เชียงใหม่

Lotus Hotel Pang Suan Kaew (โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว)

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ปาร์ตี้
14 พื้นที่ในอาคาร
ห้องบ้านล้านตอง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
2000 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
1500 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
600 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องสันพระเนตร
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
800 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
550 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
220 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องป่าสักหลวง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
800 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
550 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
220 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องบ้านพันตน
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
150 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องป่าสักน้อย
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องสันป่าเลียง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
70 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องบ้านแสนตอง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องห้วยน้ำขาว
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องห้วยส้มป่อย
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องสันป่าตอง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องสันป่าตึง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
50 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องสันป่าซาง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
15 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องห้วยน้ำริน
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องห้วยน้ำดัง
เหมาะสำหรับคุณ
การประชุม/สัมมนา/เวิร์คช้อป
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหาร
ไม่ได้
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿929/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿929/คน
คุณสมบัติพิเศษ

- ราคาแพ็คเกจงานเช้า 92,900 บาท

- ราคาแพ็คเกจงานเย็น 92,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว (Lotus Hotel Pang Suan Kaew)

ถือเป็นโรงแรมชั้นนำในเรื่องห้องพักและการจัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้แหล่งชอปปิ้งย่านนิมมานเหมินทร์และสถานที่สำคัญต่าง ๆ มีห้องพักถึง 420 ห้อง โดยทุกห้องตกแต่งในสไตล์ล้านนาร่วมสมัย สามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างของภูเขาและบรรยากาศตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารรูปแบบต่าง ๆ ล็อบบี้บาร์ สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก ฟิตเนส นวดแผนโบราณ รูมเซอร์วิส ลานจอดรถทั้งกลางแจ้งและในร่ม ฯลฯ อีกทั้งยังมีทางเชื่อมต่อโดยตรงไปยัง กาดสวนแก้ว ศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วยังเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานประชุมและงานเลี้ยงยอดนิยมของเมืองเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม สัมมนา งานวันเกิด งานพรอม งานฉลองวันรับปริญญา งานกาล่า ปาร์ตี้สละโสด งานหมั้น งานแต่งพิธี งาน พิธีฉลองมงคลสมรส หรืองานเลี้ยงส่วนตัวอื่น ๆ ก็มีห้องประชุม/สัมมนา-จัดเลี้ยงหลากหลายรูปแบบและขนาดให้เลือก พร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพทางด้านการจัดประชุมและจัดเลี้ยงคอยดูแลในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะงานแต่งงานที่มีแพ็คเกจงานแต่งงานครบวงจรหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานเล็ก ๆ แสนอบอุ่นไปจนถึงงานใหญ่อลังการดาวล้านดวงให้คู่รักได้เลือกใช้บริการ

แพ็คเกจงานแต่งงานจะคำนึงถึงความต้องการของว่าที่บ่าวสาวเป็นหลัก ไม่ว่าจะงานพิธีหมั้น พิธีเช้าแบบไทย งานแต่งแบบล้านนา งานยกน้ำชาแบบจีน งานแต่งแบบคริสต์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส หรืออาฟเตอร์ปาร์ตี้ ทีมงานเวดดิ้งแพลนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ของทางโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วก็พร้อมตอบทุกโจทย์ของว่าที่บ่าวสาว โดยจะดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มวางแผนจนจบงานวิวาห์ พร้อมทั้งเตรียมงานและคอยคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย เพื่อให้งานแต่งงานออกมาโดดเด่น สวยงาม และโรแมนติกตรงตามคอนเซ็ปต์เป็นที่ตราตรึงใจสมกับเป็นวันสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต

ห้องจัดเลี้ยง

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว มีห้องประชุม/สัมมนา - จัดเลี้ยงตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงห้องขนาดใหญ่ ทั้งหมด 23 ห้อง สามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่ 20-2,000 ท่าน (ค็อกเทล) แต่ละห้องออกแบบแตกต่างกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ เน้นโทนอบอุ่นที่เข้าได้กับธีมงานแต่งงานทุกรูปแบบ ซึ่งทางโรงแรมจะแนะนำห้องจัดเลี้ยงแต่ละห้องให้เหมาะกับจำนวนแขกของบ่าวสาวแต่ละคู่ เช่น งานพิธีเช้าหรืองานฉลองมงคลสมรสขนาดเล็กที่มีแขกไม่มาก ก็มีห้องบ้านแสนตอง สามารถรองรับแขกได้ 260 ท่าน (บุฟเฟ่ต์) และห้องบ้านพันตน สามารถรองรับแขกได้ 150 ท่าน (บุฟเฟ่ต์) สำหรับงานขนาดกลาง ๆ กำลังพอดีก็มีอย่างห้องป่าสักหลวงและห้องสันพระเนตร สามารถรับรองแขกได้ 550 ท่าน (บุฟเฟ่ต์) ส่วนคู่ไหนต้องการจัดงานใหญ่หรูหราอลังการมีห้องบ้านล้านตอง สามารถรับรองแขกได้ 1,500 ท่าน (บุฟเฟ่ต์)

อาหาร

รูปแบบของอาหารสำหรับงานจัดเลี้ยงมีให้เลือกทั้งโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ และค็อกเทล มีทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารนานาชาติ ของหวาน และเครื่องดื่ม คัดสรรวัตถุดิบและปรุงแต่งโดยเชฟมืออาชีพของทางโรงแรมซึ่งมีชื่อเสียงการันตีทั้งด้านความอร่อยและคุณภาพ โดยเชฟและทีมบริกรของทางโรงแรมจะคอยดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
  • ที่จอดรถ
  • เวที
  • โปรเจคเตอร์
  • เครื่องเสียง
  • โต๊ะ,เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม
  • เครื่องปรับอากาศ
  • ห้องน้ำ

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในตัวเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 400 คัน

กฎการตกแต่ง: ช่างตกแต่งจากข้างนอกเท่านั้น

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ดีเจ, ดนตรีสด

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 430 ห้อง, ฿2,650 – 5,700 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
ไม่มีดีเจให้บริการจากสถานที่จัดงาน
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
39
Lotus Hotel Pang Suan Kaew (โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว)
21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200, เชียงใหม่
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ