เชียงใหม่

Arts and Cultural Centre, Payap University (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน เชียงใหม่

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 5
10 พื้นที่ในอาคาร และ 1 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
โบสถ์ Henry Luce Chappel
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
300 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
300 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม E.C.Cort
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
516 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
516 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม เลวีนิติ
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
500 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
500 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
400 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
400 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
300 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
250 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
250 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
200 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
215 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
215 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
180 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม ศรีวิไล-ทองม้วน
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
150 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
160 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
110 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
110 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
90 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
105 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
105 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม SR207
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿400/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿400/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Arts and Cultural Centre, Payap University (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ)

สถานที่ซึ่งได้กลายเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากความตั้งใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักอีกประการของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จนกระทั่งได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขึ้นมาและมีการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเปิดใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2537 และได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพในภายหลัง เหนือสิ่งอื่นใด ตัวอาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์และมีความโดดเด่นนอกจากจะเป็นสถานที่เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม แล้วยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย งานประชุมสัมมนา การเสวนาหรือจัดอบรม รวมไปถึงใช้เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีต่าง ๆ อีกทั้งปัจจุบันยังกลายเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย

รูปแบบของตัวอาคารปลูกสร้างในสไตล์ล้านนาร่วมสมัยให้ความรู้สึกเหมือนย้อนอดีต ไปในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและศิลปะอันงดงามตัวอาคารสไตล์เรือนไทยทางด้านล่างยกสูงประดับด้วยต้นเสาต้นใหญ่พื้นที่โล่งโปร่งร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่ยืนให้ร่มเงาโดยรอบบริเวณ

เป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบ แต่ทันทีที่มีงานพิธีงานสำคัญต่าง ๆ ทั่วทั้งบริเวณกลับมีความครึกครื้น มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้ทั้งผู้จัดงานและแขกเหรื่อ โดยเฉพาะการจัดงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดงานแต่งงานหรือพิธีมงคลสมรสเย็น การจัดงานแต่งงานพิธีเช้าหรือพิธีหมั้นในรูปแบบของไทย ชุดไทยของบ่าวสาวคือความเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสถานที่แห่งนี้ จึงนิยมจัดพิธีดังกล่าว ภายในตัวอาคารเรือนไม้ ซึ่งชั้นบนนั้นโล่งโปร่งสบาย ภายใต้ความร่มรื่นของหลังคาหน้าจั่วทรงไทย ให้ความรู้สึกถึงวัฒนธรรมล้านนาได้เป็นอย่างดี

สถานที่จัดงานแต่งงาน

สถานที่จัดงานแต่งงานสำหรับที่นี่ แม้จะไม่ใช่โรงแรมหรูหราใหญ่โตเหมือนโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมยอดนิยมอื่น ๆ แต่ก็ถือได้ว่า บรรยากาศและความสวยงามของสถานที่ให้ความรู้สึกโรแมนติกผสมกับความคลาสสิคได้ไหมน้อย โดยรูปแบบการจัดพิธีหมั้น ที่มีความเหมาะกับสถานที่เรือนไทย การจัดงานแต่งงานพิธีเช้าการรดน้ำสังข์ ก็เป็นอีกหนึ่งความนิยมของคู่บ่าวสาว ซึ่งเราสามารถใช้เรือนไทยเป็นสถานที่สำหรับงานดังกล่าวได้อีกเช่นกัน

ส่วนงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสเย็น ส่วนใหญ่จะเน้นการจัดเลี้ยงสไตล์ฝรั่ง บริเวณสวนด้านนอก ซึ่งโล่งโปร่งสบายและอากาศถ่ายเทดีในยามค่ำคืนใต้แสงจันทร์อันแสนจะโรแมนติกกับความเปรมปรีดิ์ ของคู่บ่าวสาวและแขกผู้มาแสดงความยินดี เรียกว่าไม่ว่าจะพิธีไหน ๆ ก็ชื่นมื่นไปถ้วนหน้า

นอกจากสถานที่จะค่อนข้างพร้อมสำหรับการจัดงานแต่งงาน ที่นี่ยังบริการ จัดตกแต่งสถานที่ ตามความเหมาะสม มีบริการห้องพักรวมถึงห้องสำหรับคู่บ่าวสาว สำหรับงานพิธีในวันนั้น ๆ นับว่าเป็นอีกบริการครบวงจร ที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้ไม่รู้ลืม การจัดงานแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นพิธีหมั้นในตอนเช้า หรือ งานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสเย็น Arts and Cultural Centre, Payap University (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ) แห่งนี้ ก็นับว่าเป็นที่ที่เหมาะกับงานทั้ง 2 รูปแบบ ที่สำคัญเรายังสามารถประหยัดงบประมาณ จากสถานที่ที่ให้บริการในราคาประหยัด แต่คุณภาพคับแก้วในบรรยากาศแบบร่วมสมัยที่เราอยากจะหาที่ไหน

บริการอาหาร

สำหรับการบริการอาหารหรือร้านอาหารที่จะใช้ในงานแต่งงาน งานพิธีมงคลสมรส งานเลี้ยงต่างๆ ผู้จัดงานสามารถติดต่อขอรับบริการจากผู้ให้บริการจัดงานอีเว้นท์ หรือ ติดต่อร้านอาหาร โดยเลือกด้วยตนเอง เนื่องจาก ทางสถานที่ ให้บริการเพียงแค่สถานที่ในการจัดงานเท่านั้น

นอกจากนี้แล้ว คู่สมรสโดยส่วนใหญ่มักจะนิยมเลือกใช้บริการ organizer สำหรับช่วยในการจัดงาน ซึ่งจะเป็นการบริการ จัดงานแต่งงานครบวงจร โดยเพียงเราแค่ แจ้งความต้องการในการใช้สถานที่โรงแรม รวมไปถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพแห่งนี้ ด้วยการบริการแบบมืออาชีพของ organizer ย่อมสร้างความประทับใจให้กับเจ้าของงานและผู้มาร่วมงานได้อย่างแน่นอน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • บริการสถานที่ทั้ง indoor ภายในตัวอาคารเรือนไทย และ Outdoor บริเวณสนามหญ้า
  • สถานที่จอดรถ
  • อุปกรณ์จัดตกแต่งสถานที่
  • ห้องพักบริการ
  • ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, บัตรเครดิต/เดบิต

คุณสมบัติพิเศษ: พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
ไม่มีห้องเจ้าสาว
ไม่มีห้องพัก
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
10
Arts and Cultural Centre, Payap University (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ)
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, เชียงใหม่
แสดงแผนที่
ข้อมูลติดต่อ