาสต้าเส้นสดแบบทำกันเองไปจนถึงพิซซ่าจากเตาถ่าน ชีสอิตาเลี่ยนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 22:00 น. ไฮไลท์ของห้องอาหารบริโว คือ คาร์ปาชโช่เนื้อ+คาร์ปาชโช่เนื้อวัวกับมัสตาร์ด เคเปอร์ไข่แดงเค็ม ผักร็อกเก็ต แอนโชวีและเห็ดทรัฟเฟิลดำ สปาเก็ตตี้ซีฟูดส์ผสมกับสมุนไพรสดอบในกระดาษฟอยล์ และปลากระพงขาวเผาเกลือพร้อมซอสเนยเลมอนและผักชีล้อม
 • เดอะ มาร์เก็ต ห้องอาหารเช้าขนาดเล็กเน้นบริการอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลายอย่างเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 10:30 น.
 • เอเลเฟ่น บาร์ บาร์สำหรับนักดื่มที่มีเครื่องดื่มไนท์แคปบริการในช่วงเย็น อีกทั้งยังมีเครื่องดื่มค็อกเทลสูตรใหม่ สูตรเฉพาะของทางรีสอร์ท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 1:00 น.

สปา ในส่วนของสปาทางรีสอร์ทมีบริการทำทรีทเม้นท์ที่หลากหลาย การบำบัดแบบไทยดั้งเดิมกับเจอร์บีออฟสยาม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. มีสปา ทรีทเมนท์สูตรเฉพาะ นวดผ่อนคลายน้ำมันสูตรเฉพาะ ทรีทเม้นช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของพลังงานตามแนวเส้นลมปราณ นวดประคบรำข้าวตะวันออก ช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่เจ็บปวดและประคบด้วยข้าวอุ่นร้อน

ห้องประชุม

 • ห้องเจ้าพระยาบอลรูม สามารถรองรับได้ถึง 540 คนเป็นห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดในการตกแต่งแบบไทยโดยสามารถแบ่งพื้นที่ขนาดเล็กตามความต้องการได้
 • ห้องบอลรูม B+C+D เหมาะสำหรับคนประมาณ 150 คน เน้นไปในทางจัดงานอีเว้นท์และงานค็อกเทล
 • ห้องบอลรูม B/C/D รองรับคนได้ 45 คนเหมาะกับการประชุมขนาดเล็ก

งานแต่งงาน ในส่วนของงานแต่งงานนั้นสามารถเลือกได้หลายตัวเลือก ตั้งแต่ห้องแกรนด์บอลรูม ตกแต่งสไตล์หรูหรา เทอร์เรซกลางแจ้งปกคลุมด้วยดอกไม้ มองออกไปเห็นแม่น้ำ โดยแพคเกจงานแต่งงานนั้นมีตั้งแต่ราคา 3 แสนถึง 1 ล้านบาท โดยมีบริการพิเศษอาทิบริการน้ำอัดลมและมิกเซอร์ ห้องพัก 1 คืนสำหรับแขก 2 ท่าน สมุดอวยพร เค้ก บริการระบบไฟและเสียงมาตรฐานตกแต่งฉากผ้าและชื่อบ่าวสาวบนเวที ตกแต่งพุ่มดอกไม้บนเวทีบริเวณเค้กและบริเวณจุดวางอาหารเข็มกลัดดอกไม้ติดเสื้อช่อดอกไม้เจ้าสาวพวงมาลัยบ่าวสาวและเครื่องดื่มไวน์ 1 ขวด

สถานที่จัดงาน

 • แกรนด์ศาลา (Grand Sala) สามารถรองรับแขกได้ถึง 800 ท่านตกแต่ง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยคลาสสิค มีฉากสำหรับกล่าวคำสาบานในพิธีเป็นรูปที่สวยงามและจะเสร็จพิธีแล้วสามารถเข้างานเลี้ยงแบบกลางแจ้งได้ เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสขนาดใหญ่
 • เจ้าพระยาบอลรูม (Chao Phraya Ballroom) ห้องจัดเลี้ยงตกแต่งแบบไทย มีเพดานสูง และยังมีการขายไฟเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายตาและแลดูสวยงาม รองรับแขกได้ 600 คน เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานประชุมระดับนานาชาติ
 • ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ (Riverside Terrace) สามารถเห็นทิวทัศน์ริมแม่น้ำ เต้นรำในยามราตรีท่ามกลางท้องฟ้าที่มีหมู่ดาว รองรับแขกได้ 400 คน
 • การ์เด้น (Garden) งานเลี้ยงงานแต่งงานล้อมรอบด้วยสวนสีเขียวที่จัดมาอย่างสวยงาม สามารถเลือกได้ว่าจะจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลหรือโต๊ะจีน รองรับแขกได้150 - 220 คน สามารถจัดงานพิธีเช้าได้อย่างพิธีหมั้น พิธียกน้ำชา พิธีสวมแหวน รดน้ำสังข์ ตักบาตรเลี้ยงพระ หรือพิธีสวมแหวดแตจ่งงานแบบตะวันตกก็สามารถจัดได้
 • สวนของเทรเดอร์ วิคส์ เทอร์เรส สวนเขตร้อนถือเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานแต่งงานที่สวยที่สุดในกรุงเทพฯสามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำและรีสอร์ทอันเขียวชอุ่มสามารถรองรับแขกได้เพียง 50 ท่าน เหมาะสำหรับจัดพิธีแต่งงานเลก็ๆแบบครอบครัวและคนสนิท

ประเภทสถานที่: Heritage property, ดาดฟ้า/ระเบียง, ร้านอาหาร, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมแม่น้ำ, ในเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 500 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 600 คน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: เค้ก, ดีเจ, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 390 ห้อง, ฿3,500 – 30,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ไม่มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
6
Anantara Riverside Bangkok Resort (อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต)
257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600, กรุงเทพมหานคร
Показать на карте
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1