กรุงเทพมหานคร

The Emerald Hotel Bangkok (โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
13 พื้นที่ในอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
Emeral Grabd Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
1200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
1000 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
600 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
600 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
600 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ballroom II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
600 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
600 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Grand Panorama Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
250 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
250 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Morakot
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
45 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Tabtim
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Petai
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Petchchompoo
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Prakaipetch
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Petchpailin
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ploypailin
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Bussaracum
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Dining Room & bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Pool Side
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,050/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

The Emerald Hotel Bangkok (โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ)

เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ในระดับ 4 ดาว ในย่านถนนรัชดาภิเษก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงง่ายอยู่ใจกลางศูนย์ธุรกิจ สามารถเดินทางเข้าถึงสะดวกได้ทั้งรถยนต์ หรือเลือกเชื่อมต่อตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยการโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) พร้อมการเดินทางไปสนามบินที่ง่ายและสะดวกสบายทั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมืองด้วยการขับรถเพียง 30 นาทีเท่านั้น นอกจากจุดเด่นเรื่องการเดินทางแล้ว โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ ยังเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านรัชดาภิเษกจะคุ้นเคยกับตัวตึกสีอิฐขนาดใหญ่ ตบแต่งในสไตล์หรู เปิดให้บริการห้องพักมากกว่า 605 ห้อง ทั้งห้อง Superior, ห้อง Deluxe, ห้อง Family, ห้อง Executive suit และห้อง Presidential Suit โดยห้องพักทุกห้องที่เปิดให้บริการตบแต่งด้วยสไตล์หรูหราร่วมสมัย โดดเด่นด้วยกระจกมองวิวทุกห้องให้คุณเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุข นอกจากนี้ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ ยังเป็นเลิศในการให้บริการห้องอาหารชื่อดังมากมาย เช่น ห้องอาหาร Yok Chinese Restaurant, ห้องอาหารญี่ปุ่น Daiichi และห้องอาหารสำหรับคนรักไวน์ที่ Wine Ninety Nine

และนอกจากการบริการห้องพักที่หรูหราระดับมาตฐานโรงแรมชื่อดังแล้ว ทางโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ (The Emerald Hotel Bangkok) ยังมีชื่อเสียงในการจัดงานอีเว้นท์ที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร พร้อมทั้งการดูแลจากทีมงานระดับมืออาชีพ โดยทางโรงแรมมีแพคเกจการจัดงานแบบครบวงจร ซึ่งรองรับทั้งการจัดงานแต่งงานแบบไทยและแบบตะวันตก Western Style โดยในแพคเกจนี้ทางโรงแรมจะประดับตกแต่งสถานที่ เตรียมอุปกรณ์สำคัญสำหรับประกอบพิธี ตลอดจนมอบอภินันทนาการสุดพิเศษ คือมอบห้องพักสุดสวีทและอาหารเช้าที่เสิร์ฟถึงเตียงนอนในคืนวันส่งตัว ซึ่งทั้งหมดนี้คือการบริการระดับ 5 ดาวที่ทางแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ (The Emerald Hotel Bangkok) มอบให้กับคู่บ่าวสาวที่เลือกโรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์สุดพิเศษ

ห้องจัดเลี้ยง

โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ (The Emerald Hotel Bangkok) มีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่รองรับการจัดพิธีแต่งงานทั้งงานเช้าและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็น โดยทางโรงแรมจะเนรมิตห้องจัดเลี้ยง Emerall Grand Ballroom ให้เป็นสถานที่แต่งงานสุดพิเศษ โดยห้องจัดเลี้ยงดังกล่าวมีขนาดใหญ่ กว้างขวาง โอ่อ่ารองรับแขกได้มากถึง 1,000 ท่าน สำหรับการจัดงานเลี้ยงแบบ Buffet, Wedding Cocktail หรืองานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน โดยห้องจัดเลี้ยงดังกล่าวถูกออกแบบตกแต่งได้หรูหราด้วยผนังสีขาว โคมไฟคริสตัลขนาดใหญ่จากเพดาน และเวทีประกอบพิธีการอันหรูหรา โอ่อ่า พร้อมด้วยเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบครัน โดยคู่บ่าวสาวสามารถเนรมิตห้องจัดเลี้ยงดังกล่าวนี้เป็นธีมต่างๆได้ตามความต้องการเพียงแจ้งความจำนงแก่ทีมงานของโรงแรม นอกจากนี้คู่บ่าวสาวยังสามารถจัด After Party สุดพิเศษได้ที่ห้องอาหารต่างๆภายในโรงแรม ซึ่งคุณจะได้งานเลี้ยงปารตี้สุดพิเศษกับโรงแรมแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ (The Emerald Hotel Bangkok) ที่มีทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์พร้อมดูแลคู่รักอย่างดีที่สุด

อาหาร

ในส่วนงานเลี้ยงฉลอง คู่บ่าวสาวสามารถเลือกจัดงานเลี้ยงได้หลายรูปแบบทั้งรูปแบบโต๊ะจีน, เมนูอาหารเซ็ต, Buffet Benu และ Wedding Cocktail โดยทางโรงแรมมีเมนูให้เลือก ทั้งอาหารไทย, อาหารจีน, Western set menu, และอีกมากมาย ซึ่งเมนูอาหารทั้งหมดปรุงด้วยวัตถุดิบที่สดสะอาด จากฝีมือเชพคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรงชั้นนำระดับโลก

สิ่งอำนวยความสะดวก

- อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

- ที่จอดรถ

- เวที

- โปรเจคเตอร์

- จอโทรทัศน์

- เครื่องเสียง

- โต๊ะ,เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม

- เครื่องปรับอากาศ

- ห้องน้ำ

- ห้องซาวน่า สปา

- สระว่ายน้ำ

- ห้องอาหาร บาร์

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, บาร์, โรงแรม / รีสอร์ท, ร้านอาหาร

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 60 คน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 600 ห้อง, ราคาเริ่มต้น ฿4,700 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
10
The Emerald Hotel Bangkok (โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ)
99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ