เชียงราย

The Riverie by Katathani Chiang Rai (โรมแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย)

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
1 พื้นที่ในอาคาร
ห้องประชุม Doi Chang
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
10 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
10 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
5 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
12 พื้นที่ไม่เหมาะกับค่าตัวแปรนี้
ดาดฟ้า/ระเบียง
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
ดาดฟ้า/รูฟท็อป
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿950/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿950/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
200 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿950/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿950/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหาร Lobby Lounge
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
25 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿950/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿950/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหาร The Peak Wine & Grill
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿950/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿950/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหาร China Garden
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,000/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,000/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหาร Blossom Restaurant
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿950/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿950/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Doi Tung
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
400 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
400 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
160 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Doi Tung 1,2
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
200 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
150 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Doi Tong
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Doi Wawee
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
160 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
Doi Come
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
30 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
30 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Doi Jomtong
ไม่เหมาะสม 1 ตัวแปร
งานทั้งหมด
ไม่เกิน 15 คน
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿650/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿650/คน
โต๊ะจีน (8-10 ที่นั่ง)
฿10,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

The Riverie by Katathani Chiang Rai (โรมแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย)

โรงแรมหรูไร้ที่ติในจังหวัดเชียงราย ที่ใครต่างก็นึกถึง เมื่อต้องแวะเวียนมาในจังหวัดที่เต็มไปด้วยความสวยงามและบรรยากาศธรรมชาติแห่งนี้ ที่นี่เป็นโรมแรมที่ตั้งอยู่ ติดกับริมแม่น้ำกะตะ ท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ

ภายในตัวโรงแรมมีความหรูหรา และเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช็อปเพราะที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับเชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ และเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ทำให้กลายเป็นโรมแรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไปโดยปริยายนอกจากนี้แล้วความโดดเด่นก็คือความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สำคัญในจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

การบริการระดับโรมแรม 5 ดาวของเดอะริเวอร์บายกะตะธานีเชียงรายนอกจากจะมีห้องพักปรับอากาศ 271 ห้อง พร้อมด้วยตู้นิรภัยและน้ำดื่มบรรจุขวดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำสำหรับเด็กและอ่างสปา รวมไปถึงความสะดวกทางด้านนันทนาการ อาทิเช่น สไลเดอร์และฟิตเนส ไฮไลท์สำคัญไม่ได้มีเพียงเท่านี้

เพราะยังมีบริการสปาครบวงจร ฟิตเนส ร้านอาหาร บาร์และเลาจน์ไปถึงบาร์ริมสระว่ายน้ำให้ได้นั่งจิบเครื่องดื่มฟิน กับบรรยากาศยามเย็นที่สุดแสนจะเย็นสบายโรแมนติกอีกด้วย

สถานที่จัดงานแต่งงาน

ทางด้านบริการอื่น ๆ ที่สำคัญของโรมแรมแห่งนี้ก็คือบริการจากสถานที่เพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนา จัดงานแต่งงาน พิธีเช้า พิธีเย็น พิธีหมั้น จัดงานฉลองมงคลสมรส รวมถึงจัดปาร์ตี้สังสรรค์

จัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ ภายในห้องประชุมขนาดใหญ่ในพื้นที่ของอาคารที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบนั่งได้ถึง 150 ถึง 400 คน โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบห้องบริการดังนี้

 • Doi Tung 1, 2

เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ในพื้นที่อาคาร สามารถปรับเปลี่ยนจัดตกแต่งภายในห้องให้ตอบสนองความต้องการได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนา จัดมาสิหรือจัดงานเลี้ยงรวมไปถึงงานแต่งงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานแบบนั่งได้มากถึง 150 คน ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า และตอนเย็น เริ่มต้น 650 บาทต่อคน

 • Doi Tung

ห้องประชุมในพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานแบบนั่งได้มากถึง 400 คน ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นพิธีเช้าหรือพิธีเย็น การจัดปาร์ตี้หรือเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสเย็น โดยราคาเริ่มต้น 650 บาทต่อคน

 • Doi Tung

ห้องดอยตุงเล็กเป็นห้องที่ใช้สำหรับประชุมสัมมนาขนาดย่อมและในขณะเดียวกันก็สามารถจุผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง 120 คนเหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานพิธีเช้าและงานพิธีเย็นขนาดเล็กหรือพิธีหมั้นโดยสามารถจัดโต๊ะจีนได้ 8-10 ที่นั่ง ในราคาเริ่มต้นทั้งพิธีเช้าและเย็น 650 บาทต่อคน

 • Doi Wawee

เป็นอีกห้องที่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานพิธีเช้าเนื่องจากเป็นห้องขนาดย่อมแต่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง 100 คน ราคาการจัดงาน 650 บาทต่อคน

 • Doi Come

ห้องประชุมขนาดเล็กรองรับผู้เข้าร่วม 30 คนแต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องสำหรับงานพิธีหมั้นหรืองานพิธีแต่งงานเช้าเหมาะมากสำหรับการจัดเลี้ยงในกรณีที่เชิญแขกเหลือเฉพาะเครือญาติหรือเชิญแขกจำนวนน้อย ราคาเริ่มต้นสำหรับการจัดงานแต่งงาน 650 บาทต่อคน

นอกจากห้องประชุมต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้แล้วโรงแรมแห่งนี้ยังมีห้องประชุมขนาดเล็กอีกมากมายหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการ ซึ่งแต่ละพื้นที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมพร้อมกับทางโรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือบริการจัดงานแต่งงานครบวงจรพร้อมด้วยวงดนตรีสดและพิธีกรรวมไปถึงเค้กแต่งงานการจัดสถานที่ที่ใหญ่โตโอ่โถงให้มีความหรูหราในรูปแบบที่เจ้าภาพต้องการ

ร้านอาหาร

ในส่วนของร้านอาหารสำหรับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวแห่งนี้เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารไทย ตรุษจีน และบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติซึ่งเราสามารถใช้บริการในงานพิธีมงคลสมรส

พร้อมด้วยช่างภาพช่างกล้องถ่ายวีดีโอ เค้กแต่งงานและดีเจจัดงาน นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในวันปิดเครื่องดนตรีหรือพื้นที่ต้อนรับ สัญญาณ WiFi โปรเจคเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ทุกห้องบริการ WiFi ฟรีและมีให้บริการในพื้นที่สาธารณะบางส่วน
 • ที่จอดรถและบริการรับส่ง
 • อาหารและเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร บาร์ริมสระว่ายน้ำ และรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง
 • พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นห้องเล่นเกม Arcade สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปาครบวงจร
 • ห้องประชุมสัมมนาศูนย์ธุรกิจและการจัดเลี้ยง
 • สวนหย่อม พื้นที่ปิกนิกและลานระเบียง
 • บริการจัดงานแต่งงานครบวงจร

ประเภทสถานที่: ดาดฟ้า/ระเบียง, ร้านอาหาร, ศูนย์รวมห้องจัดเลี้ยง, สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท

ตำแหน่งที่ตั้ง: ในเมือง

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: 180 ห้อง, ฿2,500 – 5,000 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

ไม่อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
6
The Riverie by Katathani Chiang Rai (โรมแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย)
1129 ถนน ไกรสรสิทธ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000, เชียงราย
ดูแผนที่
ข้อมูลติดต่อ