กรุงเทพมหานคร

The Peninsula Bangkok Hotel (โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ)

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 11
5 พื้นที่ในอาคาร
Sakuntala Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
600 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
440 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
240 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Chintara Room
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Kusuma / Butsaba / Ketsara Rooms
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Jesters Room
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Paribatra Room
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
7 พื้นที่ไม่เหมาะกับค่าตัวแปรนี้
The Gardens
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Lobby Lounge
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
River View Restaurant & Bar
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Thiptara Restaurant
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Mei Jiang Exclusive
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Bar
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pool Side
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,800/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

The Peninsula Bangkok Hotel (โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ)

หากพูดถึงทำเลทองในกรุงเทพ พิกัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา คงเป็นหนึ่งในคำตอบที่หลายคนนึกถึง เพราะนั่นคือ ทำเลที่วิวดีที่สุดของกรุงเทพโดยเฉพาะในยามค่ำคืน ทำให้ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน โรงแรม คอนโด ที่เรียงหน้าแถบริมแม่น้ำเจ้าพระยามีราคาแพงที่สุดก็ว่าได้ และหากพูดถึงโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริการครบวงจร และยืนหนึ่งเรื่องความหรูหรา หลายคนต้องนึกถึง The Peninsula Bangkok Hotel (โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ) เป็นหนึ่งในรายชื่อโรงแรมริมเจ้าพระยาแน่นอน

เรารู้จักชื่อของโรงแรมแห่งนี้และเรียกกันสั้นๆ ว่าเพนนินซูลา ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือ พิกัดอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร และยังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย โดยที่ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนคร คลองต้นสน เขตคลองสาน เรียกว่าใครที่ล่องเรือเจ้าพระยาผ่านไปผ่านมา ต้องเห็น The Peninsula Bangkok Hotel ยืนเด่นตระการอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมให้บริการห้องพักสุดหรู และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ที่สำคัญทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน ซึ่งสถานที่สำคัญต่างๆ จะถูกประดับประดาด้วยแสงไฟยิ่งให้ความรู้สึกสุดโรแมนติก ในส่วนของการเดินทางเราสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้รถไฟฟ้า BTS สถานี สะพานตากสิน หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถใช้ได้หลากหลายช่องทาง

แน่นอนว่าเมื่อเราเข้ามาถึงโรงแรม The Peninsula สิ่งแรกคือบรรยากาศที่ได้สัมผัสจากที่นี่ คือความ เงียบสงบ เรียบง่าย บรรยากาศสบายๆ สายน้ำเย็นๆ ของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ความชุ่มฉ่ำตลอดทางด้านหน้าฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นโซนที่นั่งรับประทานอาหารชมวิว และนอกจากบรรยากาศเหล่านี้แล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ให้บริการโดยทางโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นสนุ๊ก โยคะ สปา และอีกมากมายทั่วทุกพื้นที่ รวมไปถึงบริการห้องอาหารและห้องประชุม พร้อมจัดเลี้ยง อีกด้วย

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม

สำหรับคู่บ่าวสาวหรือท่านใดที่กำลังมองหาห้องประชุมดีๆ เดินทางสะดวก บรรยากาศสุดโรแมน และมาพร้อมกับการบริการเหนือระดับ โรงแรมแห่งนี้ เรียกว่าตอบโจทย์ในด้านนี้โดยเฉพาะห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง สำหรับที่นี่แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ทางโรงแรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการจัดเตรียมห้องประชุมที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและรูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยและตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุด ดังนี้

• The garden

บริเวณสวนทางด้านหน้าของโรงแรมชื่อสวนขนาดใหญ่ สามารถใช้บริการในพื้นที่ได้สูงสุดถึง 300 ท่าน โซนนี้จึงมักจะถูกเลือกใช้สำหรับการจัดงานแต่งงานในสวน รวมถึงพิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ หรือพิธีสวมแหวน

• Sakuntala Ballroom

สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่สุดของทางโรงแรมรองรับผู้ใช้บริการ 240 ถึง 800 โดยที่เราจะสามารถประดับตกแต่งสถานที่ให้เหมาะกับการจัดงานแต่งงานแบบไทย งานแต่งงานแบบตะวัน งานเลี้ยงฉลองมงคลสม รวมถึงการจัดเลี้ยงองค์ งานเลี้ยงสังสรรค์

• Chintara Room

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับผู้ใช้บริการ 40 ถึง 100 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยง ปาร์ตี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงองค์กร งานแต่งงาน

• Kusuma / Butsara / Ketsara Room

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับผู้ใช้บริการ 40 ถึง 100 ท่าน สำหรับห้องนี้ เป็นอีกห้องที่สามารถประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับงานปาร์ตี้ งานเลี้ยงองค์กร งานแต่งงานแบบไทย พิธีสู่ขอ พิธีหมั้น เป็นต้น

• Jesters Room

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับผู้ใช้บริการ 40 ถึง 100 ท่าน สามารถจัดประชุม จัดปาร์ตี้ งานเลี้ยงเกษียณ โดยประดับตกแต่งสถานที่ให้เหมาะกับรูปแบบของงาน

• Paribatra Room

สำหรับห้องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอนรับผู้ใช้บริการในระดับผู้บริหารโดยเฉพาะ รวมไปถึงการประชุมธุรกิจ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวกรุงเทพฯได้แบบพาโนราม รองรับผู้ใช้บริการ 30 ท่าน

• The Lobby

บริเวณ Lobby เป็นพื้นที่เปิดโรงเพดานสูงรองรับผู้ใช้บริการ 30-80 ท่าน สามารถใช้เป็นโซนธุรกิจ ได้อย่างสะดวกสบาย

• River views Restaurant & Bar

พื้นที่ของร้านอาหารและบาร์ริมแม่น้ำ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนั่งพักผ่อนรับประทานอาหาร จิบเครื่องดื่มไปพร้อมกับการชมบรรยากาศในยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยความโรแมนติก

• Thiptara Restaurant

ห้องอาหารอีกโซนที่เป็นพื้นที่เปิด ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถรับประทานอาหาร พร้อมกับการชมวิว รับลมเย็นๆ โดยเฉพาะในยามที่พระอาทิตย์กำลังจะตกไปจนถึงตอนเย็น

• Mei Jiang Exclusive

ห้องอาหารขนาดเล็กรองรับผู้ใช้บริการ 40 ถึง 100 ท่าน สามารถมองไกลได้จนถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเช่นกัน

• The Bar

บาร์เครื่องดื่มที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในโรงแรม เพราะเปิดให้บริการ เพียงแค่ 30 ที่นั่งเท่านั้น

• Pool side

บริเวณริมสระว่ายน้ำ เป็นโซนที่เหมาะสำหรับการจัดปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำ รองรับผู้ใช้บริการ 20-50 ท่าน

ประเภทสถานที่: ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมแม่น้ำ

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 40%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 464 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 300 คน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากสถานที่เท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 370 ห้อง, ราคาเริ่มต้น ฿9,200 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
10
The Peninsula Bangkok Hotel (โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ)
333 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด2