กรุงเทพมหานคร

Millennium Hilton Bangkok (มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
17 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร, 1 พื้นที่ดาดฟ้า/รูฟท็อป และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ThreeSixty Rooftop Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
ดาดฟ้า/รูฟท็อป
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
700 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
700 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Thonburi Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom A
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom B
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom C
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Jasmine Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ganges Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Lotus Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Danube Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Orchid Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Yangtze Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Mississippi Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Amazon Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Thames Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Nile Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Chao Phraya Meeting Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
16 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
16 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Flow Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Beach Pool Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Lantern
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,300/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

โรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯ (Millennium Hilton Bangkok)

โรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาว โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยโรงแรมแห่งนี้มีจุดเด่นตรงทิวทัศน์อันสุดแสนวิเศษของเส้นขอบฟ้าเมืองกรุงเทพ ตัดกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามจนน่าทึ่ง ซึ่งแขกผู้เข้าพักสามารถชมความงามนี้ได้จากทุกห้องที่เข้าพัก โดยโรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯ ถูกออกแบบก่อสร้างให้เป็นตึกขนาด 32 ชั้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งถนนเจริญนคร ติดกับห้าง ICONSIAM เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งรถยนต์ เรือและรถไฟฟ้า

โดยโรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการห้องพักมากถึง 533 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องพักทั้งหมด 7 ประเภทเริ่มต้นด้วยห้อง deluxe room ขนาดกะทัดรัดจนกระทั่งห้อง Royal suit ขนาดใหญ่ โอ่อ่า กว้างขวาง โดยห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งหมดผ่านกระจกขนาดใหญ่ ภายในห้องพักกว้างขวางน่าพักผ่อน มีพื้นที่โซฟานั่งเล่น พร้อมด้วยทีวีขนาดใหญ่ มุมโต๊ะทำงาน มินิบาร์ เครื่องชงกาแฟ Nespresso พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

โรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯ ยังจัดเต็มด้วย facility ที่ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำพร้อมชมวิวเจ้าพระยาได้แบบ 180 องศา พร้อมฟิตเนส สวนหย่อม ห้องอาหาร eforea spa และบริการเรือรับส่งระหว่าง ICOMSIAM และท่าเรือสาทร โรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯจึงเป็นอีกหนึ่งโรงแรม 5 ดาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมสัมผัสวิวสวยงาม บรรยากาศดี ในราคาที่คุ้มค่า จะมา Staycation หรือ Workcation ก็ได้ทั้งคู่

และนอกจากห้องพักสุดผ่อนคลายริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมบริการจากโรงแรมระดับ 5 ดาวแล้ว โรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯ แห่งนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับการนัดพบบุคคลสำคัญ การจัดประชุม งานแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการจัดงานวิวาห์ขนาดใหญ่ ด้วยสถานที่แห่งนี้มีห้องประชุมสำหรับจัดงานให้เลือกมากมายพร้อมทั้งมีพื้นที่กว้างขวาง อีกทั้งมีทีมงานคอยดูแลประสานงานมากประสบการณ์เพื่อให้ทุกงานของคุณถูกจัดออกมาได้ตรงตามความต้องการและสมบรูณ์แบบที่สุด โดยในส่วนการจัดงานวิวาห์ทางโรงแรมมีแพคเกจงานแต่งงานให้เลือกหลากหลายทั้ง Indoor และ Outdoor ในรูปแบบ Western, Thai และ Indian Wedding โดยทุกแพ็คเกจครอบคลุมถึงการประดับตกแต่งสถานที่ เตรียมอุปกรณ์สำคัญในพิธี พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นหากคุณเลือกโรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานคุณจะสามารถมั่นใจได้ว่างานแต่งงานของคุณจะถูกจัดออกมาได้พิเศษและสมบูรณ์ที่สุดด้วยบริการระดับ 5 ดาวจากทีมงานมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลคุณตั้งแต่เริ่มวางแผนจนดำเนินการจบทุกขั้นตอน

สถานที่จัดงานเลี้ยง

โรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Conrad & Hilton ที่รับประกันความเป็นที่หนึ่งในเรื่องการให้บริการและประสบการณ์ในการจัดงานเลี้ยงมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะงานแต่งงานในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบ Western , Thai และ Indian Wedding โดยทางโรงแรมมีสถานที่ให้เลือกจัดงานหลากหลาย อาทิ เช่น

• ห้องประชุม Grand Ballroom เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ของโรงแรม ภายในกว้างขวางโอ่อ่า ตบแต่งหรูหราเหมาะกับการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในรูปแบบการนั่งรับประทานอาหารค่ำ งานเลี้ยงโต๊ะจีนหรืองานเลี้ยงค็อกเทล สามารถรองรับแขกได้มากถึง 700 ท่าน

• ห้องประชุม Thonburi Ballroom เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดพิธีแต่งงานในช่วงเช้า หรืองานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสแบบอบอุ่นสามารถรองรับแขกได้ 300 ท่าน โดยห้องจัดเลี้ยงทุกห้องมีพื้นที่กว้างขวาง มีเวทีสำหรับประกอบพิธีการซึ่งภายในตกแต่งอย่างหรูหร้าด้วยดอกไม้และผ้าม่านที่สวยงาม

• ห้องอาหารและบาร์ Three Sixty Rooftop Bar เป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดงานส่วนตัว กับไพรเวทงานวิวาห์ สารถรองรับแขกได้ 100-120 ท่าน

ซึ่งทุกสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน คู่บ่าวสาวสามารถเลือกตบแต่งในธีมต่างๆได้ตามความต้องการเพียงแจ้งความประสงค์แก่ทีมงาน เพื่อเนรมิตงานแต่งงานที่สุดแสนพิเศษ ควรค่าแก่ความทรงจำ

อาหาร

สำหรับงานเลี้ยงฉลอง ทางโรงแรมมีอาหารสำหรับการจัดงานเลี้ยงทั้งส่วนงานพิธีการในตอนเช้าและงานเลี้ยงฉลองในช่วงเย็น โดยเมนูในตอนเช้าจะเป็นเมนูอาหารว่างและ Free flow Soft Drink ซึ่งรวมอยู่ในแพคเกจงานแต่งงานแบบครบวงจร เริ่มต้นที่ 1,300 บาท/ท่าน โดยทุกเมนูอาหารคู่บ่าวสาวสามารถเลือกได้หลากหลายตามความต้องการ โดยแจ้งเมนูอาหารที่เลือกและรูปแบบการจัดเลี้ยงที่ต้องการกับทางโรงแรม ซึ่งทุกเมนูอาหารโรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพฯ รับประกันในความสด สะอาด ได้มาตรฐานและรสชาติเลิศรสระดับเชฟ จากโรงแรม 5 ดาวชื่อดัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

- ที่จอดรถ

- เวที

- จอโทรทัศน์

- โปรเจคเตอร์

- เครื่องเสียง

- โต๊ะ reception, เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม

- ห้องน้ำ

- สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สปา & ซาวน่า

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, บาร์, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, โรงแรม / รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ดาดฟ้า/ระเบียง

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมแม่น้ำ

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 200 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 140 คน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 533 ห้อง, ฿2,400 – 5,880 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้, งานแต่ง LGBT

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
11
Millennium Hilton Bangkok (มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ)
123 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด2