กรุงเทพมหานคร

Ambassador Hotel Bangkok (โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
12 พื้นที่ในอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ห้องอาหารและบาร์ Am Café
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Sushi Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Hong Teh
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Lobby Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Espresso
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Convention Hall
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
2000 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
2000 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
1000 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Garden I & II & III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Cattleya I & II & III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿850/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Salathai
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
400 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
250 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Orchid
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
350 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Lavender
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Peony
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿850/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿900/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿9,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (Ambassador Hotel Bangkok)

เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 4 ดาวตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 11 ซึ่งเป็นแหล่งทำเลทองสัญลักษณ์สำคัญของย่านการค้าในกรุงเทพมหานคร โดยจุดเด่นของโรงแรมแห่งนี้คือทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อการคมนาคมทุกสาย โดยอยู่ห่างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ 45 นาทีเท่านั้น และยังสามารถเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ซึ่งห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร และอีกจุดเด่นสำคัญของโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ คือสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของโรงแรมในเครือแอมบาสซาเดอร์ โดยโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ถูกออกแบบสร้างให้เป็นตึกรูปทรงกลมในแนวสูง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในย่านนี้ ภายในประกอบไปด้วยห้องพัก 3 รูปแบบ คือ Privilege 69 ห้อง ที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของตัวตึกทำให้มองเห็นวิวกรุงเทพยามค่ำคืนได้แบบชัดเจน นอกจากนี้ยังมีห้องดีลักซ์อีก 72 ห้องตั้งอยู่ในชั้นที่ต่ำลงมาแต่ก็สามารถมองเห็นวิวได้แบบเต็มตาเช่นกัน ในส่วน Faciliteis ของโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ก็จัดเต็มโดยประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ สปาระดับ 5 ดาวและห้องอาหาร 6 ห้อง ซึ่งมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทยประยุกต์ อาหารนานาชาติและอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม

และนอกจากการให้บริการ Faciliteis แบบเอ็กซ์คูลซีฟแล้ว โรงแรมแห่งนี้ยังเป็นที่นิยมสำหรับการจัดงานแต่งงานทั้ง Indoor และ Ourdoor ด้วยขนาดพื้นที่อันกว้างขวางของตัวโรงแรมและอยู่ในจุดที่การคมนาคมสะดวกเข้าถึงได้ง่ายและหลายช่องทาง จึงทำให้โรงแรมแห่งนี้กลายเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานสุดโรแมนติก สามารถรองรับการจัดงานได้ทั้งในรูปแบบ Thai style และ แบบ Western wedding โดยทางโรงแรมมีทีมงานมากประสบการณ์คอยให้บริการ จัดงานแต่งงานแบบครบวงจร โดยในแพคเกจทางโรงแรมจะเป็นผู้ประดับตกแต่งสถานที่ เช่น ป้ายโฟม ตัวอักษรบนเวที น้ำแข็งแกะสลัก ซุ้มถ่ายรูป พร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างครบครัน และอภินันทนาการห้องพักฮันนีมูนดีลักซ์ 1 ห้อง 1 คืนสำหรับคู่บ่าวสาว พร้อมทั้งบัตรกำนัลการใช้บริการร้านอาหารของโรงแรมมูลค่า 1,500 บาท และแพ็คเกจเช่าห้องพักในราคาพิเศษสำหรับแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ทางโรงแรมมีทีมงานระดับมืออาชีพคอยเป็นที่ปรึกษาและดูแลการจัดงานตลอดให้ความช่วยเหลือด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ เพื่อให้วันสำคัญของคุณถูกจัดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ห้องจัดเลี้ยง

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ (Ambassador Hotel Bangkok) เป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดงานแต่งงานย่านถนนสุขุมวิทที่โดดเด่นในเรื่องห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ โดยมีห้องจัดเลี้ยงระดับแกรนด์บอลลูม ที่สามารถรองรับจำนวนแขกได้สูงสุดถึง 2,000 ท่าน และมีราคาแพ็คเกจแต่งงานเริ่มต้นในราคาที่เหมาะสม ซึ่งมีแพ็คเกจสำหรับจัดงานหมั้นและงานยกน้ำชาขนาดกะทัดรัดเริ่มต้นเพียง 25,000 บาท รองรับแขกได้ประมาณ 40 ท่าน หรือจะเลือกแพ็คเก็จจัดพิธีแต่งงานช่วงเช้าแบบครบวงจรทั้งพิธีสงฆ์ พิธีหมั้น/พิธียกน้ำชา และพิธีรดน้ำสังข์ในราคา 30,000 บาทซึ่งประกอบไปด้วยการประดับตกแต่งงาน อุปกรณ์สำคัญในพิธี และอาหารว่างสำหรับรองรับแขก 40 ท่าน

อาหาร

ในส่วนของการจัดเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ทางโรงแรมมีแพ็คเกจจะมีอาหารจัดเลี้ยงให้เลือกถึง 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีราคาต่อท่านที่ครอบคลุมการบริการทุกอย่างแล้ว ดังนี้

- ค็อกเทล ราคาเริ่มต้นที่ 850 บาท / ท่าน

- บุฟเฟ่ต์อาหารไทยและนานาชาติ ราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท / ท่าน

- โต๊ะจีน ราคาเริ่มต้นที่ 9,500 บาท / โต๊ะ

โดยแพ็คเกจดังกล่าว ทางโรงแรมจะเป็นผู้ประดับตกแต่งสถานที่ เช่น ป้ายโฟม ตัวอักษรบนเวที น้ำแข็งแกะสลัก ซุ้มถ่ายรูป พร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างครบครัน ดังนั้นคู่บ่าวสาวจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของการให้บริการจัดงานและการจัดเลี้ยงอาหาร โดยอาหารทุกจานถูกปรุงด้วยวัตถุดิบที่สดสะอาด จากฝีมือเชพคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรมในเครือชั้นนำระดับโลก

สิ่งอำนวยความสะดวก

- อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

- ที่จอดรถ

- เวที

- โปรเจคเตอร์

- จอโทรทัศน์

- เครื่องเสียง

- โต๊ะ,เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม

- ห้องน้ำ

- ห้องซาวน่า สปาและสระว่ายน้ำ

- ห้องออกกำลังกาย

- ห้องอาหาร คาเฟ่ บาร์

- สระว่ายน้ำ

- สวนหย่อม

ประเภทสถานที่: ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 760 ห้อง, ฿2,000 – 6,200 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ไม่มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
9
Ambassador Hotel Bangkok (โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ)
171 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ