กรุงเทพมหานคร

Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 8
11 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่ระเบียง และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
800 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
350 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
280 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom Terrace
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
ระเบียง
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pimarnman Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Montathip Room 1& Montathip Room 3
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Guily Bangkok
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Cafe Wolseley Bangkok
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Biscotti Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Shintaro Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Aqua Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Spice Market Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Lobby
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
35 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
Mocha & Muffins
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
The Terrace
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ)

เป็นโรงแรมหรูหราระดับไฮเอนท์ ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดเด่นสำคัญคือโครงสร้างตึกที่ทันสมัย แต่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ ที่เหมาะแก่การพักผ่อน ซึ่งพบเห็นไม่ง่ายนักในเมืองหลวง แค่เพียงก้าวเท้าเข้ามาในบริเวณ Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะแบบไทยและตะวันตกที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ราวกับได้ชื่นชมงานศิลปะชิ้นเอกจากศิลปินหลากหลายแขนง ซึ่งรวบรวมเอาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังได้พบเห็นสวนที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามลงตัว หลายจุดภายในโรงแรม

ให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อนในเมืองที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้ได้อย่างดีทีเดียว นอกจากนี้ Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) ยังเพียบพร้อมด้วยห้องพักที่ โอ่อ่าและทันสมัยถึง 354 ห้อง โดยทางโรงแรมเน้นพื้นที่ห้องขนาดใหญ่และเป็นส่วนตัว เสมือนคุณกำลังพักอยู่ ณ บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ใจกลางเมือง และยังใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถเดินไปยังศูนย์การค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟของกรุงเทพฯ สามารถเดินไปยังศูนย์การค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟของกรุงเทพฯ ที่ห่างออกไปเพียงไม่กี่อึดใจ

และเมื่อผู้เข้าพักเข้ามาเช็กอิน จะได้รับความสะดวกสบาย ไม่ว่าจากรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, บาร์/คาเฟ่, ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงมีสระว่ายน้ำในร่ม, ห้องฟิตเนส, ห้องอบไอน้ำ, สปา, สนามสควอช และอีกหลากหลายมุมสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เช่นนี้แล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไม Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) จึงได้รับความนิยมแบบไม่เสื่อมคลาย

นอกจากนี้ Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานฉลองครั้งสำคัญของคุณ ไม่ว่าจะพิธีสวมแหวน แลกคำสาบาน หรือทำพิธีแต่งงานแบบไทยแท้ ตั้งแต่พิธีเช้า การรดน้ำสังฆ์ ไปจนถึงการจัดดอกไม้ที่น่าทึ่ง และเสียงดนตรีเคล้าบรรยากาศพิเศษ แสดงออกถึงความรักอันเป็นนิรันดร์ ผ่านการวางแผนอย่างมืออาชีพจากทางโรงแรม

Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) ยังมีหลากหลายห้องให้เลือกจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และการจัดประชุมสัมมนา ทั้งห้องขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะงานแต่งงานและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ที่ได้จัดแพ็คเกจงานแต่งงาน ไม่ว่างานเช้า ทั้งชุดพิธีชงชาจีน เพื่อยกน้ำชา หรือพิธีแต่งงานแบบไทย ที่ครบครันทั้งงานจัดพิธีสงฆ์, รดน้ำสังฆ์, พระสงฆ์ไทย 9 รูปทำพิธีให้พรและสวดมนต์, ชุดตักบาตร 9 ชุดในงานมงคลสมรส, ชุดพระพร้อมดอกไม้ประดับ, ชุดพวงมาลัยสำหรับบ่าวสาว, และยังมีงานแต่งงานแบบตะวันตก ที่รวมถึงพิธีสวมแหวน นอกเหนือจากนั้น ยังมีบริการห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างวันตั้งแต่เวลา 5.00 น. - 14.00 น. เค้กแต่งงานห้าชั้นที่ออกแบบตามสั่งได้ พร้อมที่พักหนึ่งคืนในคืนแต่งงาน และอาหารเช้าสำหรับคู่รัก กับอาหารค่ำที่ Shintaro หรือ Biscotti (มูลค่า 2,500 บาท) ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรที่คุณเลือก

ห้องจัดเลี้ยง

Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) จัดแพ็จเกจงานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบ โดยนักออกแบบงานมืออาชีพ เพื่องานแต่งงานในฝันของท่าน โดยสถานที่จัดงาน มีดังนี้

1. ห้องมณฑาทิพย์ เป็นห้องขนาดใหญ่ ที่ประดับด้วยหน้าต่างและเพดานสูง และแสงธรรมชาติ ทำให้ห้องดูโอ่อ่า พร้อมกับประดับด้วยเครื่องเรือนสไตล์ไทยอันงดงาม สร้างความรู้สึกของสถานที่ที่เหมาะสำหรับพิธีหมั้นแบบไทยอย่างสมจริง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ สามารถรองรับแขกได้ 400 ท่าน

2. ระเบียงริมสระน้ำ บรรยากาศแนวเอาท์ดอร์ บรรยากาศสบายๆ รับแสงธรรมชาติ ที่มักจะจัดเป็นพิธีหมั้น แต่งเช้าเลี้ยงเที่ยง หรือจัดงานแต่งงานที่มีแต่แขกคนสนิท เป็นสถานที่จัดงานที่จะทำให้คู่บ่าวสาวและแขกผู้มาร่วมงานได้สัมผัสถึงความอบอุ่น โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับรับแขกสูงสุด 200 ท่าน

3. ห้องพิมานแมน เป็นห้องขนาดกะทัดรัด เหมาะทั้งงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานปาร์ตี้หลังงานเลี้ยงรับรอง พิธีหมั้น หรือพิธีสงฆ์ งานรดน้ำสังข์ โดยให้ความรู้สึกอลังการ และ งดงาม สามารถรองรับแขกได้150 ท่าน

4. ห้องบอลรูม คุมโทนการตกแต่งด้วยการใช้สีทอง เน้นความอบอุ่นแต่ยังคงไว้ซึ่งความเรียบหรูจากแชนเดอร์เลีย ต้อนรับแขกของท่านเข้าสู่ห้องบอลรูมคลาสสิกประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่วาดด้วยมือ พร้อมม่านผ้าไหมไทยแท้ ทั้งยังสามารถรองรับแขกได้ถึง 700 ท่าน

5. ห้องบอลรูม โถงรับรองและระเบียง ห้องนี้ท่านสามารถเนรมิตห้องให้เป็นไปตามธีมต่างๆ แสดงออกถึงวันพิเศษทั่วงานตั้งแต่ข้างนอกมาถึงข้างใน แลกคำสาบานบนระเบียงเขียวชอุ่มล้อมรอบด้วยสระบัว เสิร์ฟค็อกเทลและอาหารมื้อสำคัญบริเวณโถงรับรองอันหรูหรา โดยสามารถรองรับแขกได้ 700 ท่าน

นอกจากจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร ให้คู่รักพร้อมสถานที่ที่ท่านเลือกแล้ว ทาง Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ) มีแพ็คเกจงานแต่งงานพิเศษ Dream Offers เป็น Wedding Packages ราคาตั้งแต่ 99,806 - 233,203 บาท

อาหาร

สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารนั้น ในส่วนของค็อกเทลเริ่มต้นที่คนละ 1,400 บาท อาหารบุฟเฟ่ต์ เริ่มต้นที่คนละ 1,750 บาท และโต๊ะจีน ขั้นต่ำโต๊ะละ 17,500 บาท ทั้งนี้ ยังมีแพคเกจอาหารสำหรับห้องเวดดิ้ง ราคาตั้งแต่ 290,000 – 690,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
  • ที่จอดรถ
  • เวที
  • โปรเจคเตอร์ Presentation
  • หน้าจอโทรทัศน์
  • เครื่องเสียง
  • โต๊ะ, เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม
  • เครื่องปรับอากาศ
  • ห้องน้ำ

ประเภทสถานที่: ดาดฟ้า/ระเบียง, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 400 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 700 คน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 354 ห้อง, ฿7,000 – 25,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
22
Anantara Siam Bangkok Hotel (โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ)
155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1