กรุงเทพมหานคร

Royal Orchid Sheraton Hotel (โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 11
31 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่นอกอาคาร, 4 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร และ 1 พื้นที่ดาดฟ้า/รูฟท็อป
Royal Orchid Sheraton Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
1400 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
1000 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
800 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
เครื่องปรับอากาศ
ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามหญ้า
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ballroom I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
250 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
250 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ballroom II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
120 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ballroom III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside I/II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside IV
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside V
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside VI
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside VII
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside V/VI
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Riverside VI/VII
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Pompadour
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Catteleya
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Calanthe
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ayaret
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Vanda
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Panisea I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Panisea II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Panisea III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Panisea Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
10 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
10 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
8 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Orchid Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
10 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
10 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
5 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Orchid I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
15 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
15 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Orchid II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
15 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
15 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Business Centre I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
6 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
6 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
4 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Business Centre II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
4 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
4 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
2 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Feast
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Riverside Grill Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Giorgio's
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Thara Thong Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Lobby Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้ I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
ดาดฟ้า/รูฟท็อป
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้ II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿16,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Royal Orchid Sheraton Hotel (โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน)

Royal Orchid Sheraton Hotel (โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน) สถานที่จัดงานแต่งงานที่ให้ความรู้สึกหรูหราได้มากที่สุดในกรุงเทพฯ ก็ว่าได้ เพราะที่นี่คือโรงแรม 5 ดาว ที่อยู่ชิดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่พร้อมมอบวิวพาโนราม่า และทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้แก่แขกผู้เข้าพักและผู้มาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งการบริการสถานที่จัดงานแต่งงาน ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมอีกมากมายให้เลือกใช้บริการตามความสะดวกอีกด้วย

นอกจากจะมอบความหรูหรา วิวสวย และความโรแมนติกในยามค่ำคืน โรงแรม 5 ดาวแห่งนี้ ยังมีแพ็คเกจห้องพักสุดคุ้มสำหรับวันพักผ่อนสบายๆ รวมถึงแพ็คเกจงานแต่งงานที่ดีที่สุดสำหรับมอบเป็นของขวัญในวันสำคัญสำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวทุกคู่อีกด้วย

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม

สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งงาน หรือท่านที่กำลังมองหาห้องจัดเลี้ยง สถานที่สำหรับจัดประชุม จัดสัมมนา Royal Orchid Sheraton Hotel (โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน) เป็นอีกทางเลือกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทาง ความหลากหลายของห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือประเภทของห้อง รวมถึงการบริการประดับตกแต่งสถานที่ครบวงจรนั่นเอง ซึ่งห้องประชุม หรือสถานที่จัดงานแต่งงาน ที่ให้บริการ มีดังนี้

• สนามหญ้า

บริเวณสนามหญ้าคือพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และยอดนิยมที่สุด คือ การจัดงานแต่งงานในสวน ซึ่งการประดับตกแต่งสถานที่ที่สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งความร่มรื่นในจุดนี้ ช่วยให้คลายร้อนและช่วยสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี สำหรับการจัดงานแต่งงาน ที่สามารถรองรับแขกผู้ร่วมงานตั้งแต่ 40 ถึง 60 ท่าน พร้อมพิธีจัดขบวนแห่ขันหมาก พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ เป็นต้น

• Royal Orchid Sheraton Ballroom

ห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทางโรงแรมรองรับผู้ใช้บริการ 800-1000 ท่าน เป็นห้องที่มักจะถูกใช้บริการสำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส พร้อมด้วยการบริการประดับตกแต่งสถานที่

• Ballroom l

ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้บริการ 100-250 ท่าน นอกจากจะสามารถใช้เป็นห้องจัดเลี้ยง สำหรับงานต่างๆ เพียงใช้สำหรับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส รวมไปถึงเหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยงองค์กร เป็นต้น

• Ballroom ll

ห้องประชุมห้องนี้สามารถรองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 120-150 ท่าน สามารถจัดประชุม จัด workshop จัดสัมมนา รวมไปถึงจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงองค์กร เป็นต้น

• Ballroom lll

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 150 ถึง 200 ท่าน สามารถประดับตกแต่งพื้นที่ในห้องนี้ สำหรับงานประชุม จัดสัมมนา จัดงานเลี้ยงองค์กร เป็นต้น

• Pompadour

สำหรับห้องประชุมห้องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการประชุมโดยเฉพาะ ซึ่งค่อนข้างเหมาะกับการประชุมบริษัท ประชุมผู้นำองค์กร สามารถรองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 80 ถึง 150 ท่าน

• Riverside Ballroom

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 150 ถึง 300 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงองค์กร งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น และนอกจากนี้แล้วยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องให้เหมาะกับการจัดประชุม จัดสัมมนา ได้อีกด้วย

• Riverside l

ห้องประชุมขนาดเล็กรองรับผู้ใช้บริการ 30-40 ท่าน เป็นห้องที่ใช้จัดประชุม จัดสัมมนา ในรูปแบบ workshop และยังสามารถประดับตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ของห้อง ให้เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานแบบไทย ไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ขันหมาก พิธีหมั้น พิธีสู่ขอ พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีสวมแหวน เป็นต้น

• Riverside ll

ห้องประชุมอีกห้องที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการ 30-40 ท่าน สำหรับห้องนี้ก็สามารถจัดประชุม workshop จัดสัมมนา รวมถึงจัดงานแต่งงานแบบไทย ในส่วนของพิธีหมั้นและพิธีสวมแหวน

• Riverside l/ll

ห้องประชุมที่มี พื้นที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดของห้องค่อนข้างยาว แต่ยังสามารถจัดงานประชุม จัด workshop รองรับผู้ใช้บริการ 20-30 ท่าน

• Riverside lll

ห้องประชุมขนาดเล็กรองรับผู้ใช้บริการ 10-20 ท่าน เหมาะสำหรับการจัด workshop รวมถึงเป็นห้องสำหรับการจัดงานเลี้ยงแบบ private เช่น งานเลี้ยงเกษียณ งานเลี้ยงวันเกิด

• Riverside Vl

ห้องประชุมห้องนี้รองรับผู้ใช้บริการ 10-20 ท่าน สามารถใช้เป็นห้องสำหรับจัดประชุมและจัด workshop ได้เช่นกัน

• Riverside V

ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ใช้บริการ 20-30 ท่าน เป็นห้องที่เหมาะสำหรับการจัด workshop จัดสัมมนา

• Riverside Vl

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 20-30 ท่าน เป็นอีกห้องที่เหมาะสำหรับการจัด workshop จัดสัมมนา

• Riverside Vll

สำหรับห้องประชุมห้องนี้รองรับผู้ใช้บริการ 20-30 ท่าน เช่นกัน เหมาะสำหรับการจัดประชุม จัดสัมมนา workshop

• Riverside V/Vl

ห้องประชุม ห้องนี้รองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 50 ถึง 60 ท่าน เป็นการรวม 2 ห้องเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ สำหรับรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากขึ้น เหมาะสำหรับการจัดสัมมนาและจัด workshop

• Riverside Vl/Vll

ห้องประชุมที่ขยายพื้นที่โดยการเปิด partition เพื่อรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ 50 ถึง 60 ท่าน รูปแบบของห้องเหมาะสำหรับการจัดประชุมและจัดสัมมนาหรือจัด workshop

• Catteleya

ห้องประชุมที่ถูกออกแบบและตกแต่งให้มีรูปแบบสวยงามค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ รองรับผู้ใช้บริการ 20-30 ท่าน เหมาะสำหรับประชุม ขนาดเล็ก

• Calanthe

ห้องประชุมที่อยู่ติดกันจัดประชุมจัดสัมมนาได้อย่างสะดวกรองรับผู้ใช้บริการ 20-30 ท่าน

• Ayaret

ห้องประชุมอีกห้องที่ออกแบบได้อย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รองรับผู้ใช้บริการ 10-20 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดประชุมและ ประชุมผู้นำองค์กร

• Vanda

ห้องประชุมที่ถูกออกแบบและตกแต่งในโทนเดียวกัน ประดับผนังด้วยลวดลายที่เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างสวยงาม รองรับผู้ใช้บริการ 10-20 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดประชุมผู้นำองค์กร

• Panisea l

ห้องประชุมอีกห้องที่รองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 20 ถึง 30 ท่าน สำหรับการจัดประชุม จัด workshop

• Penisea ll

ห้องประชุมอีกห้องที่เหมาะสำหรับการจัดประชุมและจัดสัมมนารองรับผู้ใช้บริการ 50 ถึง 80 ท่าน

• Penisea lll

ห้องประชุมห้องที่ 3 รองรับผู้ใช้บริการ 20-30 ท่าน เหมาะสำหรับการจัด workshop

• Penisea Lounge

พื้นที่บริเวณล็อบบี้ สามารถนั่งพักผ่อน อย่างเป็นส่วนตัว รองรับผู้ใช้บริการ 8-10 ท่าน

• Orchid Lounge

ห้องประชุมอีกห้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการประชุมผู้บริหารหรือนั่งคุยธุรกิจ รองรับผู้ใช้บริการ 5 ถึง 10 ท่าน

• Orchid l

ห้องประชุมขนาดเล็ก ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการจัดประชุมผู้นำ ประชุมผู้บริหารเป็นต้น รองรับผู้ใช้บริการ 10-15 ท่าน

• Orchid ll

ห้องประชุมขนาดเล็ก ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการจัดประชุมผู้นำ ประชุมผู้บริหารเป็นต้น รองรับผู้ใช้บริการ 10-15 ท่าน

• Business center

ห้องประชุมสำหรับผู้นำ เป็นห้องประชุม ชั้นธุรกิจโดยเฉพาะ รองรับผู้ใช้บริการ 4-6 ท่าน

• Business Canter ll

อีกห้องสำหรับการจัดประชุมผู้นำองค์กรผู้บริหารรองรับผู้ใช้บริการ 2 ถึง 4 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Feast

พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ห้องอาหารซึ่งทางด้านข้างผนังกระจกเปิดโล่ง มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบซึ่งเป็นวิวสวน รองรับผู้ใช้บริการ 100-150 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Riverside Grill Restaurant

ส่วนนี้เป็นห้องอาหาร ที่มีหลายโซนให้เลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโซน Open Air ส่วนทางด้านในตัวอาคาร ซึ่งทั้งหมดรองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 40 ถึง 100 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Giorgio's

ห้องอาหารทางด้านในตัวอาคารอีกแห่ง ซึ่งเป็นอาหารอิตาเลียน รองรับผู้ใช้บริการ 80-100 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Thara Thong Restaurant

ห้องอาหารไทย ซึ่งออกแบบและประดับตกแต่งสถานที่ ทุกส่วนสไตล์ไทยล้านนา ผสมผสานกับวัฒนธรรม 4 ภาคของไทยได้อย่างลงตัว รองรับผู้ใช้บริการตั้งแต่ 60-100 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Lobby Lounge

ห้องอาหารและบาร์ ที่เน้นบาร์และเครื่องดื่มเป็นหลัก รองรับผู้ใช้บริการ 30 ถึง 50 ท่าน

• ริมสระว่ายน้ำ l

บริเวณริมสระว่ายน้ำ ด้านนอกตัวอาคาร บริเวณ rooftop รองรับผู้ใช้บริการ 30 ถึง 50 ท่าน สามารถจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำ จัดปาร์ตี้ งานเลี้ยงวันเกิด เป็นต้น

• ริมสระว่ายน้ำ ll

บริเวณริมสระว่ายน้ำทางด้านนอกตัวอาคารสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างชัดเจนรองรับผู้ใช้บริการ 30 ถึง 50 ท่าน สามารถจัดงานปาร์ตี้ริมสระน้ำ งานเลี้ยงวันเกิด อีกเช่นกัน

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, บาร์, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, โรงแรม / รีสอร์ท, ร้านอาหาร

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 200 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 726 ห้อง, ฿5,000 – 7,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
6
Royal Orchid Sheraton Hotel (โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน)
2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1