กรุงเทพมหานคร

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside (โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 10
9 พื้นที่ในอาคาร, 2 พื้นที่นอกอาคาร, 1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร และ 3 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
พื้นที่จัดงานริมแม่นำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ ​The Terrace@72
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Sala Thai Pool Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Thai Pavilion Lobby Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Coconut Terrace
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Ah Yat Abalone Forum Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
130 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
110 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Illuminous Bar & Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Dessert Dreams Bakery
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม GRAND BALLROOMS
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
1000 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
1000 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
800 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม MENAM SEMINAR & CONVENTION HALL
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
600 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
600 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
500 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Four Rivers Function Rooms
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
90 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
90 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม River View Rooms
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Charoenkrung Board Rooms
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Krungthep Board Rooms
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
35 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
35 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside (โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า)

หากถามสาว ๆ ว่าอยากจัดงานแต่งงานที่ไหน เชื่อว่าหนึ่งในคำตอบต้องมีโรงแรมริมน้ำเจ้าพระยา เพราะแค่นึกภาพตัวเองในชุดเจ้าสาวแล้วมีฉากหลังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและวิวเมืองกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน หลายคนคงอยากแต่งงานแล้ว แต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่มีชื่อโรงแรมริมน้ำในใจแนะนำ Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside หรือโรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า โรงแรมริมน้ำชื่อดังย่านถนนเจริญกรุง

จุดเด่น Ramada Plaza Bangkok Menam Riversid นอกจากความสวยงามและความพร้อมของสถานที่แล้ว ยังตอบโจทย์เรื่องการเดินทาง เนื่องจากสามารถเดินทางมายังโรงแรมได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี และสะพานตากสินที่อยู่ห่างเพียง 1.5 กิโลเมตร แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากลองนั่งเรือเล่นชมวิวก็สามารถนั่งเรือด่วนมาลงที่ท่าน้ำหน้าโรงแรมได้เลย อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวดังของกรุงเทพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอเชียทีค วัดอรุณ วัดโพธิ์ วัดพระแก้ว และมาบุญครอง เพราะฉะนั้นถ้าเลือก Ramada Plaza Bangkok Menam Riversid รับประกันเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าแขกจะเบื่อแน่นอน

สถานที่จัดงาน

โรมแรม Ramada Plaza Bangkok Menam Riversid Ramada นอกจากจะมีบริการห้องพักแล้ว ยังมีบริการสถานที่จัดงานแต่งงาน สถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกโอกาส และห้องประชุมสัมมนา สำหรับสถานที่จัดงานมีให้เลือกดังนี้

- พื้นที่จัดงานริมแม่น้ำ ส่วนพื้นที่จัดเลี้ยงภายนอกอาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะสำหรับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็น งานอีเว้นท์ หรืองานเลี้ยงที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก เพราะโซนนี้สามารถรองรับคนได้ 120 คน

- ห้องอาหารและบาร์ The Terrace@72 ส่วนพื้นที่จัดเลี้ยงภายในและภายนอกอาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีแขกร่วมงานหลายช่วงวัย เพราะสามารถแบ่งโซนแขกได้ง่าย โดยสามารถจัดแขกสูงอายุไว้ในโซนด้านในเพื่อความสะดวกในการตักอาหาร และจัดให้กลุ่มคนอายุน้อยที่ชอบถ่ายภาพอยู่โซนด้านนอก สำหรับส่วนนี้สามารถรองรับคนได้ 200 คน

- ห้องอาหารและบาร์ Sala Thai Pool Bar ส่วนพื้นที่จัดเลี้ยงริมสระน้ำรองรับได้ 60 คน เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงภายในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน อย่างงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงาน งานหมั้น ปาร์ตี้สละโสด และปาร์ตี้วันเกิด

- ห้องอาหารและบาร์ Coconut Terrace ส่วนพื้นที่จัดงานริมสระน้ำเหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงภายในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเช่นเดียวกัน แต่สามารถรองรับได้มากกว่าสูงสุดที่ 100 คน

- ห้องอาหารและบาร์ Thai Pavilion Lobby Lounge ส่วนห้องอาหารภายในอาคารตกแต่งสไตล์โมเดิร์นรองรับได้ 80 คน เหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นที่ฉลองหลังพิธีหมั้น พิธีสู่ขอ และปาร์ตี้ทุกรูปแบบ

- ห้องอาหารและบาร์ Ah Yat Abalone Forum Restaurant ส่วนห้องอาหารภายในอาคารตกแต่งสไตล์จีนรองรับได้ 130 คน เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฉลองงานหมั้น พิธีสู่ขอ และงานเลี้ยงสไตล์จีนทุกโอกาส

- ห้องอาหารและบาร์ Illuminous Bar & Lounge ส่วนห้องอาหารกลางแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยารองรับได้ 40 คน เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ค็อกเทลในทุกโอกาส

- ห้องอาหารและบาร์ Dessert Dreams Bakery ส่วนห้องอาหารภายในอาคารที่มีขนมหวานและเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟ จึงเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่จัดปาร์ตี้เล็ก ๆ ในกลุ่มเพื่อน สามารถรองรับได้ 30 คน

- ริมสระว่ายน้ำ โซนพื้นที่จัดเลี้ยงกลางแจ้งริมสระว่ายน้ำรองรับได้ 100 คน เหมาะสำหรับใช้จัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ปาร์ตี้สละโสด และงานเลี้ยงทุกโอกาส

- ห้องประชุม GRAND BALLROOMS ส่วนพื้นที่จัดงานภายในอาคาร ห้อง BALLROOMS ขนาดใหญ่ที่รองรับได้มากถึง 1,000 คน เหมาะสำหรับจัดพิธีงานแต่งงานแบบไทย งานแต่งงานแบบตะวันตก พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ ตั้งขบวนขันหมาก งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส และงานประชุมสัมมนาที่มีผู้ร่วมเป็นจำนวนมาก

- ห้องประชุม MENAM SEMINAR & CONVENTION HALL ส่วนพื้นที่จัดงานภายในอาคาร ห้อง BALLROOMS ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับจัดพิธีงานแต่งงานครบทุกขั้นตอนและงานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เช่นกัน แต่จะรองรับได้น้อยกว่าสูงสุดที่ 600 คน

- ห้องประชุม Four Rivers Function, Rooms, River View Room, Charoenkrung Board Rooms และ Krungthep Board Rooms ส่วนพื้นที่จัดประชุมภายในอาคาร เหมาะสำหรับใช้ประชุมสัมมนาหรือจัดงานอีเว้นท์ เนื่องจากทางโรงแรมได้จัดเตรียมโปรเจคเตอร์พร้อมให้บริการ แต่ถ้าอยากจัดงานแต่งงานก็สามารถใช้ในส่วนของการจัดพิธีเช้า พิธีหมั้น หรือพิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ได้เช่นกัน

ประเภทสถานที่: ดาดฟ้า/ระเบียง, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมแม่น้ำ

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 200 คน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 525 ห้อง, ฿3,500 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
9
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside (โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า)
2074 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ