กรุงเทพมหานคร

The Sukhothai Bangkok (เดอะ สุโขทัย บางกอก) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
14 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่นอกอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ห้องประชุม Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
350 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿55,000
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Bussabong
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿30,000
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Kinnaree
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Leelawadee
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Supannika
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Panawan
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Rachawadee
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Rachawadee
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามหญ้า Sukhothai Garden
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
600 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
450 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
130 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿40,000
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ La Scala Bangkok
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Celadon
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Colonnade
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Lobby Salon
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ The Zuk Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Thimian
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
25 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้ & Pool Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,450/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿15,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

The Sukhothai Bangkok (เดอะ สุโขทัย บางกอก)

อาจจะฟังดูเป็นเรื่องยากสำหรับย่านใจกลางธุรกิจ ที่เราจะมองหาโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ แต่บนถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ กลับมีสถานที่ที่ทำให้เราต้องรู้สึกว่าว้าว!! กลับโรงแรมหรูที่ดูเงียบสงบเรียบง่าย รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพรรณตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ที่มีการสัญจรไปมาตลอดเวลา บนพื้นที่ 11 ไร่ใกล้สถานทูตและแหล่งช็อปปิ้งรวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ และที่เรากำลังพูดถึงในตอนนี้ก็คือ The Sukhothai Bangkok (เดอะ สุโขทัย บางกอก) โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่เพียงก้าวแรกเมื่อเราเหยียบย่างเข้าไป จะได้สัมผัสบรรยากาศแมกไม้ เป็นทิวแถวขนาบสองข้างทาง อีกทั้งสวนดอกไม้และสระบัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสงบสุขในยุคสุโขทัย ถ่ายทอดผ่านความหรูหราท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบและเรียบง่าย และแน่นอนว่านี่คือ ความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของโรงแรม The Sukhothai Bangkok ที่ไม่ได้เพียงแค่ใช้ชื่อโรงแรมเป็นชื่อของประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเมืองสุโขทัยเท่านั้นหากแต่ยังมีการนำเอาศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุคสุโขทัย มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและตกแต่งทั้งภายในและภายนอกโรงแรมอีกด้วย

โรงแรม เดอะ สุโขทัย กรุงเทพฯ ให้บริการห้องพักจำนวน 210 ห้อง ภายในห้องนั้นตกแต่งอย่างหรูหราในรูปแบบอารยธรรมของสุโขทัย ที่มีเพดานสูงตามแบบอย่างของวัดในสมัยโบราณ เน้นการประดับตกแต่งเพิ่มรายละเอียดการใช้ผ้าไหมไทยรวมถึงไม้สักผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ในขณะที่เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องพักสุดทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ iPod เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักอย่างสูงสุด

บริการห้องพัก 210 ห้อง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็นห้อง Superior Room 105 ห้อง, ห้องแบบ Deluxe Studio 20 ห้อง, ห้องพักแบบ Executive Suite 38 ห้อง, ห้องพักแบบ Deluxe Suite 25 ห้อง, ห้องพักแบบ Garden Suite 12 ห้อง แบ่งเป็น 10 ห้องพร้อมระเบียงด้านนอกสำหรับชมบรรยากาศสวนสวยท่ามกลางอารยธรรมสุโขทัย ห้อง Deluxe Terrace Suite 6 ห้อง พร้อมระเบียงชมบรรยากาศริมสระว่ายน้ำ, ห้องพักแบบDeluxe Residence Suite 2 ห้อง, ห้องพักแบบเดอะโบฟอร์ตสวีท 1 ห้อง พร้อมระเบียงชมบรรยากาศริมสระว่ายน้ำ และห้องพักแบบสุโขทัยสวีทอีก 1 ห้อง

นอกจากความหรูหราในรูปแบบห้องพักต่าง ๆ สิ่งที่เป็นจุดเด่น ที่สำคัญของโรงแรมแห่งนี้ก็คือ การบริการพิเศษโดยให้เลือกเมนูหมอนได้ด้วยตนเองก่อนเข้าพัก ภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมและมีชื่อเสียงโด่งดัง 2 แบรนด์ได้แก่ Parker & Morgan จากสหรัฐอเมริกามีหมอนให้เลือก 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นหมอนที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ไมโครไฟเบอร์ ให้ผิวสัมผัสนุ่มปราศจากไรฝุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ รูปแบบที่สองก็คือ Knightsbridge เป็นหมอนที่ผลิตจาก Memory Foam มีความโดดเด่นในเรื่องส่วนโค้งรองรับกระดูกต้นคอศีรษะหัวไหล่และหลังไม่นิ่มฟู และเวลเนสเธอบอก ผลิตจากแกลบซึ่งช่วยพยุงศีรษะและต้นคอผสมสมุนไพร ทำให้รู้สึกผ่อนคลายหายใจโล่งและหลับลึกหลับสนิทมากขึ้น มีให้เลือก 2 กลิ่นได้แก่กลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นคาโมมาย

สถานที่จัดงานแต่งงาน

สถานที่จัดงานแต่งงานสำหรับโรงแรม The Sukhothai Bangkok (เดอะ สุโขทัย บางกอก) บริการจัดงานแต่งงานพิธีเช้า พิธีเย็นพิธีฉลองมงคลสมรสเย็น งานหมั้น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานปาร์ตี้ งานพรอม งานปาร์ตี้สำหรับเด็ก งานเลี้ยงวันเกิด รวมไปถึงการประชุมสัมมนาและจัด workshop มีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งพื้นที่บริเวณสวนหย่อมนอกตัวอาคาร และห้องบอลรูม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำหรับการจัดงานแบบสวยหรูดังนี้

• สุโขทัยการ์เด้น

สถานที่จัดงานในสวนท่ามกลางธรรมชาติบริเวณสวนสุโขทัย ให้บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เหมาะสำหรับจัดงานแต่งงานทั้งพิธีเช้าและพิธีเย็น ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้สามารถรองรับแขกผู้ร่วมงานในรูปแบบนั่ง ตั้งแต่ 330 คน จนถึงรองรับงานในรูปแบบยืน 600 คน รูปแบบการจัดงานที่เราสามารถใช้บริการจัดตกแต่งสถานที่ รวมไปถึงใช้บริการต่าง ๆ จากทางโรงแรม กับการให้บริการ wedding planner ช่างแต่งหน้า วงดนตรีเค้กแต่งงานช่างภาพและวีดีโอรวมไปถึงพิธีกรแบบครบวงจร

• ห้องบอลรูม

เป็นห้องประชุมสัมมนาภายในโรงแรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่อาคารสามารถรองรับผู้ร่วมงานในรูปแบบนั่ง 200 คน และในรูปแบบยืน 350 คน พร้อมการใช้บริการจัดงานแต่งงานครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สุดหรูประดับประดาด้วยอุปกรณ์จัดงานต่าง ๆ พร้อมบริการอื่น ๆ อย่างครบครัน

• ห้องบุษบง

เป็นห้องที่ให้ความรู้สึกแบบไทยๆ เหมาะสำหรับจัดงานพิธีเช้าหรืองานหมั้นภายในตัวอาคารสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบนั่ง 120 คนและรูปแบบยืน 120 คน

ร้านอาหาร

ร้านอาหารสำหรับการจัดงานเลี้ยงของทางโรงแรมมีให้เลือกหลากหลาย ดังนี้

• ห้องอาหารศิลาดล

เป็นห้องอาหารสไตล์ไทยแบบต้นตำรับเน้นความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่เพื่อให้ได้รสชาติอาหารไทยแท้ที่กลมกล่อม ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นไทยในศาลาไทยกลางน้ำรายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของต้นไม้และสระบัวที่เต็มไปด้วยบัวบานสะพรั่ง

• ห้องอาหารโคโลเนด

บริการอาหารนานาชาติหลากหลายประเภททั้งยุโรปและเอเชีย ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรูแต่เรียบง่ายตามสไตล์โรงแรมสุโขทัย มื้อกลางวันจัดเสิร์ฟอาหารบุฟเฟ่ต์ให้อิ่มอร่อยกันถ้วนทั่วบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และพิเศษในวันอาทิตย์ และจะเปิดให้บริการ Sunday brunch

• ห้องอาหารลาสกาล่า

บริการอาหารอิตาเลียนตำรับดั้งเดิมจากเชฟฝีมือดี ที่คัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีไปจนถึงการปรุงอาหาร และการนำเสนออาหารประเภทต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ จัดเสิร์ฟพร้อมไปกับไวน์ชั้นเลิศที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บรรยากาศเรียบหรูแต่ผสมผสานความเป็นไทยสไตล์สุโขทัยได้อย่างลงตัว

• ห้องอาหาร salon

การบริการเครื่องดื่มทั้งกาแฟคุณภาพเยี่ยมค็อกเทลหลากหลายประเภทและชาชั้นดีรวมไปถึงอาหารว่างนานาชนิดบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมเราสามารถเลือกอิ่มอร่อยไปกับชุดน้ำชายามบ่ายได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีและวันศุกร์ถึงอาทิตย์ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับคาราวานบุฟเฟ่ต์นานาชนิดที่จะมีจัดเสิร์ฟให้ตลอดเวลาอีกด้วย

• Pool Terrace Cafe & Bar

เป็นโซนอาหารสุขภาพมีทั้งเมนูจานเดี่ยวแบบเบาๆพร้อมด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเสิร์ฟคู่กับไอศครีมและขนมหวานต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศริมสระว่ายน้ำให้บรรยากาศรู้สึกผ่อนคลายเหมาะแก่การพักผ่อนแบบสบายๆในช่วงเวลาที่ไม่เร่งรีบและยังมี เดอะซุคบาร์ มุมนั่งสบายๆเหมาะสำหรับ พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมด้วยเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ Cocktail รวมไปถึงไวน์ชั้นดีจากนานาประเทศ

ประเภทสถานที่: ร้านอาหาร, ศูนย์พักผ่อนสันทนาการ, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 210 ห้อง, ฿6,000 – 15,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ไม่มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
12
The Sukhothai Bangkok (เดอะ สุโขทัย บางกอก)
13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1