ขอนแก่น
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿3,000 – 12,000
การถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง฿5,000 – 12,000
สมุดภาพ฿2,000 – 5,000
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿2,000 – 5,000
ถ่ายภาพนอกสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿2,000 – 5,000
ถ่ายภาพวัตถุ, ต่อวัตถุ฿2,000 – 5,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Muek cafe de Klong
แสดงข้อมูลติดต่อ