กรุงเทพมหานคร

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse (โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
11 พื้นที่ในอาคาร, 1 พื้นที่นอกอาคาร, 1 พื้นที่ดาดฟ้า/รูฟท็อป และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ห้องอาหารและบาร์ Yao Rooftop Bar & Restaurant
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
ดาดฟ้า/รูฟท็อป
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามหญ้า
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Praya Kitchen
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ The Lobby Lounge
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม The Surawongse Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
600 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
600 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
250 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม The Silom Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ma-Muang Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Dok-Keaw Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ma-Kham Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Noi-Na Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Ka-Noon Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Chom-Poo Room
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
12 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
10 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
8 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องของเล่น Kids Club
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
15 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
10 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
8 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,200/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,750/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Bangkok Marriott Hotel the Surawongse (โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์)

สถานที่จัดงานแต่งงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรักจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยทางโรงแรมมีห้องและสถานที่จัดงานแต่งงานให้เลือกเป็นจำนวนมากและสไตล์แต่ละห้องมีความแตกต่างกันออกไปตามดีไซน์การออกแบบ จะมีทั้งพื้นที่ภายในอาคารและพื้นที่ดาดฟ้าของอาคาร รวมทั้งพื้นที่ภายนอกอาคารก็มีให้เลือกหลากหลายสถานที่ดีไซน์การออกแบบ ไปทางแนวตะวันตก ที่เน้นความหรูหราดูแพงและมีสไตล์ที่เรียบหรูทันสมัยซึ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่มีการรองรับแขกผู้เข้าร่วมได้ตามจำนวนของขนาดห้องไม่ว่าจะเป็นขนาด 30 - 120 ท่านหรือจะเป็นขนาดใหญ่ 600 ท่านทางโรงแรมก็มีเพียงพอที่จะรองรับซึ่งเหมาะสำหรับงานแต่งงานและวันพิเศษของใครหลายๆ คนที่เลือกสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการจัดงานแต่งงาน

ทั้งนี้โรงแรมยังมีบริการอาหารที่ให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเลือกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารไทย โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ และ ค็อกเทล อีกทั้งยังมี organizer ที่สามารถช่วยจัดงานแต่งงานของทุกท่านแบบครบวงจร พร้อมทั้งมีห้องรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานหากไม่สามารถเดินทางกลับได้ซึ่งภายในโรงแรมจะมีห้องทั้งหมด 300 ห้องราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,500 บาท สำหรับเตียงคู่และ Standard คุณสมบัติพิเศษของแต่ละห้องก็จะมีเครื่องดนตรี พื้นที่ต้อนรับระบบ Wifi หรืออินเทอร์เน็ตมีเวทีให้บ่าวสาวขึ้นไปขอบคุณแขก และมีจอโปรเจคเตอร์ที่คอยฉายภาพวีดีโอหรือกิจกรรมสำคัญที่ต้องการให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกัน อีกทั้งยังมีบริการห้องน้ำที่ครบวงจรสามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง 600 ท่านกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นจุดเด่นของโรงแรมจึงทำให้โรงแรมขึ้นเป็นลำดับต้นๆของสถานที่จัดงานแต่งงานที่ขึ้น ชื่อในกรุงเทพฯ

สถานที่จัดเลี้ยง

Bangkok Marriott Hotel the Surawongse สถานที่รูปแบบพื้นที่ในการจัดเลี้ยงให้เลือกมากมายหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและขนาดงานที่เรารับเชิญแขกมาร่วมในงานนั่นเองซึ่งทุกคนไปรู้จักกับรายละเอียดและความเหมาะสมที่จะใช้พื้นที่ในการจัดงานแต่งงานไปดูกันเลย

1. The Surawongse Ballroom เป็นพื้นที่ภายในอาคารที่มีดีไซน์การออกแบบที่หรูหราดูแพงพร้อมกับสไตล์การตกแต่งแบบตะวันตกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 600 ท่านหมออย่างมากที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการฉลองพิธีมงคลสมรสหรืองานมงคลสมรสในช่วงเย็นสามารถรองรับแขกได้เป็นจำนวนมาก

2. The Surawongse Rooftop เป็นพื้นที่บริเวณดาดฟ้า ทำให้ได้บรรยากาศความเป็นธรรมชาติสูงพื้น ตรงบริเวณงานจะทำด้วยหญ้าเทียมและบริเวณโดยรอบจะปลูกพืชไม้ตกแต่งให้บรรยากาศความเป็นธรรมชาติสูงมากอย่างยิ่งสำหรับงานแต่งในช่วงเช้าหรือพิธีงานเช้าทั้งพิธีหมั้นและพิธีรดน้ำสังข์สามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 270 ท่าน

3. The Silom Room เป็นพื้นที่ภายในอาคารที่มีการตกแต่งหรูหราเป็นอย่างมากหลอดไฟและผนังห้องมีความโดดเด่นซึ่งสามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 120 ท่านเหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแต่งงานเช่นพิธีแรกคำสาบานหรือพิธีสวมแหวน

4. Ma-Kham Room เป็นพื้นที่บริเวณภายในตัวอาคารที่มีดีไซน์การออกแบบเรียบหรูและดูแพงสไตล์การตกแต่งแบบตะวันตกทั้งโต๊ะเก้าอี้หลอดไฟและจอโปรเจคเตอร์หมอเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 80 ท่าน

5. The Garden at Surawongse เป็นพื้นที่บริเวณภายนอกอาคารที่เราสามารถมองเห็นระเบียงของอาคารและมองไปบริเวณโดยรอบที่ตกแต่งด้วยพืชพรรณไม้ตกแต่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแต่งงานตอนเช้าพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำสังข์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 80 ท่าน

6. Dok-Keaw Room เป็นพื้นที่บริเวณภายในอาคารที่มีขนาดเล็กก็สามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้เพียง 60 ท่านจึงเหมาะสำหรับเป็นพิธีหมั้นที่เชิญเพียงคนในครอบครัวและญาติสนิทเท่านั้น

7. Noi-Na Room เป็นพื้นที่บริเวณภายในอาคารที่มีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่อยู่มุมห้องพร้อมทั้งหลอดไฟที่มีสไตล์การตกแต่งไม่เหมือนใครเหมาะเป็นอย่างยิ่งในพิธีสวมแหวนและพิธีแลกคำสาบานทางด้านตะวันตก

8. Ma-Muang Room เป็นพื้นที่บริเวณภายในอาคารที่เป็นห้องกระจกโปร่งแสงและสามารถมองเห็นภายนอกได้บรรจุแขกผู้เข้าร่วมงานได้เพียงแค่ 30 ท่านจึงเหมาะเป็นเพียงพื้นที่ในการฉลองงานเลี้ยงเล็ก ๆ สำหรับครอบครัว

9. Ka-Noon Room เป็นพื้นที่บริเวณภายในอาคารที่มีดีไซน์เรียบหรูและดูแพงเป็นอย่างมากทั้งโต๊ะเก้าอี้และหลอดไฟอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดพิธีหมั้นภายในครอบครัวและญาติพี่น้องฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเพราะพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้เพียงแค่ 30 ท่าน

10. Chom-Poo Room เป็นพื้นที่บริเวณภายในอาคารที่มีบาร์อาหารอยู่ตรงกลางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแต่งงานและมีการบริการอาหารอย่างรวดเร็วและทันใจสามารถรองรับแขกผู้เข้าร่วมงานได้เพียงแค่ 30 ท่าน

อาหาร

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse มีมากมายหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกการพร้อมทั้งทีมงานคุณภาพที่ บริการลูกค้าและผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีโดยอาหารของเราจะแบ่งเป็นหลากหลายประเภทได้แก่ บุฟเฟ่ต์อาหารไทย โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และค็อกเทล

ประเภทสถานที่: ดาดฟ้า/ระเบียง, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 200 คัน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 300 ห้อง, ฿6,500 – 18,500 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
7
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse (โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์)
262 ซอยสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500, กรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ