กระบี่

Banyan Tree Krabi (บันยันทรี กระบี่) - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กระบี่

เหมาะสำหรับ
งานทั้งหมด
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งพิธีเช้า
พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
พิธีแต่งงานแบบตะวันตก
งานหมั้น
งานเลี้ยงวันเกิด
งานพรอม
ปาร์ตี้สำหรับเด็ก
เพิ่มเติม 9
8 พื้นที่ในอาคาร, 2 พื้นที่นอกอาคาร, 3 พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร, 1 พื้นที่ระเบียง และ 1 พื้นที่บริเวณสระน้ำ
สนามหญ้า
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
80 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
80 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
70 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Sunset Wedding Deck
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
ระเบียง
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Grand Ballroom
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
120 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
120 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
100 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Muang Moraghod I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
84 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
84 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Muang Moraghod II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
84 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
84 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องรับรอง Muang Moraghod Pre Function
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Cave Moraghod I
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
40 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Cave Moraghod II
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
26 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
24 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องประชุม Cave Moraghod III
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
26 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
24 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
20 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ The Naga Kitchen
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
60 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Saffron
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
100 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
100 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
80 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องอาหารและบาร์ Bird's Nest
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาร์ Kredkaew Bar
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร
ความจุแบบยืน
40 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
40 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
30 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ริมสระว่ายนำ้
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
บริเวณริมสระน้ำ
ความจุแบบยืน
60 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
60 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
50 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿2,900/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องของเล่น Kids Club
เหมาะสำหรับคุณ
งานทั้งหมด
ประเภท
พื้นที่ในอาคาร + นอกอาคาร
ความจุแบบยืน
20 คน
ความจุแบบนั่งสูงสุด
20 คน
ความจุแบบนั่งเริ่มต้น
10 คน
รูปแบบการชำระเงิน
การคิดราคาแบบต่อคน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น
ตั้งแต่ ฿1,600/คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำอธิบาย

Banyan Tree Krabi (บันยันทรี กระบี่)

เมื่อสถานที่ กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการจัดงานแต่งงาน จึงเป็นเรื่องปกติ ที่ว่าที่คู่บ่าวสาวและคู่รักทุกคู่ จะให้ความสำคัญกับการเลือกเฟ้นหาสถานที่สำหรับการจัดงานแต่งงาน เพื่อให้ได้สถานที่หรือห้องประชุม ที่ตรงตาม Concept ของงานให้ได้มากที่สุด แต่สำหรับคู่บ่าวสาวหรือคู่รักคู่ไหน พี่กำลังต้องการสถานที่จัดงานแต่งงานต่างจังหวัด ให้บรรยากาศโรแมนติก หรูหรา เงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัว สามารถเลือกจัดงานแต่งงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแต่งงานแบบไทย การจัดงานแต่งงานแบบตะวันตก การจัดขบวนแห่ขันหมาก รวมถึงการจัดพิธีเช้า พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีสวมแหวน รวมถึงการจัดงานแต่งงานในสวน แม้กระทั่งการจัดงานแต่งงานริมทะเล เรียกได้ว่าครบวงจรตามที่คุณต้องการ วันนี้เรามีอีกสถานที่ที่น่าสนใจมากๆ มาแนะนำกัน สถานที่ที่ว่านั้นก็คือ Banyan Tree Krabi (บันยันทรี กระบี่) นั่นเอง

ที่นี่คือ โรงแรม 5 ดาว สุดหรู ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ บนชายหาดทับแขก ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของใครหลายคน แต่เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นชายหาดส่วนตัวที่มีความหรูหราและโรแมนติกมากๆ สำหรับการจัดงานแต่งงานแล้ว ถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะและลงตัว เพราะไม่ว่าคุณจะต้องการจัดงานในรูปแบบไหน ที่นี่ก็มีพื้นที่สำหรับรองรับทุกความต้องการของว่าที่คู่บ่าวสาว ซึ่งจะมีการบริการประดับตกแต่งสถานที่ พร้อมกับแพ็คเกจงานแต่งงานที่ดีที่สุด สำหรับการบริการห้องจัดเลี้ยง รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ภายในโรงแรม

โดยที่โรงแรม 5 ดาว บันยันทรีกระบี่ ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นที่พักในกระบี่ที่เงียบสงบมากที่สุด และเป็นตัวเลือกในลำดับแรกๆ ของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างดีที่สุด ที่นี่ออกแบบและตกแต่ง ทุกส่วนทุกโซน ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่น การจัดที่พักริมหาด รวมไปถึงการจัดห้องพักสไตล์ Beach Front Pool Villa ทุกห้อง ขนาด 387 ตารางเมตร พร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือ ให้ความรู้สึก ที่สุดแห่งการพักผ่อน รวมถึงการใช้บริการที่ดีที่สุดในส่วนของห้องประชุมและพื้นที่จัดงานแต่งงานอีกด้วย

สถานที่จัดงานแต่งงานและห้องประชุม

Banyan Tree Krabi (บันยันทรี กระบี่) ไม่เพียงแค่มีพื้นที่รองรับการจัดงานแต่งงานเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้สำหรับการจัดประชุม งานเลี้ยงองค์กร งานเลี้ยงสังสรรค์ ปาร์ตี้ริมสระน้ำ งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงเกษียณ จัดอีเว้นท์ ได้อีกด้วย มีพื้นที่ตรงไหน ที่เหมาะกับการจัดงานรูปแบบใดบ้าง ไปดูกันเลย

• สนามหญ้า

พื้นที่บริเวณสนามหญ้าเป็นพื้นที่เขียวขจีและมีความร่มรื่นอยู่ติดกับชายหาด ทางด้านหน้าคือท้องทะเลกว้าง ด้านหลังคือต้นไม้สูงโปร่ง ยืนให้ร่มเงาและความร่มเย็น เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานในสวน รองรับผู้ใช้บริการ 70-80 ท่าน ในบรรยากาศยามเช้าที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและร่มเย็น บรรยากาศยามเย็นในช่วงเวลาพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ก็สุดแสนจะโรแมนติก

• Sunset Wedding Desk

บริเวณระเบียงด้านหน้า สามารถมองเห็นภาพท้องทะเลจรดฟ้าจรดน้ำและหาดทรายสีขาวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เป็นโซนที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับผู้ใช้บริการ 30-40 ท่าน สามารถนั่งรับประทานอาหาร จัดปาร์ตี้เล็กๆ งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงเกษียณ รวมถึงแขกผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสามารถใช้พื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน อย่างอบอุ่น

• ห้อง Grand Ballroom

ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สุดของทางโรงแรม รองรับผู้ใช้บริการ 100 ถึง 120 ท่าน สามารถประดับตกแต่งสถานที่ในห้องนี้ให้เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยงทุกประเภท ทั้งในรูปแบบการจัดโต๊ะจีน หรือ Cocktail รวมไปถึงบุฟเฟ่ต์ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องสำหรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงองค์กร หรือการจัดสัมมนา

• ห้องประชุม Muang Moraghod 1

ห้องประชุมขนาดพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการ 60-84 ท่าน เป็นห้องที่ว่าที่คู่บ่าวสาวทุกท่าน สามารถเลือกใช้ด้วยประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับพิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีสวมแหวน เป็นต้น และห้องนี้ยังสามารถใช้จัดประชุม จัดงานปาร์ตี้ ได้อีกด้วย

• ห้องประชุม Muang Moraghod 2

ห้องประชุมขนาดรองรับผู้ใช้บริการ 60-84 ท่าน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการจัดประชุม ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบของการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ และเป็นอีกห้องที่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานแบบไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการจัดขบวนแห่ขันหมาก พิธีสู่ขอ พิธีหมั้น พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ พิธีสวมแหวน เป็นต้น

• ห้องรับรอง Muang Moraghod Pre Function

ห้องรับรองสไตล์ไทยร่วมสมัย ออกแบบและประดับตกแต่งสถานที่ได้เหมาะสมลงตัวหรูหราแต่เรียบง่าย รองรับผู้ใช้บริการ 30-40 ท่าน สามารถนั่งพักผ่อน รวมถึงใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานเลี้ยงวันเกิด ปาร์ตี้เล็กๆ

• ห้องประชุม Cave Moraghod 1

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับผู้ใช้บริการ 40-60 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดประชุม ผู้นำองค์กร หรือประชุมผู้บริหาร รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบห้อง ให้เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงเกษียณ ปาร์ตี้

• ห้องประชุม Cave Moraghod 2

ห้องประชุมที่มีขนาดเล็กรองลงมา รองรับผู้ใช้บริการ 20-24 ท่าน เหมาะสำหรับการประชุมธุรกิจ หรือใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานเลี้ยงวันเกิด

• ห้องอาหารและบาร์ The Naga Kitchen

ห้องอาหารที่ออกแบบตกแต่งภายในสุดหรู สามารถมองเห็นวิวด้านนอก รองรับผู้ใช้บริการ 60-100 ท่าน

• ห้องอาหารและบาร์ Saffron

ห้องอาหารอีกโซน รองรับผู้ใช้บริการ 80-100 ท่าน สามารถมองเห็นวิวด้านนอก และเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่น มีทั้งโซน Indoor และโซน Outdoor ให้เลือกใช้บริการ

• ห้องอาหารและบาร์ Birth's Nest

สำหรับใครที่ต้องการดื่มด่ำกับบรรยากาศในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน ตอนนี้คือโซนที่เหมาะที่สุด สำหรับการนั่งรับประทานอาหาร จิบไวน์ จิบเครื่องดื่ม รับชมช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติก ให้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวขั้นสุด รองรับผู้ใช้บริการ 50-60 ท่าน

• บาร์ Kredkaew Bar

บริเวณบาร์ในสวน อยู่ติดกับริมชายหาด สามารถเดินลงทะเลเหยียบย่ำหาดทรายขาวเนียนนุ่มละเอียดเท้า สัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ชาร์จแบต เติมพลังได้ 100% พร้อมกับการเก็บเครื่องดื่มเย็นๆ ในช่วงเวลาพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน เต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติกอีกเช่นกัน รองรับผู้ใช้บริการ 30-40 ท่าน

• ริมสระว่ายน้ำ

บริเวณริมสระว่ายน้ำ เป็นอีกพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของทางโรงแรม สามารถจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำ พูลปาร์ตี้ จัดงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงเกษียณ งานเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆ โดยรูปแบบที่เป็นส่วนตัวมากที่สุด

• ห้องของเล่น Kids Club

สำหรับผู้ใช้บริการที่มาพักผ่อนเป็นครอบครัว ไม่ต้องกังวลเรื่องบุตรหลานไม่มีสถานที่ สำหรับการพักผ่อนหรือทำกิจกรรม เพราะเรามีบริการห้อง Kids Club พร้อมด้วยอุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้ในการทำกิจกรรมหลากหลายกลุ่มหลากหลายรูปแบบ รองรับผู้ใช้บริการ 10-20 ท่าน

ประเภทสถานที่: สถานที่จัดงานแต่งงาน, บาร์, ชายหาด, สวน, โรงแรม / รีสอร์ท, ร้านอาหาร

ตำแหน่งที่ตั้ง: ริมทะเล

ประเภทงานเลี้ยง: บุฟเฟ่ต์อาหารไทย, บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ, ค็อกเทล, บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว

ชำระเงินล่วงหน้า: 50%

ที่จอดรถ: ที่จอดรถ 100 คัน

ความจุที่กลางแจ้ง: 80 คน

บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ช่างภาพ, ช่างกล้องถ่ายวิดีโอ, เค้ก, ดีเจ, พลุ, ดนตรีสด, พิธีกร, การตกแต่ง

วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต/เดบิต

ห้องพัก: ฿11,498 – 30,200 สำหรับ ห้องพักเตียงคู่ สแตนดาร์ด

คุณสมบัติพิเศษ: เครื่องดนตรี, พื้นที่ต้อนรับ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้

อนุญาตให้ใช้พลุ/ประทัด
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเองได้โดยมีค่านำเข้า
ห้องสำหรับคู่บ่าวสาว
มีห้องพักบริการ
อัลบั้ม1
แกลเลอรี่ภาพสถานที่จัดงาน
14
Banyan Tree Krabi (บันยันทรี กระบี่)
279 ตำบลหนองทะเล หาดทับแขก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180, กระบี่
Показать на карте
ข้อมูลติดต่อ
ขอดูแพ็คเกจ
เพิ่มเข้าไปในรายการโปรด1