กรุงเทพมหานคร

Eastin Grand Hotel Sathorn (โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
9 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ห้องประชุม Surasak Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
600 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
400 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
160 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿55,000
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿150/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Krung Thonburi Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿40,000
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿150/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ratchadamri Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้, ฿30,000
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿150/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Antito Bangkok
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Saladaeng Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿150/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Chong Nonsi Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
70 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿150/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Wongwian Yai Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
เช่าห้องจัดเลี้ยง + การคิดราคาต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿150/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ The Glass House
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Swizzles
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿150/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Chef Man
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,100/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Eastin Grand Hotel Sathorn (โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร)

การจัดงานแต่งงานในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวใจกลางกรุงบนถนนสาทร อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆ สำหรับหลายท่าน แต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็สามารถเลือกใช้บริการและเป็นเจ้าของรูปแบบงานแต่งงานในฝัน ท่ามกลางบรรยากาศที่ดีที่สุดใจกลางกรุงบนถนนสาทร ได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นัก เพราะโรงแรมที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ เปิดบริการครบวงจรทั้งห้องพักและห้องประชุมรวมถึงสถานที่จัดงานแต่งงาน ด้วยรูปแบบการให้บริการที่ดีที่สุด และแพ็คเกจงานแต่งงานที่ดีที่สุดสำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวทุกท่านนั่นเอง โรงแรมที่ว่าก็คือ Eastin Grand Hotel Sathorn (โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร) โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่มาพร้อมมาตรฐานการให้บริการ และยังได้รับการรับรองคุณภาพ SHA EXTRA รับรองว่าปลอดภัยในเรื่องสุขอนามัย รวมถึงด้านอื่นๆอีกเช่นกัน โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร สามารถเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถไฟฟ้า BTS โดยใช้เส้นทางบนถนนสาทร สะพานตากสิน สีลม บางรัก ช่องนนทรี เรียกว่าใครเดินทางอยู่ในแถบนี้ เป็นต้องรู้จักเป็นอย่างดีและเรียกว่าสะดวกสบายในการเข้าออกทุกเส้นทาง

Eastin Grand Hotel Sathorn (โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร) ไม่เพียงแค่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการบริการห้องพัก แต่ยังมีความโดดเด่นเรื่องการให้บริการห้องประชุมที่มีความหลากหลายมากๆ ที่นี่จึงเป็นอีกที่ที่เหมาะสำหรับการจัดประชุม จัดสัมมนา จัดงานแต่งงาน งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส และอีกมากมายหลายรูปแบบ เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของพื้นที่การจัดงานทุกประเภทก็ว่าได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถประดับตกแต่งสถานที่ในห้องประชุมต่างๆ ให้เหมาะกับรูปแบบของงานได้ตามต้องการ นอกจากนี้แล้วยังมีห้องอาหารและบาร์ หลากหลายประเภท พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทางโรงแรม รวมถึงสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าที่มาพร้อมกับวิวพาโนรามารับชมความสวยงามของกรุงเทพฯ ได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา จนบางครั้งเราแทบจะคาดไม่ถึงว่ากรุงเทพมหานครก็มีวิวเมืองที่สวยที่สุดได้ขนาดนี้เลยล่ะ

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม

ทางด้านสถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม Eastin Grand Hotel Sathorn (โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร) มีให้เลือกหลายขนาดและรูปแบบห้องที่แตกต่างกันออกไป สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวท่านไหน หรือองค์กร ที่กำลังมองหาพื้นที่บนทำเลทอง สำหรับใช้บริการห้องประชุม ในการจัดประชุม จัดงานเลี้ยงองค์กร งานเลี้ยงสังสรรค์ ลองแวะเวียนมาทำความรู้จักกับห้องประชุมของโรงแรม 5 ดาวแห่งนี้ ให้มากขึ้น

• ห้องประชุม Surasak Ballroom

ห้องประชุมขนาดใหญ่สุดของทางโรงแรมรองรับผู้ใช้บริการสูงสุด 600 ท่าน น้อยสุด 160 ท่าน สำหรับการจัดเลี้ยงหรือจัดงานแต่งงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการใช้บริการยอดนิยม สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาว สามารถประดับตกแต่งสถานที่ และเลือกแพ็คเกจงานแต่งงานที่ดีที่สุด สำหรับการจัดงานแต่งงานแบบไทย งานแต่งงานแบบตะวันตก งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

• ห้องประชุม Krung Thonburi Room

ห้องประชุมขนาดกลางรองรับผู้ใช้บริการสูงสุด 150 ท่าน ในที่สุด 40 ท่านดังนั้นจึงเป็นอีกห้องที่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงาน พิธีเช้า พิธีสู่ขอ พิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีสวมแหวน ตลอดจนงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ซึ่งห้องนี้ก็สามารถประดับตกแต่งสถานที่ได้หลากหลายเช่นกัน

• ห้องประชุม Ratchadamri Room

ห้องประชุมรองรับผู้ใช้บริการ 80-120 ท่าน นอกจากจะเหมาะกับการจัดงานแต่งงานแล้ว ยังเป็นห้องที่เหมาะกับการจัดประชุมอีกด้วย

• ห้องประชุม Saladaeng Room

ห้องประชุมอีกห้องที่มักใช้ในการจัดประชุม จัดสัมมนา อีกทั้งยังเหมาะกับการจัดงานแต่งงาน สามารถรองรับผู้ใช้บริการ 30 ถึง 100 ท่าน

• ห้องประชุม Chong Nonsi Room

ห้องประชุมขนาดย่อม รองรับผู้ใช้บริการ 30-100 ท่าน กับการจัดประชุมและจัดงานแต่งงานโดยเฉพาะพิธีหมั้น พิธีสวมแหวน

• ห้องประชุม Wongwian Yai Room

ห้องประชุมขนาดเล็กรองลงมา รองรับ 30 ถึง 60 ท่าน กับบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการจัด workshop และจัดประชุม รวมถึงจัดพิธีหมั้นเล็กๆ

• ห้องอาหารและบาร์ Antito Bangkok

ห้องอาหารและบาร์ที่ออกแบบและตกแต่งอย่างมีสไตล์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาในแนวคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยสีสัน และให้ความรู้สึกแห่งการท่องราตรี บาร์ ที่ถูกตกแต่งสไตล์ผับแห่งนี้ รองรับผู้ใช้บริการ 80-120 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ The Glass House

สำหรับห้องอาหารแห่งนี้ให้บริการอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ รองรับผู้ใช้บริการ 60 ถึง 80 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Swizzles

สำหรับห้องอาหารและบาร์แห่งนี้ถูกออกแบบและตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิคพื้นที่ค่อนข้างเงียบสงบและให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับ 20-30 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Chef Man

พื้นที่ห้องอาหารสำหรับผู้ใช้บริการ 80-100 ท่านแห่งนี้ เป็นอีกโซนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวพร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสหลากหลายเมนูจากฝีมือเชฟที่เก่งและดีที่สุด

• ริมสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำบนชั้น Rooftop สามารถใช้บริการสำหรับ 30-50 ท่าน พร้อมกับการชมวิวพาโนรามาของกรุงเทพมหานคร ที่สุดแสนโรแมนติกในยามค่ำคืน

ประเภทสถานที่: ดาดฟ้า/ระเบียง, ร้านอาหาร, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 390 ห้อง, ฿3,600 – 6,600 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
6
Eastin Grand Hotel Sathorn (โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร)
33/1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1