ขอนแก่น
บริการและความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพงานแต่งงาน
ถ่ายภาพแต่งงาน, หนึ่งวัน฿6,000 – 12,000
การถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง฿7,900 – 9,900
สมุดภาพ฿2,500 – 3,500
ถ่ายภาพในสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿4,500 – 6,500
ถ่ายภาพนอกสตูดิโอ, ต่อชั่วโมง฿4,500 – 6,500
ถ่ายภาพวัตถุ, ต่อวัตถุ฿5,000 – 10,000
ผลงาน: การถ่ายภาพงานแต่งงาน
Tanathorn Thongkam
The Studio Gallery
แสดงข้อมูลติดต่อ