กรุงเทพมหานคร

Avani+ Riverside Bangkok Hotel (โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
19 พื้นที่ในอาคาร, 2 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
ห้องประชุม Grand Riverside Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
1200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
1200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
1000 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Pre Function Area Ozone
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
400 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
400 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
350 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Moon
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
250 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Lunar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
250 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Galaxy
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
250 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Galaxy I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
120 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Galaxy II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
120 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Wind
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Sky
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Air
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Breeze
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหาร SEEN RESTAURANT & BAR
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ SPICE & BARLEY
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ SKYLINE
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ BENIHANA
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
50 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Mocha & Muffins
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาร์ LONG BAR
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ THE PANTRY
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
15 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
12 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารบนเรือ MANOHRA CRUISES
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
15 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
12 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ LOST & FOUND
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ TRADER VIC’S BANGKOK
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,350/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿17,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Avani+ Riverside Bangkok Hotel (โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ)

ถนนเจริญนคร คือถนนสายเก่าแก่ของมหานครอันเต็มไปด้วยรื่องราวมากมายที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือวัดวาอารมต่างๆ แถบนี้จึงมีผู้คนค่อนข้างเนืองแน่นอยู่เนืองๆ และแน่นอนว่า โรงแรมมากมายต่างเปิดให้บริการที่พัก ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน ซึ่งนับว่าเป็นบริการที่สำคัญของทุกโรงแรมก็ว่าได้ และ Avani+ Riverside Bangkok Hotel (โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ) อีกหนึ่งโรงแรมที่น่าสนใจที่ใครก็ตามซึ่งกำลังมองหาสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงาน หรือกำลังต้องการห้องจัดเลี้ยง ไม่ควรพลาด

Avani+ Riverside Bangkok Hotel (โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ) ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ตรงข้ามเอเชียทีคใกล้กับสะพานกรุงเทพ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อฝั่งธนบุรี ได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้การเดินทางค่อนข้างสะดวก นอกจากนี้แล้ว ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, พระบรมมหาราชวัง, วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ และอีกมากมาย ในบรรยากาศริมเจ้าพระยาเช่นนี้สำหรับการเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานแล้ว นับว่าเป็นที่ที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ และความโรแมนติกขั้นสุด เพราะเราสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะสวยงามมากๆ จนลือชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน

การจัดงานแต่งงานในห้องจัดเลี้ยงสุดหรู ของโรงแรมที่ออกแบบและตกแต่งได้อย่างหลากหลายสไตล์ ความทันสมัยทำให้ที่นี่มอบความรู้สึกหรูหราให้ผู้มาเยือนได้ตั้งแต่สัมผัสแรกสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาว Lobby กว้างขวางและโล่งโปร่งสบาย ไปจนถึงห้องพักซึ่งมีห้องสวีทให้เลือกมากถึง 250 ห้อง กับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทุกท่านจะมองเห็นได้กว้างไกลสุดสายตา สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สุดในมหานคร ส่วนทัศนียภาพโดยรอบนั้นแทบไม่ต้องพูดถึง เพราะที่นี่จัดสวนได้อย่างร่มรื่น เขียวขจีไปทั่วบริเวณ และหากใครที่ไม่อยากออกไปไหนก็สามารถ Shopping ได้ภายในตัวโรงแรมเนื่องจากด้านล่าง คือริเวอร์ไซด์พลาซ่า ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งย่อมๆ หรือจะเรียกว่าเป็น Shopping Mall ของโรงแรมโดยจะมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขาย เจ้าของเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนของฝากอีกมากมายอย่างครบครัน

อีกโซนที่น่ารักและเป็นสีสันของที่นี่ก็คือบริเวณล็อบบี้ ที่ถูกจัดวางไว้บนชั้น 11 ทำให้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา อีกทั้งยังมีที่นั่งให้พักผ่อนหย่อนใจได้ตามสะดวก และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ห้องจัดเลี้ยง และห้องประชุม ที่มีให้เลือกใช้ สำหรับงานต่างๆ มากถึง 11 ห้อง นั่นเอง

ห้องประชุมและสถานที่จัดงานแต่งงาน

สำหรับ Avani+ Riverside Bangkok Hotel (โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ) แล้ว การบริการห้องจัดเลี้ยงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทางโรงแรมให้ความสำคัญและพิถีพิถันในการออกแบบตกแต่งรวมถึงการประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงานทุกงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้บรรยากาศตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม มักจะถูกจองเต็มเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤกษ์งามยามดีที่เหมาะสำหรับจัดงานมงคลอย่างงานแต่งงาน เป็นต้น โดยห้องประชุมหรือห้องจัดเลี้ยงที่อวานีพลัส ริเวอร์ไซต์ มีดังนี้

• Grand Riverside Ballroom

ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมซึ่งมีความจุมากถึง 1,200 คน เป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุด เหมาะกับการจัดงานแต่งงานแบบตะวันตก งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส พร้อมสัมผัสความหรูหราในบรรยากาศสุดโรแมนติก

• Pre Function Area Ozone

ห้องประชุมที่สามารถจัดงานเลี้ยงและจัดสัมมนาได้อย่างลงตัว ด้วยรูปแบบของห้องที่มีความเหมาะสมกับทุกรูปแบบ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งงานแต่งงาน งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ความจุมากถึง 400 คน

• Moon

ห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง ความจุ 300 คน เหมาะสำหรับจัดงานแต่งงานแบบตะวันตก งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงเกษียณ งานเลี้ยงองค์กร

• Lunar

ห้องประชุมขนาดกลาง เป็นอีกห้องที่เหมาะสำหรับจัดงานแต่งงานแบบตะวันตก งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงเกษียณ งานเลี้ยงองค์กร ความจุ 300 คน

• Galaxy

ห้องประชุมที่เหมาะสำหรับจัดสัมมนา จัดประชุม และจัดงานเลี้ยงองค์กร แต่ยังสามารถประดับตกแต่งสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงานแบบไทย งานแต่งงานแบบตะวันตก และงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ด้วยความจุ 300 คน

• Galaxy I

ห้องประชุมขนาดย่อม สำหรับจัดประชุม จัดสัมมนา ความจุ 150 คน

• Galaxy II

ห้องประชุมขนาดย่อม สำหรับจัดประชุม จัดสัมมนา ความจุ 150 คน

• Wind

ห้องประชุมขนาดความจุ 100 คน เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงองค์กร จัดสัมมนา และจัดงานแต่งงานแบบไทย พิธีหมั้น พิธีสู่ขอ

• Sky

ห้องประชุมขนาดความจุ 100 คน เหมาะสำหรับจัดเลี้ยงองค์กร จัดสัมมนา และจัดงานแต่งงานแบบไทย พิธีหมั้น พิธีสู่ขอ

• Air

ห้องประชุมขนาดความจุ 60 คน เหมาะสำหรับจัดประชุม จัดสัมมนา ขนาดเล็ก

• Breeze

ห้องประชุมที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดประชุมผู้นำองค์กร หรือประชุมผู้บริหารโดยเฉพาะ ความจุ 30 คน

• Seen Restaurant & Bar

ห้องอาหารและบาร์ วิวพาโนราม่าซึ่งจะมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาและวิวเมืองอย่างกว้างไกล รองรับผู้ใช้บริการ 150 คน

• Spice & Barley

ร้านอาหารพรร้อมเสิร์ฟรสชาติที่หลากหลายในบรรยากาศเมดิเตร์เรเนียน สำหรับผู้ใช้บริการ 100 คน

• Skyline

ห้องอาหารและบาร์ซึ่งมีพื้นที่ให้บรการสองส่วน คือภายในและภายนอกตัวอาคาร กับวิวยามเย็นที่จะได้สัมผัสกับความสวยงามของเมืองกรุงได้อย่างเต็มตา

• Benhana

ห้องอาหารที่เสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้น พร้อมรังสรรค์ความอร่อยคำต่อคำ อีกอรรถรสที่หลายคนชื่นชอบ

• Moche & Muffins

ห้องอาหารเล็กสไตล์คาเฟ่ต์สำหรับนั่งเล่นกินขนมจิบชาที่สายหวานไม่ควรพลาด

• Long Bar

ร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็กที่เน้นความเป็นส่วนตัว สำหรับ 40 คน

• The Pantry

ห้องอาหารและบาร์กับเมนูของหวานที่หลากหลายบนพื้นที่ห้องเล็กๆ สำหรับ 20 คน

• ห้องอาหารบนเรือ Manohra Cruises

ห้องอาหารบนเรือที่ไม่เพียงเสิร์ฟรสชาติอันเลิศล้ำเท่านั้น แต่ยังพร้อมเสิร์ฟวิวสวยๆ และความเป็นส่วนตัว เนื่องจากรองรับผู้ใช้บริการเพียง 15 คนเท่านั้น เหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงวันเกิด ปาร์ตี้

• ห้องอาหารและบาร์ Lost & Found

ห้องอาหารที่เหมาะสำหรับจัดปาร์ตี้ งานเลี้ยงวันเกิด บนพื้นที่ความเป็นส่วนตัว สำหรับ 60 คน

• ห้องอาหารและบาร์ Trader VIC’s Bangkok

ห้องอาหารบรรยากาศสุดอบอุ่นแบบครอบครัว รองรับผู้ใช้บริการ 100 คน

• ริมสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำพร้อมวิวพาโนราม่า ริมสระกว้างขวาง กับการนั่งชมวิวเมือง และวิวแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับผู้ใช้บริการ 60 คน

ประเภทสถานที่: บาร์, ร้านอาหาร, สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมแม่น้ำ

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 30%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 120 คน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 250 ห้อง, ฿4,200 – 10,300 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
9
Avani+ Riverside Bangkok Hotel (โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ)
257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600, กรุงเทพมหานคร
แสดงบนแผนที่
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด2