เชียงใหม่
Oriental Jewelry & Gold
แสดงข้อมูลติดต่อ