กรุงเทพมหานคร

InterContinental Bangkok (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
พูลปาร์ตี้
งานเลี้ยงค็อกเทล
เพิ่มเติม 4
20 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่ระเบียง และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
850 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
600 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
500 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿950,000
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
500 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
President 1-2
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
140 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
140 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
55 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle Hall
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
1000 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
550 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
220 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 1-3,4-6
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
210 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
210 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 1-2,2-3,4-5,5-6
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
140 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
140 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
55 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 1
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 2
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 3
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 4
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 5
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pinnacle 6
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Premier I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
56 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
56 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Premier III-IV
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Platinum I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
65 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Platinum II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,000/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Boardroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
22 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
22 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)
ราคา
ไม่รวมบริการจัดเลี้ยง, ค่าเช่าเท่านั้น เริ่มต้น ฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Fireplace Grill and Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)
ราคา
ไม่รวมบริการจัดเลี้ยง, ค่าเช่าเท่านั้น เริ่มต้น ฿100,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Theo Mio Italian Kitchen
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
ระเบียง
ความจุแบบยืน
65 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
65 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)
ราคา
ไม่รวมบริการจัดเลี้ยง, ค่าเช่าเท่านั้น เริ่มต้น ฿100,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Summer Palace Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
110 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
110 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
45 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)
ราคา
ไม่รวมบริการจัดเลี้ยง, ค่าเช่าเท่านั้น เริ่มต้น ฿100,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Oasis Pool Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
34 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
34 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าสถานที่เท่านั้น (ไม่รวมอาหาร)
ราคา
ไม่รวมบริการจัดเลี้ยง, ค่าเช่าเท่านั้น เริ่มต้น ฿50,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

InterContinental Bangkok (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ)

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ โรงแรม 5 ดาวที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางย่านดังย่านราชประสงค์ ใกล้กับแหล่งชอปปิ้งสำคัญอย่างเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี สยามพารากอน ตลาดนัดจตุจักร แถมยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้าสถานีชิดลมและราชดำริ เป็นโรงแรมที่หาง่ายเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 23 กิโลเมตร

ทั้งบริเวณภายนอกและภายในโรงแรมแห่งนี้จะเน้นการตกแต่งแบบโมเดิร์น ทำให้ดูหรูหราแต่ก็ให้ความคลาสสิก เปิดให้บริการห้องพักกว้างขวางกว่า 45 ตารางเมตร ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองกรุงเทพแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างมีสไตล์ และมีให้เลือกหลายประเภททั้งในรูปแบบคลับ อินเตอร์คอนติเนนตัลเตียงเดี่ยว เตียงคิงไซส์ ห้องสวีท ห้องมาตรฐาน ห้องดีลักซ์มากถึง 381 ห้อง ซึ่งเหมาะกับทุกโอกาสที่คุณต้องการ อีกสิ่งดีได้รับการการันตีคือกิจกรรมนันทนาการ และการบริการต่าง ๆ อาทิ บริการสปานวดตัว ห้องฟิตเนส ชั้นเรียนโยคะ ซาวน่า สระว่ายน้ำ และยังมีห้องอาหารของโรงแรมที่เปิดให้บริการกว่า 5 ห้อง มีอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งแบบนานาชาติ อาหารตะวันตก อาหารอิตาเลียน และอาหารจีนรสเลิศมากมายที่จะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านได้ผ่อนคลายทุกครั้งที่มาพักผ่อนที่โรงแรมแห่งนี้ พร้อมเพลิดเพลินไปกับแชมเปญและซิการ์ได้ที่บาร์เลาจน์ 2 แห่ง

นอกจากนี้ทางโรงแรมยังได้จัดสรรพื้นที่ในการทำงาน จัดประชุม และงานอีเวนต์ที่น่าจดจำเพราะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจภายใต้เอกสิทธิ์เฉพาะของ InterContinental Meetings อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ใช้สำหรับจัดงานแต่งงาน พิธีหมั้น พิธีรดน้ำพุทธมนต์ งานแต่งงานทั้งพิธีแบบไทย และตะวันตกท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากแพคเกจงานแต่งงานสุดคุ้มค่า อาทิ ฟรีห้องพัก อาหารเช้า อุปกรณ์จัดงานพร้อมส่วนลดพิเศษอีกมากมายให้ลูกค้าได้จัดงานในวาระโอกาสสำคัญ ๆ ด้วยความรู้สึกสุดประทับใจ โดยทางโรงแรมได้มอบพื้นที่จัดงานทั้งแบบบอลรูม แกรนด์บอลรูม และห้องอื่น ๆ อีกหลายขนาดให้เลือกได้มากกว่า 20 แบบ ดังนั้น หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้าไปสอบถามหรือกดจองห้องพักราคาดี ๆ ได้ทางว็บไซต์ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แพ็คเกจแต่งงาน

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการจัดงานแต่งงาน พิธีแต่งงานแบบไทย หรือพิธีแบบตะวันตก ทางโรงแรมมีสถานที่และอุปกรณ์ จัดงานครบครันในที่เดียว สามารถเนรมิตได้ทุกธีม ทุกคอนเซ็ปต์ มีห้องจัดงานหลากหลายรูปแบบสามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพันในราคาเพียง 390,000 บาท ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายทั้งซุ้มดอกไม้ เค้กแต่งงาน แบคครอป ห้องพักสำหรับบ่าวสาว ถ้าใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการจัดงานทั้งเรื่องราคา สถานท่ี รูปแบบอาหารภายในงานทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ โต๊ะจีน ค็อกเทล

สถานที่จัดงานเลี้ยง

- Grand Ballroom: ห้องจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่บนพื้นที่กว้างถึง 860 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกที่มาในงานได้สูงสุด 900 คน ภายในประดับตกแต่งสถานที่ตามสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกทำให้ดูหรูหรา และสามารถเคลื่อนย้ายอุกรณ์ตกแต่งภายในให้เป็นห้องในรูปแบบต่าง ๆ ตามประเภทของงานที่เราต้องการได้ทั้งงานแต่งงาน งานหมั้น งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสสุดยิ่งใหญ่อลังการได้อย่างลงตัว

- Ballroom I: ห้องโถงขนาดใหญ่รองลงมาจากแบบแรกด้วยพื้นที่กว่า 520 ตารางเมตร รองรับแขกที่มาร่วมงานได้ราว ๆ 30 คนเหมาะกับการใช้จัดงานประชุม สัมมนา งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้องการพื้นที่กว้างสามารถใช้จัดงานได้หลายรูปแบบ มีอุปกรณ์เพียบพร้อมห้องนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดี

- Ballroom II: ห้องที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 340 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกได้สูงสุด 200 คน ตัวเลือกดี ๆ สำหรับคนที่ต้องการจัดงานเลี้ยง งานอีเว้นท์ งานแต่งงาน หรืองานหมั้นแบบขนาดกลาง ๆ แต่ให้ความรู้สึกประทับใจ สามรถรองรับงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนได้ถึง 150 โต๊ะ ( 8 คน )

- President 1 – 2: ห้องประชุมขนาด 108 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้สูงสุด 50 คน เหมาะกับใช้จัดการประชุม สัมมนา งานทางการต่าง ๆ ที่ต้องการพื้นที่เป็นส่วนตัว มองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองกรุงเทพฯ ได้อย่างชัดเจน มาพร้อมอุปกรณ์ในการทำงาน การประชุมทางไกลที่สะดวกสบาย

- Pinnacle Hall: เป็นฮอลล์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการประดับตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกหรูหรา ภายในมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 1,250 ตารางเมตรทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นอีกห้องที่เหมาะจะใช้ในการจัดงานแต่งงานพิธีเช้า หรือพิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น งานหมั้น งานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีแขกมาร่วมงานประมาณ 500 – 550 คน

- Pinnacle 1-3, 4-6: เป็นห้องที่มีขนาดพื้นที่ราว ๆ 297 ตารางเมตรเป็นห้องประชุมขนาดเล็กที่สามารถรองรับผู้เข้าใช้ได้ประมาณ 120 คน เหมาะกับใช้ในการทำงาน ประชุม สัมมนา อีเว้นท์ หรือจัดสรรพื้นี่ให้กลายเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆในบรรยากาศส่วนตัว

- Pinnacle 1-2, 2-3, 4-5, 5-6: ห้องประชุมขนาดกลาง ๆ บนพื้นที่ 198 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกได้ราว ๆ 80 คน สามารถใช้เนรมิตรสถานที่จัดงานหมั้น พิธีสวมแหวน งานเลี้ยงปีใหม่ หรืองานทางการอย่างการประชุม สัมมนา มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน

- Pinnacle 1-6: เป็นห้องประชุมเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างห้อง Pinnacle Hall เรียงสลับกันทั้งหมด 6 ห้อง แต่ละห้องจะมีขนาดพื้นที่ราว ๆ 99 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกได้มากสุด 50 คน เหมาะกับการใช้จัดประชุม สัมมนา เวิร์คชอป หรืองานทางการต่าง ๆ หรือจัดตกแต่งสถานที่ให้เป็นปาร์ตี้ หรืองานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงเกษียณ งานเลี้ยงวันเกิดได้แบบชิลล์ ๆ

- Premier I: ห้องจัดงานที่มีพื้นที่ภายในประมาณ 65 ตารางเมตร รองรับแขกได้ 50 – 60 คน ห้องประชุมขนาดเล็กที่ครอบคลุมเรื่องความสะดวกในด้านอุปกรณ์ทำงานสุดทันสมัย มีพนักงานคอยให้บริการตลอดทั้งวัน เหมาะกับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการทำงานนอกพื้นที่ และต้องการห้องประชุมบรรยากาศดี ๆ ห้องนี้มีทุกอย่างครบครัน

- Premier III-IV: ห้องประชุมที่มีพื้นที่ประมาณ 98 ตารางเมตร ซึ่งรูปแบบของห้องนี้จะทอดยาวไปด้านหลังทำให้เหมาะกับใช้เป็นสถานที่จัดงานอีเว้นท์ เวิร์คชอปที่มีคนเข้าร่วมงานไม่ถึง 70 คน เพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกและอุกรณ์ทำงานสำคัญ ๆ อย่างจอโปรเจคเตอร์ โพเดียม ระบบภาพ และเสียงที่ได้คุณภาพ

- Platinum I: ห้องจัดงานเลี้ยงที่เหมาะกับการจัดปาร์ตี้ หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสสำคัญ ๆ สามารถจัดสรรพื้นที่ให้เป้นได้ทั้งงานเลี้ยงโต๊ะจีน 120 คน (10 – 15 โต๊ะ) หรืองานเลี้ยงค็อกเทลชิลล์ ๆ รองรับแขกได้ราว ๆ 100 คน บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 216 ตารางเมตร

- Platinum II: ห้องที่มีขนาดเท่ากับห้อง Platinum I และยังคงได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม แต่สามารถรองรับแขกที่มาได้ไม่เกิน 70 คน เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ในห้องนี้จะเป็นส่วนของเวที และเสาคั่นกลางห้องเพื่อแบ่งโซนห้องให้มีระยะห่างมาก ดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้จัดการประชุม สัมมนาแบบส่วนตัวในพื้นที่กว้างขวาง หรือจัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ อย่างปาร์ตี้วันเกิด หรืองานเลี้ยงแบบครอบครัว

- Boardroom: ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ติดหน้าต่างไว้อ้อมห้องสามารถรับแสงจากภายนอกได้ดี อีกทั้งยังสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพฯ ได้รอบทิศ มีพื้นที่กว้างขวางราว ๆ 84 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้มากสุด 25 คน เป็นห้องที่เหมือนได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง ช่วยให้ทำงานได้รื่นไหลด้วยอุปกรณ์ในการประชุม และพนักงานที่คอยดูแลความเรียบร้อยให้ท่านตลอดการทำงาน

อาหาร

Fireplace Grill and Bar ร้านอาหารนานาชาติบรรยากาศดี ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณ Ground Floor ตกแต่งร้านในสไตล์คลาสสิกภายใต้คอนเซปต์ Contemporary European มีเมนูอาหารหลากหลายทั้งนานาชาติ และฟิวส์ชั่นที่สร้างชื่อเสียงมานานกว่า 50 ปี โดยเฉพาะเมนูแนะนำของทางร้านอย่าง Hand-chopped Beef Tartare เป็นหนึ่งในเมนูของว่างรองท้องของทางร้าน เสิร์ฟพร้อมการ์เด้นสลัดเข้ากันดี เป็นร้านอาหารที่ลูกค้าของทางโรงแรมควรมาลองทาน มีโต๊ะไว้รองรับลูกค้าได้ตลอดทั้งวัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18:30 -22:30 น.

Espresso เป็นร้านอาหารนานาชาติอีกแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ในร้านนอกจากอาหารนานาชาติแล้วยังมีบุฟเฟ่ต์ราคาไม่ถึง 1,000 บาท มีอาหารทะเลสดใหม่ให้เลือกหลากหลาย อาทิ ทูน่า ปลาแซลมอน ปลาหมึก กุ้ง ปูสารพัดเมนู อีกทั้งยังมีเมนูขนมหวาน เบอเกอรี่มาเสิร์ฟปิดท้ายได้อย่างลงตัวสุด ๆ เหมาะกับการพาเพื่อน คนรัก ครอบครัวมาทาน ร้านเปิดให้บริการ 2 ช่วง ตั้งแต่ 12:30 - 14:30 และช่วง 18:00 - 22:30 น.

Theo Mio Italian Kitchen ร้านอาหารอิตาเลียนขนานแท้ที่มีเจ้าของเป็นเชฟชื่อดังจากอังกฤษได้รางวัลอาหารมิชลินสตาร์มากว่า 10 ปี เป็นร้านที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีสไตล์ คุมโทนสีฟ้าน้ำเงินให้แขกที่มารู้สึกผ่อนคลาย ประดับด้วยต้นไม้สบายตา นอกจากจะได้ทานอาหารอิตาลี อร่อย ๆ แล้ว ลูกค้าสามารถแวะมานั่งดื่มเครื่องดื่มคุณภาพดีชิลล์ ๆ ในบาร์ของร้านได้ หรือนั่งโซนดานนอกรับลมชมวิวของกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนได้ที่ร้านนี้เลย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11:30 - 21:00 น.

Summer Palace ปิดท้ายด้วยร้านอาหารจีนกวางตุ้งแท้ ๆ ตัวร้านนี้ตั้งอยู่ในชั้น M มีอาหารให้เลือกหลากหลายเมนูคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเชฟอาหารจีน แต่ละเมนูจัดแต่งหน้าตา ออกมาได้น่าทาน เมนูที่ห้ามพลาดคือติ่มซำต้นตำรับฮ่องกง รวมไปถึงซีฟู้ด บาร์บีคิว และอาหารมังสวิรัติ ตอบโจทย์ให้ลูกค้าที่อยากทานอาหารเพื่อสุขภาพทางร้านมีห้องอาหารส่วนตัว แบบครอบครัว และห้อง VIP รองรับลูกค้าได้มากถึง 20 คน ร้านเปิดให้บริการ 2 ช่วง ตั้งแต่ 11:30 - 14:30 น . และช่วง 18:00 - 22:30 น.

ส่ิงอานวยความสะดวกส่วนรวม

- ห้องพัก

- สระว่ายนำ้กลางแจ้ง

- ห้องฟิตเนส

- คอฟฟี่ช็อป

- บาร์/ เล้าจน์

- ร้านอาหารนานาชาติ

- ห้องอาหาร

- บริการซักรีด

- บริการรับฝากสัมภาระ

- พื้นท่ีสูบบุหรี่

- ร้านสะดวกซื้อ

- อ่างแช่น้ำร้อน

- สถานที่จัดประชุม และงานแต่งงาน

ส่ิงอานวยความสะดวกส่วนตัว

- เครื่องชงกาแฟ/ชา

- เครื่องปรับอากาศ

- ไดร์เป่าผม

- ตู้เย็น

-โทรทัศน์จอแบน

- อุปกรณ์สำหรับรีดผ้า

- โทรศัพท์

- Free WiFi

- รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, โรงแรม / รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ดาดฟ้า/ระเบียง

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในเมือง, ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 200 คัน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, เค้ก, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 381 ห้อง, ฿5,400 – 9,600 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
4
InterContinental Bangkok (โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1